Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Euroopa deklaratsioon digitaalõiguste ja -põhimõtete kohta

Lugege täielikult digiõigusi ja -põhimõtteid käsitlevat deklaratsiooni, et saada teavet ELi pühendumuse kohta turvalisele, turvalisele ja kestlikule digiüleminekule.

European Declaration on Digital Rights and Principles

Digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsioonis esitatakse ELi pühendumus turvalisele, turvalisele ja kestlikule digiüleminekule, mis asetab inimesed kesksele kohale kooskõlas ELi põhiväärtuste ja põhiõigustega. 

Saadaval on ka deklaratsiooni lapsesõbralik versioon.

Laadige alla deklaratsiooni allkirjastatud versioon (ainult inglise keeles).

Lugege deklaratsiooni kõigis ELi keeltes.

Külastage meie avalehte, et saada ülevaade deklaratsioonist

Lapsesõbralik deklaratsioon

Avalduse lapsesõbralik versioon on praegu kättesaadav kõigis 24 ELi ametlikus keeles. Neid saab leida nupu „allalaadimine ja keeled“ alt.