Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Robotika

EU aktivně podporuje výzkum, tvorbu pracovních míst a inovace prostřednictvím lepších a bezpečnějších robotů a zároveň chrání etické aspekty dosaženého pokroku.

    lidské ruce robotické dotyky rukou

Význam robotiky spočívá v jejím rozsáhlém dopadu na schopnost Evropy udržovat a rozšiřovat konkurenceschopné výrobní odvětví s miliony souvisejících pracovních míst. Robotika také nabízí nová řešení společenských výzev od stárnutí až po zdraví, inteligentní dopravu, bezpečnost, energetiku a životní prostředí.

Evropská komise se zaměřuje na to, aby vycházela z našeho neustálého úsilí o rozvoj silné vědecké základny pro prosazování limitů technologie a využívání těchto výsledků v reálných aplikacích.

Proč financovat robotický výzkum a inovace?

  • Zásadní pro produktivitu a konkurenceschopnost
  • Reindustrializace, stárnoucí pracovní síla
  • Zásadní pro řešení společenských výzev
  • Zdraví, stárnoucí populace, životní prostředí, bezpečnost
  • Růstový potenciál
  • Trhy služeb, dvouciferný růst
  • Autonomní systémy transformující informační a komunikační technologie, automobilový průmysl a další odvětví
  • Hlavní hnací síla digitálních inovací

Robotika je rychle se rozvíjející trh, který je stále více poháněn vývojem nových a vylepšených produktů v tak rozmanitých oblastech, jako je výroba, vyhledávání, záchrana a vyhledávání, inspekce a monitorování, chirurgie a zdravotní péče, domy a automobily, doprava a logistika, zemědělství a mnoho dalších.

Rychlý nárůst používání robotů v našich domácnostech a v práci, v nemocnicích a v průmyslovém prostředí poskytuje inspirativní vizi o tom, jak mohou prospět společnosti jako celku. A jak by měly být v tomto bodě vývoje robotiky definovány priority pro stimulaci robotiky, aby se co nejlépe rozvíjel potenciál pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě.

Evropská akce

Prostřednictvím portfolia více než 120 výzkumných projektů a koordinačních akcí Evropská komise postupně vybudovala solidní základnu sdílení znalostí a spolupráce napříč celou komunitou zúčastněných stran v oblasti robotiky. Tato základna nyní zahrnuje partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti robotiky nazvané SPARC.

Tato práce probíhá v úzké spolupráci s komunitou robotiky, včetně programů členských států, průmyslu, univerzit a výzkumných institucí.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
EU investuje 13,5 miliardy eur do výzkumu a inovací na období 2023–2024

Komise dnes přijala hlavní pracovní program Horizont Evropa na období 2023–2024 s částkou přibližně 13,5 miliardy eur na podporu výzkumných pracovníků a inovátorů v Evropě při hledání průlomových řešení environmentálních, energetických, digitálních a geopolitických výzev.

Související obsah

Souvislosti

Umělá inteligence

Cílem EU je vybudovat důvěryhodnou umělou inteligenci, která staví lidi na první místo.

Viz také

Továrny umělé inteligence

Továrny umělé inteligence využívají superpočítačovou kapacitu společného podniku EuroHPC k vývoji důvěryhodných špičkových generativních modelů umělé inteligence.

Evropský úřad pro umělou inteligenci

Evropský úřad pro umělou inteligenci bude centrem odborných znalostí v oblasti umělé inteligence v celé EU. Bude hrát klíčovou úlohu při provádění aktu o umělé inteligenci – zejména pro univerzální umělou inteligenci – a podpoří rozvoj a využívání důvěryhodné umělé inteligence a...

Jazykové technologie

Jazykové technologie otevírají bránu do propojenější, inovativnější a přístupnější Evropy.

Evropský přístup k umělé inteligenci

Přístup EU k umělé inteligenci se zaměřuje na excelenci a důvěru s cílem posílit výzkum a průmyslovou kapacitu a zároveň zajistit bezpečnost a základní práva.