Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Европейска декларация за цифровите права и принципи

Прочетете изцяло Декларацията за цифровите права и принципи, за да научите за ангажимента на ЕС за сигурна, безопасна и устойчива цифрова трансформация.

European Declaration on Digital Rights and Principles

Декларацията относно цифровите права и принципи представя ангажимента на ЕС за сигурна, безопасна и устойчива цифрова трансформация, която поставя хората в центъра на вниманието в съответствие с основните ценности и основните права на ЕС. 

На разположение е и подходяща за деца версия на декларацията.

Изтеглете подписаната версия на декларацията (само на английски език).

Прочетете декларацията на всички езици на ЕС.

Посетете главната ни страница за обобщение на декларацията

Декларация, съобразена с интересите на детето

Понастоящем подходящата за деца версия на декларацията е достъпна на всички 24 официални езика на ЕС. Можете да ги намерите под бутона „Изтегляне и езици“.