Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Spájať univerzitu: Program politiky digitálneho desaťročia do roku 2030 – ďalší postup

Cieľom tohto zasadnutia je predstaviť širokej verejnosti program politiky digitálneho desaťročia do roku 2030, ktorý sa bude týkať jeho cieľov, hlavných zložiek, výziev a príležitostí pre európskych občanov a aktérov európskeho digitálneho ekosystému.

CU pre DDPP 2030

Stručne predstaví program, pričom sa zdôrazní, že ide o vôbec prvú digitálnu stratégiu, na ktorej sa spoločne dohodli inštitúcie EÚ s viacúrovňovým riadením – významný prelom po digitálnej agende a jednotnom digitálnom trhu. Následne budeme pokračovať v interaktívnom paneli medzi rôznymi aktérmi s cieľom ukázať jeho význam pre rôznych aktérov a na rôznych úrovniach (inštitucionálnej, podnikateľskej, regionálnej atď.).

Podtémy:

• Všeobecná prezentácia DDPP (kontext, ciele, MCP, zásady a ďalšie kroky, t. j. výročná správa, plány) poukazujúca na nastávajúcu prvú výročnú správu o digitálnom desaťročí

• Perspektíva členských štátov

• Hľadisko digitálneho ekosystému

• Perspektíva digitálneho investora

• Miestne hľadisko

Prednášajúci:

o Renate Nikolay, zástupkyňa generálneho riaditeľa, GR CONNECT
o pani Martine Dlabajovej, poslankyňa Európskeho parlamentu
o Laura Eiro, generálna riaditeľka oddelenia údajov (ministerstvo dopravy a komunikácie Fínska) – hľadisko členských štátov
o pani Alice Albizzatiovej, zakladajúcej partnerke Revaia – perspektívy digitálneho investora
o pani Federici Bordelotovej, vedúcej digitálnej transformácie v Eurocities – Miestna perspektíva

Moderátor: Lavinia Bianchi, referentka pre komunikáciu, GR Connect

Načasovanie

Utorok 31. januára 2023 – 10.00 h — 12.00 H