Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Väljaanne

Ühendage ülikool: Digikümnendi poliitikaprogramm 2030 – edasised sammud

Istungjärgu eesmärk on tutvustada laiale üldsusele 2030. aasta digikümnendi poliitikaprogrammi, käsitledes selle eesmärke, peamisi komponente, väljakutseid ja võimalusi Euroopa kodanike ja Euroopa digitaalse ökosüsteemi osalejate jaoks.

CU DDPP 2030 kohta

Programmi tutvustatakse lühidalt, rõhutades, et see on esimene ELi institutsioonide poolt ühiselt kokku lepitud digitaalne strateegia, millel on mitmetasandiline valitsemine, mis on märkimisväärne läbimurre pärast digitaalarengu tegevuskava ja digitaalset ühtset turgu. Seejärel jätkame interaktiivse paneelarutelu korraldamist eri osalejate vahel, et näidata selle tähtsust eri osalejate jaoks ja eri tasanditel (institutsiooniline, ettevõtlus, piirkondlik jne).

Alateemad:

• Üldine tutvustus DDPP kohta (kontekst, eesmärgid, MCPd, põhimõtted ja järgmised sammud, st aastaaruanne, tegevuskavad), mis sarnaneb digikümnendi esimese iga-aastase aruandega

• Liikmesriikide seisukohad

• Digitaalse ökosüsteemi perspektiiv

• Digitaalne investori perspektiiv

• Kohalik perspektiiv

Sõnavõtjad:

o CONNECTi peadirektoraadi asepeadirektor Renate Nikolay
o Martina Dlabajová, Euroopa Parlamendi liige ja
Laura Eiro, Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi andmeosakonna peadirektor – liikmesriikide vaatenurk;
Alice Albizzati, Revaia asutajapartner – digiinvestori vaatenurk;
Federica Bordelot, Eurocitiesi digiülemineku juht – kohalik perspektiiv

Moderaator: Lavinia Bianchi, sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi kommunikatsiooniametnik

Ajastus

Teisipäev, 31/01/2023–10.00 – 12:00