Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer

I förklaringen presenteras EU:s åtagande om en säker, säker och hållbar digital omställning som sätter människorna i centrum, i linje med EU:s grundläggande värden och grundläggande rättigheter.

Dokument

Bulgarian
Hämta 
Croatian
Hämta 
Danish
Hämta 
English
Hämta 
Estonian
Hämta 
Finnish
Hämta 
French
Hämta 
Gaelic
Hämta 
German
Hämta 
Hungarian
Hämta 
Italian
Hämta 
Latvian
Hämta 
Lithuanian
Hämta 
Maltese
Hämta 
Polish
Hämta 
Portuguese
Hämta 
Romanian
Hämta 
Slovak
Hämta 
Slovenian
Hämta 
Spanish
Hämta 
Swedish
Hämta