Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Robotikas robotika

ES aktīvi veicina pētniecību, darbvietu radīšanu un inovāciju, izmantojot labākus un drošākus robotus, vienlaikus aizsargājot sasniegtā progresa ētiskos aspektus.

    cilvēka rokas robotisks roku pieskaras

Robotikas nozīme ir saistīta ar tās plašo ietekmi uz Eiropas spēju saglabāt un paplašināt konkurētspējīgu ražošanas nozari ar miljoniem saistītu darbvietu. Robotika piedāvā arī jaunus risinājumus sabiedrības problēmām, sākot ar novecošanu un beidzot ar veselību, viedu transportu, drošību, enerģētiku un vidi.

Eiropas Komisija galveno uzmanību pievērš tam, lai turpinātu mūsu pastāvīgos centienus izstrādāt spēcīgu zinātnisko bāzi tehnoloģijas robežu palielināšanai un šādu rezultātu izmantošanai reālos lietojumos.

Kāpēc finansēt robotikas pētniecību un inovāciju?

  • Būtiska produktivitātei un konkurētspējai
  • Reindustrializācija, darbaspēka novecošana
  • Būtiska nozīme sabiedrības problēmu risināšanā
  • Veselība, sabiedrības novecošana, vide, drošība
  • Izaugsmes potenciāls
  • Pakalpojumu tirgi, divciparu izaugsme
  • Autonomas sistēmas, kas pārveido IKT, autobūves un citas nozares
  • Digitālās inovācijas galvenais virzītājspēks

Robotika ir strauji attīstās tirgus, ko arvien vairāk virza jaunu un uzlabotu produktu izstrāde tik dažādās jomās kā ražošana, meklēšana, glābšana un izguve, pārbaude un uzraudzība, ķirurģija un veselības aprūpe, mājas un automašīnas, transports un loģistika, lauksaimniecība un daudzas citas.

Straujais robotu izmantošanas pieaugums mājās un darbā, slimnīcās un rūpnieciskajā vidē sniedz iedvesmojošu redzējumu par to, kā tie var dot labumu sabiedrībai kopumā. Un kā šajā brīdī būtu jānosaka prioritātes robotikas stimulēšanai, lai vislabāk attīstītu izaugsmes, nodarbinātības un inovācijas potenciālu Eiropā.

Eiropas rīcība

Izmantojot vairāk nekā 120 pētniecības projektu un koordinācijas darbību portfeli, Eiropas Komisija ir pakāpeniski izveidojusi stabilu zināšanu apmaiņas un sadarbības bāzi visā robotikas ieinteresēto personu kopienā. Šī bāze tagad ietver publiskā un privātā sektora partnerību robotikas jomā, ko sauc par SPARC.

Šis darbs tiek veikts ciešā sadarbībā ar robotikas kopienu, tostarp dalībvalstu programmām, rūpniecību, universitātēm un pētniecības iestādēm.

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
ES ieguldīs 13,5 miljardus eiro pētniecībā un inovācijā 2023.–2024. gadam

Komisija ir pieņēmusi galveno pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” darba programmu 2023.–2024. gadam ar aptuveni 13,5 miljardiem eiro, lai atbalstītu pētniekus un novatorus Eiropā nolūkā rast revolucionārus risinājumus vides, enerģētikas, digitālajām un ģeopolitiskajām problēmām.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Mākslīgais intelekts

ES mērķis ir veidot uzticamu mākslīgo intelektu (MI), kas priekšplānā izvirza cilvēkus.

Skatīt arī

Eiropas MI birojs

Eiropas MI birojs būs MI ekspertīzes centrs visā ES. Tai būs svarīga loma MI akta īstenošanā, jo īpaši attiecībā uz vispārējas nozīmes mākslīgo intelektu, un tas veicinās uzticama mākslīgā intelekta izstrādi un izmantošanu, kā arī starptautisko sadarbību.

Valodu tehnoloģijas

Valodu tehnoloģijas paver ceļu uz savienotāku, inovatīvāku un pieejamāku Eiropu.

Eiropas pieeja mākslīgajam intelektam

ES pieeja mākslīgā intelekta centriem attiecībā uz izcilību un uzticēšanos, kuras mērķis ir palielināt pētniecības un rūpnieciskās spējas, vienlaikus nodrošinot drošību un pamattiesības.