Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Európska deklarácia o digitálnych právach a zásadách

Prečítajte si deklaráciu o digitálnych právach a zásadách v plnom rozsahu, aby ste sa dozvedeli o záväzku EÚ dosiahnuť zabezpečenú, bezpečnú a udržateľnú digitálnu transformáciu.

European Declaration on Digital Rights and Principles

Vo vyhlásení o digitálnych právach a zásadách sa uvádza záväzok EÚ dosiahnuť zabezpečenú, bezpečnú a udržateľnú digitálnu transformáciu, ktorá stavia ľudí do centra pozornosti, a to v súlade so základnými hodnotami a základnými právami EÚ. 

K dispozícii je aj verzia vyhlásenia zohľadňujúca potreby detí.

Stiahnite si podpísanú verziu vyhlásenia (len v angličtine).

Prečítajte si vyhlásenie vo všetkých jazykoch EÚ.

Na našej hlavnej stránke nájdete zhrnutie vyhlásenia

Vyhlásenie zohľadňujúce potreby detí

Verzia vyhlásenia zohľadňujúca potreby detí je v súčasnosti k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Nájdete ich pod tlačidlom „Stiahnuť a jazyky“.