Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-UE tippromwovi b’mod attiv ir-riċerka, il-ħolqien tal-impjiegi u l-innovazzjoni permezz ta’ robots aħjar u aktar sikuri, filwaqt li tissalvagwardja l-aspetti etiċi tal-progress miksub.

    l-idejn tal-bniedem li jmissu mal-idejn robotiċi

L-importanza tar-robotika tinsab fl-impatt wiesa’ tagħha fuq il-kapaċità tal-Ewropa li żżomm u tespandi settur tal-manifattura kompetittiv b’miljuni ta’ impjiegi relatati f’riskju. Ir-robotika toffri wkoll soluzzjonijiet ġodda għall-isfidi tas-soċjetà mit-tixjiħ sas-saħħa, it-trasport intelliġenti, is-sigurtà, l-enerġija u l-ambjent.

L-enfasi tal-Kummissjoni Ewropea hija li nibnu fuq l-isforz kontinwu tagħna biex niżviluppaw bażi xjentifika b’saħħitha biex nimbuttaw il-limiti tat-teknoloġija, u nisfruttaw dawn ir-riżultati f’applikazzjonijiet tad-dinja reali.

Għaliex il-finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni fir-robotika?

  • Essenzjali għall-produttività u l-kompetittività
  • Reindustrijalizzazzjoni, forza tax-xogħol li qed tixjieħ
  • Essenzjali biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà
  • Is-saħħa, it-tixjiħ tal-popolazzjoni, l-ambjent, is-sigurtà
  • Potenzjal ta’ tkabbir
  • Swieq tas-servizzi, tkabbir b’żewġ ċifri
  • Sistemi awtonomi li jittrasformaw is-setturi tal-ICT, tal-karozzi u oħrajn
  • Mutur ewlieni tal-innovazzjoni diġitali

Ir-robotika hija suq li qed jiżviluppa b’rata mgħaġġla xprunata dejjem aktar mill-iżvilupp ta’ prodotti ġodda u mtejba f’oqsma diversi bħall-manifattura, it-tiftix, is-salvataġġ u l-irkupru, l-ispezzjoni u l-monitoraġġ, il-kirurġija u l-kura tas-saħħa, id-djar u l-karozzi, it-trasport u l-loġistika, l-agrikoltura, u ħafna aktar.

Iż-żieda rapida fl-użu tar-robots fid-djar tagħna u fuq ix-xogħol, fl-isptarijiet u fl-ambjenti industrijali tipprovdi viżjoni ta’ ispirazzjoni dwar kif jistgħu jibbenefikaw lis-soċjetà kollha kemm hi. U, kif il-prijoritajiet biex tiġi stimulata r-robotika għandhom jiġu definiti f’dan il-punt fl-evoluzzjoni tagħhom, biex jiġi żviluppat bl-aħjar mod il-potenzjal għat-tkabbir, l-impjiegi u l-innovazzjoni fl-Ewropa.

Azzjoni Ewropea

Permezz ta’ portafoll ta’ aktar minn 120 proġett ta’ riċerka u azzjoni ta’ koordinazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea progressivament bniet bażi solida ta’ kondiviżjoni tal-għarfien u kooperazzjoni madwar il-komunità kollha tal-partijiet interessati fir-robotika. Din il-bażi issa tinkludi sħubija pubblika-privata dwar ir-robotika msejħa SPARC.

Din il-ħidma titwettaq f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-komunità tar-robotika, inklużi l-programmi tal-Istati Membri, l-industrija, l-universitajiet u l-istituzzjonijiet ta’ riċerka.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

l-Intelliġenza Artifiċjali

l-UE għandha l-għan li tibni intelliġenza artifiċjali (IA) affidabbli li tpoġġi lin-nies l-ewwel.

Ara Wkoll

Fabbriki tal-IA

Il-Fabbriki tal-AI jingranaw il-kapaċità tas-supercomputing tal-Impriża Konġunta EuroHPC biex jiżviluppaw mudelli tal-IA ġenerattivi affidabbli u avvanzati.

l-Uffiċċju Ewropew tal-IA

l-Uffiċċju Ewropew tal-IA se jkun iċ-ċentru tal-għarfien espert dwar l-IA madwar l-UE. Dan se jkollu rwol ewlieni fl-implimentazzjoni tal-Att dwar l-IA — speċjalment għall-IA bi skop ġenerali — irawwem l-iżvilupp u l-użu ta’ IA affidabbli, u l-kooperazzjoni internazzjonali.

Teknoloġiji lingwistiċi

It-Teknoloġiji tal-Lingwi qed jiftħu l-portal għal Ewropa aktar konnessa, innovattiva u aċċessibbli.

Approċċ Ewropew għall-intelliġenza artifiċjali

l-approċċ tal-UE għall-intelliġenza artifiċjali jiffoka fuq l-eċċellenza u l-fiduċja, bl-għan li jagħti spinta lir-riċerka u l-kapaċità industrijali filwaqt li jiżgura s-sikurezza u d-drittijiet fundamentali.