Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) novi je program financiranja EU-a usmjeren na uvođenje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama.

© Europska komisija

Uvođenje programa DIGITAL Europe

fix-empty

Kako Europu učiniti zelenijom i digitalnijom dvostruki su izazovi za našu generaciju, a naš uspjeh u njihovu ostvarenju definirat će našu budućnost.

Europska komisija počela je razmatrati zeleniju Europu u okviru europskog zelenog plana. Istodobno otvara rasprave o prelasku na digitalniji svijet: digitalna tranzicija.

Digitalna tehnologija i infrastruktura imaju ključnu ulogu u našem privatnom životu i poslovnom okruženju. Oslanjamo se na njih kako bismo komunicirali, radili, unaprijedili znanost i odgovarali na trenutne ekološke probleme. Istodobno, pandemija bolesti COVID-19 pokazala je ne samo koliko se oslanjamo na našu tehnologiju da nam bude dostupna, nego i koliko je važno da Europa ne ovisi o sustavima i rješenjima koji dolaze iz drugih regija svijeta. Utrti put za postizanje tog cilja je DIGITALni program.

Programom Digitalna Europa osigurat će se strateška financijska sredstva za odgovor na te izazove, podupirući projekte u pet ključnih područja kapaciteta: u superračunalstvu, umjetnoj inteligenciji, kibersigurnosti, naprednim digitalnim vještinama i osiguravanju široke upotrebe digitalnih tehnologija u cijelom gospodarstvu i društvu, među ostalim putem digitalnoinovacijskih centara. S planiranim ukupnim proračunom od 7,5 milijardi EUR (u tekućim cijenama) cilj mu je ubrzati gospodarski oporavak i oblikovati digitalnu transformaciju europskog društva i gospodarstva, što će donijeti koristi svima, a posebno malim i srednjim poduzećima.

Programom Digitalna Europa ti se izazovi neće rješavati izolirano, već će se dopuniti financijska sredstva dostupna u okviru drugih programa EU-a, kao što su program Obzor Europa za istraživanje i inovacije i Instrument za povezivanje Europe za digitalnu infrastrukturu, Mehanizam za oporavak i otpornost i strukturni fondovi. Dio je sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a, višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

Kako doći do financijskih sredstava?

 

Najnovije vijesti

Brze informacije o rezultatima poziva: Kibersigurnost i povjerenje

To su rezultati evaluacije prijedloga podnesenih na poziv za kibersigurnost i povjerenje u okviru programa Digitalna Europa.

PRESS RELEASE |
Komisija otvara program Digitalna Europa Turskoj

Europska komisija potpisala je sporazum o pridruživanju programu Digitalna Europa s Turskom. Sporazum o pridruživanju stupit će na snagu nakon potpisivanja i dovršetka povezanih postupaka ratifikacije.

Povezani sadržaj

Šira slika

Financiranje digitalizacije u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.

Dugoročnim proračunom EU-a, poznatim i kao višegodišnji financijski okvir, potaknut će se digitalne tehnologije i pomoći u oporavku od pandemije.

Dublji pogled

eArchiving

eArchiving – pruža osnovne specifikacije, softver, obuku i znanje kako bi se ljudima pomoglo da duže pohranjuju informacije.

Program DIGITALna Europa – programi rada

Opći ciljevi, opseg, ishodi i rezultati te dodijeljena proračunska sredstva za svaku temu opisani su u programima rada. Na ovoj internetskoj stranici pronaći ćete relevantne dokumente i izmjene programa rada nakon što ih Europska komisija usvoji.

Vještine u programu DIGITAL Europa

Programom DIGITAL Europa financirat će se osmišljavanje i provedba specijaliziranih programa i pripravništva za buduće stručnjake u ključnim područjima kapaciteta kao što su podaci i umjetna inteligencija, kibersigurnost, kvantno računalstvo i računalstvo visokih performansi.

Superračunalstvo u programu DIGITAL Europe

Cilj je programa DIGITAL Europe izgraditi i ojačati kapacitete EU-a za superračunalstvo i obradu podataka, što će nam pomoći da do 2022./2023. dosegnemo eksaskalarno superračunalstvo – računalstvo sa snagom usporedivom s agregiranjem računalnih sposobnosti mobilnih telefona...

Europski digitalnoinovacijski centri

Europski digitalnoinovacijski centri (EDIH-ovi) jedinstvene su kontaktne točke kojima se poduzećima i organizacijama javnog sektora pomaže da odgovore na digitalne izazove i postanu konkurentniji.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Potpora EU-a obrazovanju i osposobljavanju

Komisija nudi niz mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje kako bi vam pomogla da započnete s digitalizacijom, kao što su poduzetničko usmjeravanje, razmjene i još mnogo toga.

Povezani sadržaj