Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

Savienojiet universitāti: Digitālās desmitgades politikas programma 2030. gadam — turpmākā virzība

Šīs sesijas mērķis ir iepazīstināt plašu sabiedrību ar Digitālās desmitgades politikas programmu 2030. gadam, pievēršoties tās mērķiem, galvenajiem komponentiem, problēmām un iespējām Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas digitālās ekosistēmas dalībniekiem.

Muitas savienība par DDPP 2030

Tiks sniegts īss programmas izklāsts, uzsverot, ka tā ir pirmā digitālā stratēģija, par kuru ES iestādes kopīgi vienojušās ar daudzlīmeņu pārvaldību, kas ir nozīmīgs sasniegums pēc digitalizācijas programmas un digitālā vienotā tirgus. Pēc tam mēs rīkosim interaktīvu paneļdiskusiju starp dažādiem dalībniekiem, lai parādītu tās nozīmi dažādiem dalībniekiem un dažādos līmeņos (institucionālā, uzņēmējdarbības, reģionālā u. c.).

Apakštēmas:

• Vispārīgs izklāsts par DDPP (konteksts, mērķi, MCP, principi un turpmākie pasākumi, t. i., gada ziņojums, ceļveži), kas norāda uz nākamo pirmo gada ziņojumu par digitālo desmitgadi

• Dalībvalsts perspektīva

• Digitālās ekosistēmas perspektīva

• Digitālā ieguldītāja perspektīva

• Vietējā perspektīva

Uzstājās:

o Renate Nikolay, DG CONNECT ģenerāldirektora vietniece
o Martina Dlabajová, Eiropas Parlamenta deputāte
o Laura Eiro, Somijas Transporta un komunikācijas ministrijas ģenerāldirektore Laura Eiro — dalībvalsts perspektīva
o Alice Albizzati, Revaia dibinātāja — digitālā ieguldītāja perspektīva, un
Federica Bordelot, Eurocities digitālās pārveides nodaļas vadītāja — vietējā perspektīva

Moderators: Lavinia Bianchi, Komunikācijas speciāliste, Connect ĢD

Laikposmi

Otrdien, 2020. gada 31. janvārī, plkst. 10.00 — 12:00