Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikation

Connect University: Politiskt program för det digitala decenniet 2030 – Vägen framåt

Syftet med denna session är att presentera det politiska programmet för det digitala decenniet 2030 för den breda allmänheten och ta upp dess mål, huvudkomponenter, utmaningar och möjligheter för europeiska medborgare och aktörer i det europeiska digitala ekosystemet.

CU på DDPP 2030

Programmet kommer att introduceras kortfattat, och det kommer att betonas att det är den första digitala strategi någonsin som EU-institutionerna gemensamt enats om med flernivåstyre – ett betydande genombrott efter den digitala agendan och den digitala inre marknaden. Vi kommer sedan att gå vidare med en interaktiv panel mellan olika aktörer för att lyfta fram dess betydelse för olika aktörer och på olika nivåer (institutioner, företag, regioner osv.).

Delteman:

• Allmän presentation av DDPP (sammanhang, mål, flerpartsprogram, principer för nästa steg, dvs. årsrapport, färdplaner) som visar det kommande första årliga läget för rapporten om det digitala decenniet

• Medlemsstaternas perspektiv

• Det digitala ekosystemets perspektiv

• Digitalt investerarperspektiv

• Regionalt perspektiv

Medverkan av:

 • Kommissionens perspektiv
  • Renate Nikolay, biträdande generaldirektör, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik
 • Parlamentets perspektiv
  • Martina Dlavajová, ledamot av Europaparlamentet
 • Medlemsstaternas perspektiv
  • Laura Eiro: Generaldirektör för dataavdelningen (transportministeriet och Comm)
 • Investerarperspektiv
  • Elina Berrebi (bekräftas senare)
 • Regionalt perspektiv
  • Kristina Sinemus, minister för digital strategi och utveckling, Hessen (bekräftas senare)

Debattledare: Lavinia Bianchi, kommunikationsansvarig, GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik

Tidplan

Tisdagen den 31/01/2023–10:00 — 12:00