Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikācija

Eiropas deklarācija par digitālajām tiesībām un principiem

Izlasiet Deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem pilnībā, lai uzzinātu par ES apņemšanos īstenot drošu, drošu un ilgtspējīgu digitālo pārveidi.

European Declaration on Digital Rights and Principles

Deklarācijā par digitālajām tiesībām un principiem ir izklāstīta ES apņemšanās īstenot drošu, drošu un ilgtspējīgu digitālo pārveidi, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta cilvēkiem saskaņā ar ES pamatvērtībām un pamattiesībām. 

Ir pieejama arī bērniem draudzīga deklarācijas versija.

Lejupielādēt parakstīto deklarācijas versiju (tikai angļu valodā).

Izlasiet deklarāciju visās ES valodās.

Apmeklējiet mūsu galveno lapu, lai uzzinātu deklarācijas kopsavilkumu

Bērniem draudzīga deklarācija

Deklarācijas versija, kas ir bērniem draudzīga, pašlaik ir pieejama visās 24 ES oficiālajās valodās. Jūs varat atrast tos zem pogas “lejupielādēt un valodas”.