Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Robotica

De EU bevordert actief onderzoek, het scheppen van banen en innovatie door middel van betere en veiligere robots, met behoud van ethische aspecten van de geboekte vooruitgang.

    menselijke hand robothand aanraken

Het belang van robotica ligt in de brede impact ervan op het vermogen van Europa om een concurrerende productiesector te handhaven en uit te breiden met miljoenen banen die daarmee verband houden. Robotics biedt ook nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, van vergrijzing tot gezondheid, slim vervoer, veiligheid, energie en milieu.

De Europese Commissie richt zich op het voortbouwen op onze voortdurende inspanningen om een sterke wetenschappelijke basis te ontwikkelen voor het verleggen van de grenzen van de technologie en het benutten van dergelijke resultaten in toepassingen in de echte wereld.

Waarom robotica onderzoek & innovatie financieren?

  • Essentieel voor productiviteit en concurrentievermogen
  • Herindustrialisering, vergrijzing van de beroepsbevolking
  • Essentieel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
  • Gezondheid, vergrijzing, milieu, veiligheid
  • Groeipotentieel
  • Dienstenmarkten, groei met dubbele cijfers
  • Autonome systemen die ICT, automotive en andere sectoren transformeren
  • Belangrijkste drijfveer van digitale innovatie

Robotica is een snel ontwikkelende markt die in toenemende mate wordt aangedreven door de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde producten in gebieden die zo divers zijn als productie, zoek-, reddings- en terugwinning, inspectie en monitoring, chirurgie en gezondheidszorg, huizen en auto’s, transport en logistiek, landbouw en nog veel meer.

De snelle toename van het gebruik van robots in onze huizen en op het werk, in ziekenhuizen en industriële omgevingen biedt een inspirerende visie op hoe ze de samenleving als geheel ten goede kunnen komen. En hoe prioriteiten voor het stimuleren van robotica op dit punt in hun evolutie moeten worden vastgesteld om het potentieel voor groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Europese actie

Door middel van een portfolio van meer dan 120 onderzoeksprojecten en coördinatieacties heeft de Europese Commissie geleidelijk een solide basis opgebouwd voor het delen van kennis en samenwerking in de hele gemeenschap van belanghebbenden op het gebied van robotica. Deze basis omvat nu een publiek-privaat-partnerschap op robotica genaamd SPARC.

Dit werk wordt verricht in nauwe samenwerking met de roboticagemeenschap, met inbegrip van programma’s van de lidstaten, het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
EU investeert EUR 13.5 miljard in onderzoek en innovatie voor 2023-2024

De Commissie heeft vandaag het belangrijkste werkprogramma van Horizon Europa 2023-24 vastgesteld, met ongeveer 13.5 miljard euro om onderzoekers en innovatoren in Europa te ondersteunen bij het zoeken naar baanbrekende oplossingen voor milieu-, energie-, digitale en geopolitieke uitdagingen.

DIGIBYTE |
305 ontsmettingsrobots geleverd aan ziekenhuizen in de hele EU

De Europese Commissie heeft de levering van 305 ontsmettingsrobots voltooid als onderdeel van een actie die in een vroeg stadium van de COVID-19-pandemie is ondernomen om de lasten voor ziekenhuizen in de hele EU te verlichten.

PRESS RELEASE |
Coronavirus: 200th EU disinfection robot delivered to European hospital, a further 100 confirmed

This week the Commission delivered the 200th disinfection robot – to Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí hospital in Barcelona. The robots, donated by the Commission, help sanitise COVID-19 patient rooms and are part of the Commission's action to supply hospitals across the EU to help them cope with the effects of the coronavirus pandemic. Further to these initial 200 robots announced in November last year, the Commission secured the purchase an additional 100, bringing the total donations to 300.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Artificiële intelligentie

De EU streeft ernaar betrouwbare artificiële intelligentie op te bouwen waarin mensen op de eerste plaats staan.

Zie ook

Taaltechnologieën

Taaltechnologieën, ook wel bekend als natuurlijke-taalverwerking (NLP), maken het Europese digitale decennium voor iedereen toegankelijk.

Een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie

De EU-aanpak van kunstmatige intelligentie richt zich op excellentie en vertrouwen, met als doel onderzoek en industriële capaciteit te stimuleren en tegelijkertijd de veiligheid en de grondrechten te waarborgen.