Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) novi je program financiranja EU-a usmjeren na uvođenje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama.

© Europska komisija

Uvođenje programa DIGITALna Europa

fix-empty

Kako Europu učiniti zelenijom i digitalnijom dvostruki su izazovi za našu generaciju, a naš uspjeh u njihovu ispunjavanju definirat će našu budućnost.

Europska komisija počela je gledati zeleniju Europu u okviru europskog zelenog plana. Istodobno otvara rasprave o prelasku na digitalniji svijet: digitalna tranzicija.

Digitalna tehnologija i infrastruktura imaju ključnu ulogu u našem privatnom životu i poslovnom okruženju. Oslanjamo se na njih da komuniciraju, rade, unapređuju znanost i odgovore na aktualne ekološke probleme. Istodobno, pandemija bolesti COVID-19 istaknula je ne samo koliko se oslanjamo na našu tehnologiju koja će nam biti dostupna, nego i koliko je važno da Europa ne ovisi o sustavima i rješenjima iz drugih regija svijeta. Utiranje puta za postizanje ovog cilja je DIGITAL program.

Programom Digitalna Europa osigurat će se strateško financiranje kako bi se odgovorilo na te izazove i podupirat će se projekti u pet ključnih područja kapaciteta: u području superračunalstva, umjetne inteligencije, kibersigurnosti, naprednih digitalnih vještina i osiguravanja široke upotrebe digitalnih tehnologija u cijelom gospodarstvu i društvu, među ostalim putem digitalnoinovacijskih centara. Planiranim ukupnim proračunom od 7,5 milijardi EUR (u tekućim cijenama) nastoji se ubrzati gospodarski oporavak i oblikovati digitalna transformacija europskog društva i gospodarstva, što će donijeti koristi svima, a posebno malim i srednjim poduzećima.

Programom Digitalna Europa neće se samostalno rješavati ti izazovi, već će se nadopuniti financijska sredstva dostupna u okviru drugih programa EU-a, kao što su program Obzor Europa za istraživanje i inovacije i Instrument za povezivanje Europe za digitalnu infrastrukturu, Mehanizam za oporavak i otpornost te strukturni fondovi. Dio je sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a, višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

 

Kako dobiti financijska sredstva?

 

Najnovije vijesti

eArchiving enters a new phase under the Digital Europe Programme

Important information should be kept accessible and reusable for years to come, regardless of the system used to store it. eArchiving provides core specifications, software, training and knowledge to help people preserve and reuse information over the long-term.

Related Content

Big Picture

Financiranje digitalizacije u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.

Dugoročnim proračunom EU-a, poznatim i kao višegodišnji financijski okvir, potaknut će se digitalne tehnologije i pomoći u oporavku od pandemije.

Dig deeper

eArchiving

eArchiving – pruža osnovne specifikacije, softver, obuku i znanje kako bi se ljudima pomoglo da duže pohranjuju informacije.

Program DIGITALna Europa – programi rada

Opći ciljevi, opseg, ishodi i rezultati te dodijeljena proračunska sredstva za svaku temu opisani su u programima rada. Na ovoj internetskoj stranici pronaći ćete relevantne dokumente i izmjene programa rada nakon što ih Europska komisija usvoji.

Vještine u programu DIGITAL Europa

Programom DIGITAL Europa financirat će se osmišljavanje i provedba specijaliziranih programa i pripravništva za buduće stručnjake u ključnim područjima kapaciteta kao što su podaci i umjetna inteligencija, kibersigurnost, kvantno računalstvo i računalstvo visokih performansi.

Superračunalstvo u programu DIGITAL Europa

Cilj je programa DIGITAL Europa izgraditi i ojačati kapacitete EU-a za superračunalstvo i obradu podataka te nam pomoći da do 2022./2023. dosegnemo eksaskalarno superračunalstvo – računalstvo s moći usporedivom s objedinjavanjem računalnih sposobnosti mobilnih telefona cijelog...

Europski digitalnoinovacijski centri

Europski digitalnoinovacijski centri (EDIH-ovi) jedinstvene su kontaktne točke kojima se poduzećima pomaže da odgovore na digitalne izazove i postanu konkurentnija.

See Also

Potpora EU-a obrazovanju i osposobljavanju

Komisija nudi niz mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje kako bi vam pomogla da započnete s digitalizacijom, kao što su poduzetničko usmjeravanje, razmjene i još mnogo toga.

Povezani sadržaji