Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Европейска декларация относно цифровите права и принципи

Прочетете изцяло Декларацията относно цифровите права и принципи, за да научите за ангажимента на ЕС за сигурна, безопасна и устойчива цифрова трансформация.

Декларацията относно цифровите права и принципи представя ангажимента на ЕС за сигурна, безопасна и устойчива цифрова трансформация, която поставя хората в центъра на вниманието, в съответствие с основните ценности и основните права на ЕС. 

На разположение е и версия на декларацията, съобразена с интересите на детето.

Изтеглете подписаната версия на декларацията (само на английски език).

Прочетете декларацията на всички езици на ЕС.

Посетете нашата основна страница за резюме на декларацията

Декларация, съобразена с интересите на детето

Подходящата за деца версия на декларацията понастоящем е достъпна на английски и френски език. Скоро ще бъдат добавени още преводи.

Изтеглете подходящата за деца версия на английски език

Изтеглете подходящата за деца версия на френски език