Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Foilseachán

Dearbhú Eorpach maidir le Cearta Digiteacha agus Prionsabail Dhigiteacha

Léigh an Dearbhú maidir le Cearta Digiteacha agus Prionsabail Dhigiteacha ina iomláine chun eolas a fháil faoi thiomantas an Aontais do chlaochlú digiteach slán, sábháilte agus inbhuanaithe.

European Declaration on Digital Rights and Principles

Leis an Dearbhú maidir le Cearta Digiteacha agus Prionsabail Dhigiteacha, cuirtear i láthair tiomantas an Aontais do chlaochlú digiteach slán, sábháilte agus inbhuanaithe a chuireann daoine i gcroílár, i gcomhréir le croíluachanna agus cearta bunúsacha an Aontais. 

Tá leagan den Dearbhú a thacaíonn le leanaí ar fáil freisin.

Íoslódáil an leagan sínithe den dearbhú (Béarla amháin).

Léigh an dearbhú i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais.

Tabhair cuairt ar ár bpríomhleathanach chun achoimre a fháil ar an dearbhú

Dearbhú a thacaíonn le leanaí

Tá an leagan den dearbhú a thacaíonn le leanaí ar fáil faoi láthair i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais. Is féidir teacht orthu faoin gcnaipe “íoslódáil agus teangacha”.