Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Europejska Deklaracja Praw i Zasad Cyfrowych

Przeczytaj w pełni Deklarację praw i zasad cyfrowych, aby dowiedzieć się o zaangażowaniu UE na rzecz bezpiecznej, bezpiecznej i zrównoważonej transformacji cyfrowej.

European Declaration on Digital Rights and Principles

Deklaracja praw i zasad cyfrowych przedstawia zaangażowanie UE na rzecz bezpiecznej, bezpiecznej i zrównoważonej transformacji cyfrowej, która stawia ludzi w centrum uwagi, zgodnie z podstawowymi wartościami i prawami podstawowymi UE. 

Dostępna jest również przyjazna dziecku wersja deklaracji.

Pobierz podpisaną wersję deklaracji (tylko w języku angielskim).

Przeczytaj deklarację we wszystkich językach UE.

Odwiedź naszą stronę główną, aby uzyskać podsumowanie deklaracji

Deklaracja przyjazna dzieciom

Przyjazna dzieciom wersja oświadczenia jest obecnie dostępna we wszystkich 24 językach urzędowych UE. Można je znaleźć pod przyciskiem „Pobierz i języki”.