Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Роботика

ЕС активно насърчава научните изследвания, създаването на работни места и иновациите чрез по-добри и по-безопасни роботи, като същевременно защитава етичните аспекти на постигнатия напредък.

    човешка ръка роботизирана ръка докосване

Значението на роботиката се крие в нейното широко въздействие върху способността на Европа да поддържа и разширява конкурентен производствен сектор с милиони свързани с това работни места. Роботиката предлага и нови решения на обществените предизвикателства — от застаряването на населението до здравеопазването, интелигентния транспорт, сигурността, енергетиката и околната среда.

Акцентът на Европейската комисия е върху надграждането на непрекъснатите ни усилия за разработване на силна научна база за изтласкване на границите на технологиите и използването на тези резултати в реални приложения.

Защо да финансираме изследвания и иновации в областта на роботиката?

  • От съществено значение за производителността и конкурентоспособността
  • Реиндустриализация, застаряваща работна сила
  • От съществено значение за справяне с обществените предизвикателства
  • Здравеопазване, застаряване на населението, околна среда, сигурност
  • Потенциал за растеж
  • Пазари на услуги, двуцифрен растеж
  • Автономни системи, трансформиращи ИКТ, автомобилостроенето и други сектори
  • Основен двигател на цифровите иновации

Роботиката е бързо развиващ се пазар, който все повече се задвижва от разработването на нови и подобрени продукти в толкова разнообразни области като производство, търсене, спасяване и извличане, инспекция и мониторинг, хирургия и здравеопазване, домове и автомобили, транспорт и логистика, селско стопанство и много други.

Бързото увеличаване на използването на роботи в нашите домове и на работното място, в болниците и в промишлената среда предоставя вдъхновяваща визия за това как те могат да бъдат от полза за обществото като цяло. И как следва да се определят приоритетите за стимулиране на роботиката на този етап от тяхното развитие, за да се развие най-добре потенциалът за растеж, работни места и иновации в Европа.

Европейско действие

Чрез портфолио от над 120 научноизследователски проекта и координационни действия Европейската комисия постепенно изгради солидна база за обмен на знания и сътрудничество в цялата общност на заинтересованите страни в областта на роботиката. Тази база вече включва публично-частно партньорство в областта на роботиката, наречено SPARC.

Тази работа се извършва в тясно сътрудничество с общността в областта на роботиката, включително програмите на държавите членки, промишлеността, университетите и научноизследователските институции.

Последни новини

PRESS RELEASE |
В първия доклад относно състоянието на цифровото десетилетие се призовава за колективни действия за оформяне на цифровия преход

В първия доклад за състоянието на цифровото десетилетие, публикуван по-рано тази седмица, се прави цялостен преглед на напредъка към постигане на цифровата трансформация, за да се даде възможност на ЕС да стане по-независим в цифрово отношение, устойчив и конкурентоспособен.

PRESS RELEASE |
ЕС ще инвестира 13.5 милиарда евро в научни изследвания и иновации за периода 2023—2024 г.

Комисията прие основната работна програма на „Хоризонт Европа“ за периода 2023—24 г. с около 13.5 милиарда евро в подкрепа на изследователите и новаторите в Европа да търсят революционни решения за екологичните, енергийните, цифровите и геополитическите предизвикателства.

DIGIBYTE |
9 милиона евро за разработване на европейската платформа за ИИ по заявка

Европейската комисия финансира консорциум за разработване на следващата фаза на стратегически важната инфраструктура за изкуствен интелект в Европа, известна като платформата за ИИ по заявка (AIOD).

Съдържание по темата

Обща картина

Изкуствен интелект

ЕС има за цел да изгради надежден изкуствен интелект (ИИ), който поставя хората на първо място.

Вижте също

AI Фабрики

Фабриките за ИИ използват капацитета за суперкомпютри на съвместното предприятие EuroHPC за разработване на надеждни авангардни генеративни модели на ИИ.

Европейска служба за ИИ

Европейската служба за ИИ ще бъде центърът на експертния опит в областта на ИИ в целия ЕС. Той ще играе ключова роля в прилагането на Законодателния акт за ИИ — особено за ИИ с общо предназначение — ще насърчава разработването и използването на надежден ИИ и международното...

Езикови технологии

Езиковите технологии отварят портала към по-свързана, иновативна и достъпна Европа.

Европейски подход към изкуствения интелект

Подходът на ЕС към изкуствения интелект се основава на високи постижения и доверие, като целта е да се стимулират научните изследвания и промишленият капацитет, като същевременно се гарантират безопасността и основните права.