Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikácia

Európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách

Prečítajte si vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách v plnom rozsahu, aby ste sa dozvedeli o záväzku EÚ zabezpečiť bezpečnú, bezpečnú a udržateľnú digitálnu transformáciu.

Vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách predstavuje záväzok EÚ týkajúci sa bezpečnej, bezpečnej a udržateľnej digitálnej transformácie, ktorá stavia ľudí do centra pozornosti v súlade so základnými hodnotami a základnými právami EÚ. 

K dispozícii je aj verzia vyhlásenia zohľadňujúca potreby detí.

Stiahnite si podpísanú verziu vyhlásenia (len v angličtine).

Prečítajte si vyhlásenie vo všetkých jazykoch EÚ.

Zhrnutie vyhlásenia nájdete na našej hlavnej stránke. 

Vyhlásenie zohľadňujúce potreby detí

Verzia vyhlásenia zohľadňujúca potreby detí je v súčasnosti k dispozícii v angličtine a francúzštine. Čoskoro budú pridané ďalšie preklady.

Stiahnuť verziu, ktorá je vhodná pre deti, v angličtine

Stiahnuť verziu zohľadňujúcu potreby detí vo francúzštine