Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Väljaanne

Euroopa deklaratsioon digiõiguste ja -põhimõtete kohta

Lugege täielikult digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsiooni, et saada teavet ELi pühendumuse kohta turvalisele, ohutule ja kestlikule digiüleminekule.

Digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsioonis on esitatud ELi pühendumus turvalisele, ohutule ja kestlikule digiüleminekule, mille keskmes on inimesed kooskõlas ELi põhiväärtuste ja põhiõigustega. 

Kättesaadav on ka deklaratsiooni lapsesõbralik versioon.

Laadige alla deklaratsiooni allkirjastatud versioon (ainult inglise keeles).

Lugege deklaratsiooni kõigis ELi keeltes.

Deklaratsiooni kokkuvõtet leiate meie avalehelt. 

Lapsesõbralik deklaratsioon

Deklaratsiooni lapsesõbralik versioon on praegu kättesaadav inglise ja prantsuse keeles. Varsti lisatakse veel tõlkeid.

Laadige alla lapsesõbralik versioon inglise keeles

Laadige alla lapsesõbralik versioon prantsuse keeles