Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) program je financiranja EU-a usmjeren na uvođenje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama.

Digitalna tehnologija i infrastruktura imaju ključnu ulogu u našem privatnom životu i poslovnom okruženju. Oslanjamo se na njih kako bismo komunicirali, radili, unaprijedili znanost i odgovarali na trenutne ekološke probleme. Pandemija bolesti COVID-19 pokazala je ne samo koliko se oslanjamo na našu tehnologiju koja će nam biti dostupna, nego i koliko je važno da Europa ne ovisi o sustavima i rješenjima koji dolaze iz drugih regija svijeta. Ruska ratna agresija na Ukrajinu dodatno je razotkrila slabosti u našim digitalnim lancima opskrbe i važnost ulaganja u kibersigurnost i drastičnog poboljšanja digitalnih kapaciteta EU-a.  

Programom Digitalna Europa (DIGITAL) osiguravaju se strateška financijska sredstva za odgovor na te izazove, podupirući projekte u ključnim područjima kapaciteta kao što su: superračunalstvo, umjetna inteligencija, kibersigurnost, napredne digitalne vještine i osiguravanje široke upotrebe digitalnih tehnologija u cijelom gospodarstvu i društvu. Njime se u digitalnoj transformaciji podupiru industrija, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) te javna uprava jačanjem mreže europskih digitalnoinovacijskih centara (EDIH).

U rujnu 2023. dodano je novo područje kapaciteta za poluvodiče. U okviru Akta o čipovimamobilizirana su sredstva DIGITAL-a kako bi se riješio problem nestašice poluvodiča promicanjem izgradnje kapaciteta u okviru inicijative Čipovi za Europu.

S ukupnim proračunom većim od 7,9 milijardi EUR DIGITAL nastoji oblikovati digitalnu transformaciju europskog društva i gospodarstva, u skladu s ciljevima EU-a definiranima u Komunikaciji – Digitalni kompas 2030.: Europski pristup za digitalno desetljeće i u programu politike – Put u digitalno desetljeće.

Programom Digitalna Europa ne rješavaju se izolirani izazovi. Njime se dopunjuju financijska sredstva dostupna u okviru drugih programa EU-a, kao što su Obzor Europa (za istraživanje i inovacije) iInstrument za povezivanjeEurope (za digitalnu infrastrukturu), Mehanizamza oporavak i otpornost i strukturni fondovi. Dio je dugoročnog proračuna EU-a, višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027..

Saznajte više informacija o tomekako dobiti financijska sredstva.

Pretplatite se na najnovije vijesti o ovoj temi i još mnogotoga

Najnovije vijesti

EU ulaže 325 milijuna eura za potporu europskom ekosustavu inovacija poluvodiča

Zajedničko poduzeće za čipove najavilo je otvaranje poziva za potporu inicijativama za istraživanje i inovacije u području poluvodiča u fotonici, centrima kompetentnosti i platformi za projektiranje poluvodiča u oblaku u okviru inicijative Čipovi za Europu na temelju Akta o čipovima.

Povezani sadržaj

Šira slika

Financiranje digitalizacije u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.

Dugoročnim proračunom EU-a, poznatim i kao višegodišnji financijski okvir, potaknut će se digitalne tehnologije i pomoći u oporavku od pandemije.

Dublji pogled

Inicijativa za e-arhiviranje

Inicijativa za e-arhiviranje pruža osnovne specifikacije, softver, osposobljavanje i znanje kako bi se ljudima pomoglo da dulje pohranjuju informacije.

Program DIGITAL Europe – programi rada

Opći ciljevi, područje primjene, ishodi i rezultati te dodijeljena proračunska sredstva za svaku temu opisani su u programima rada. Na ovoj internetskoj stranici pronaći ćete relevantne dokumente i izmjene programa rada nakon što ih Europska komisija donese.

Vještine u programu DIGITAL Europa

Programom DIGITAL Europa financirat će se osmišljavanje i provedba specijaliziranih programa i pripravništva za buduće stručnjake u ključnim područjima kapaciteta kao što su podaci i umjetna inteligencija, kibersigurnost, kvantno računalstvo i računalstvo visokih performansi.

Superračunalstvo u programu DIGITAL Europe

Cilj je programa DIGITAL Europe izgraditi i ojačati kapacitete EU-a za superračunalstvo i obradu podataka, što će nam pomoći da do 2022./2023. dosegnemo eksaskalarno superračunalstvo – računalstvo sa snagom usporedivom s agregiranjem računalnih sposobnosti mobilnih telefona...

Europski digitalnoinovacijski centri

Europski digitalnoinovacijski centri (EDIH-ovi) jedinstvene su kontaktne točke za potporu poduzećima i organizacijama javnog sektora kako bi odgovorili na digitalne izazove i postali konkurentniji.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Potpora EU-a obrazovanju i osposobljavanju

Komisija nudi niz mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje kako bi vam pomogla da započnete s digitalizacijom, kao što su poduzetničko usmjeravanje, razmjene i još mnogo toga.

Povezani sadržaj