Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Foilseachán

Ollscoil Ceangal: Clár Beartais na nDeich mBliana Digiteacha 2030 — An bealach chun cinn

Is é is cuspóir don seisiún seo Clár Beartais 2030 maidir leis an Deacáid Dhigiteach a chur faoi bhráid an phobail i gcoitinne, ina ndéanfar trácht ar na cuspóirí, na príomh-chomhpháirteanna, na dúshláin agus na deiseanna atá ann do shaoránaigh na hEorpa agus do ghníomhaithe an éiceachórais dhigitigh Eorpaigh.

Cu on DDPP 2030

Tabharfar isteach an Clár go hachomair, ina léireofar gurb í an chéad straitéis dhigiteach riamh í a chomhaontaigh institiúidí an Aontais le rialachas il-leibhéil — dul chun cinn suntasach tar éis an Chláir Oibre Dhigitigh agus an Mhargaidh Aonair Dhigitigh. Leanfaimid ar aghaidh ansin le painéal idirghníomhach idir gníomhaithe éagsúla chun a thábhachtaí atá sé do ghníomhaithe éagsúla agus ar leibhéil éagsúla (institiúideach, gnó, réigiúnach, etc.) a thaispeáint.

Fothopaicí:

• Cur i láthair ginearálta maidir leis an DDPP (comhthéacs, spriocanna, MCPanna, prionsabail agus na chéad chéimeanna eile i.e., tuarascáil bhliantúil, treochláir) a bhaineann leis an gcéad tuarascáil bhliantúil atá le teacht maidir le deich mbliana digiteacha

• Peirspictíocht na mBallstát

• Peirspictíocht dhigiteach an éiceachórais

• Peirspictíocht dhigiteach don Infheisteoir

• Dearcadh áitiúil

Cainteoirí:

Os. Renate Nikolay, Leas-Ardstiúrthóir, AS CONNECT
o Martina Dlabajová, Comhalta de Pharlaimint na hEorpa
Laura Eiro, Ard-Stiúrthóir na Roinne Sonraí (Aireacht Iompair agus Cumarsáide na Fionlainne) — peirspictíocht na mBallstát ó
Alice Albizzati, Comhpháirtí Bunaitheach Revaia — Peirspictíocht an Infheisteora Dhigitigh ó
Federica Bordelot, Ceann an chlaochlaithe dhigitigh ag Eurocities — Peirspictíocht áitiúil

Modhnóir: Lavinia Bianchi, Oifigeach Cumarsáide, AS Connect

Tráthúlacht

Dé Máirt, 31/01/2023-10:00 — 12:00