Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Europejska deklaracja praw i zasad cyfrowych

Pełne zapoznanie się z deklaracją praw i zasad cyfrowych, aby dowiedzieć się o zaangażowaniu UE w bezpieczną, bezpieczną i zrównoważoną transformację cyfrową.

Deklaracja praw i zasad cyfrowych przedstawia zaangażowanie UE na rzecz bezpiecznej, bezpiecznej i zrównoważonej transformacji cyfrowej, która stawia ludzi w centrum uwagi, zgodnie z podstawowymi wartościami UE i prawami podstawowymi. 

Dostępna jest również przyjazna dziecku wersja deklaracji.

Pobierz podpisaną wersję deklaracji (tylko w języku angielskim).

Przeczytaj deklarację we wszystkich językach UE.

Odwiedź naszą stronę główną, na której znajduje się streszczenie deklaracji

Deklaracja przyjazna dziecku

Przyjazna dziecku wersja deklaracji jest obecnie dostępna w języku angielskim i francuskim. Wkrótce dodane zostaną kolejne tłumaczenia.

Pobierz wersję przyjazną dziecku w języku angielskim

Pobierz wersję przyjazną dziecku w języku francuskim