Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europski akcijski plan za medije i audiovizualnu politiku

Cilj je Akcijskog plana za medije i audiovizualnu politiku (MAAP) potaknuti europske medije i pomoći u održavanju europske kulturne i tehnološke autonomije u digitalnom desetljeću.

  Žena stoji pred različitim zaslonima nudeći streaming sadržaj

Akcijski plan za medije i audiovizualnu politiku usmjeren je na sektor informativnih medija – tiskane i internetske tiskovine, radiotelevizijske usluge i audiovizualne usluge – i sektor audiovizualne zabave – kino, TV, video streaming, videoigre i inovativne formate kao što su iskustva virtualne stvarnosti.

Ta se dva sektora suočavaju s važnim trendovima i izazovima koji su se ubrzali zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19. U tom će kontekstu Europska komisija pomoći europskim medijima ne samo da budu otporni, već i da ostanu konkurentni na europskoj i globalnoj razini kombiniranjem ulaganja s političkim mjerama.

Kako bi se postigli ti ciljevi, Komunikacija se temelji na trima temama i deset mjera:

 1. Oporavak: pomoći audiovizualnim i medijskim poduzećima da prebrode trenutačnu oluju te osigurati likvidnost i financijsku potporu:
  • pružanje interaktivnog alata kako bi se europskim audiovizualnim i informativnim medijskim poduzećima pružile smjernice o različitim izvorima potpore EU-a;
  • poticanje ulaganja za poticanje europske audiovizualne produkcije i distribucije jačanjem vlasničkih ulaganja u tom području;
  • pokretanje inicijative „NEWS”, kojom će se objediniti mjere i potpora industriji informativnih medija. 
 2. Preobrazba: rješavanje strukturnih pitanja pružanjem pomoći industriji u suočavanju sa zelenom i digitalnom dvostrukom tranzicijom u kontekstu žestoke globalne konkurencije. To će se postići:
  • stvaranje europskog „podatkovnog prostora za medije” kako bi se pružila potpora medijskim poduzećima u razmjeni podataka i razvoju inovativnih rješenja;
  • poticanje europske industrijske koalicije virtualne i proširene stvarnosti (VR/AR) kako bi se medijima EU-a pomoglo da ostvare korist od napretka tih medija;
  • pomoć industriji da do 2050. postane klimatski neutralna olakšavanjem razmjene najboljih praksi i stavljanjem većeg naglaska na održivost okoliša u okviru programa Kreativna Europa MEDIA. 
 3. Omogućiti i osnažiti: utvrditi uvjete kojima će se omogućiti više inovacija u sektoru, uz istodobno osiguravanje istinski jednakih uvjeta za sve, i osnažiti građane da lakše pristupaju sadržaju i donose utemeljene odluke na sljedeći način:
  • pokretanje dijaloga s audiovizualnom industrijom kako bi se postigli dogovor o konkretnim koracima za poboljšanje pristupa audiovizualnom sadržaju i njegove dostupnosti diljem EU-a;
  • poticanje europskog medijskog talenta mentorstvom i osposobljavanjem te istraživanjem i podupiranjem obećavajućih europskih medijskih novoosnovanih poduzeća;
  • poboljšanje medijske pismenosti, čiji je cilj osnaživanje građana, s pomoću paketa instrumenata i smjernica za države članice u pogledu novih obveza u pogledu medijske pismenosti iz Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama te podupiranje stvaranja neovisnih alternativnih usluga objedinjavanja vijesti kojima se može ponuditi raznolik skup dostupnih izvora informacija;
  • jačanje okvira za suradnju među europskim medijskim regulatorima u okviru Skupine europskih regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA).

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Audiovisual and Media Services

These days we can watch our favourite programmes not just on TV, but also online. These shows are subject to the rules of the single market.

Dublji pogled

„Inicijativa za vijesti”

Slobodno, održivo i pluralističko medijsko okruženje ključno je za informiranje građana, preuzimanje odgovornosti i jačanje otvorenih demokratskih društava.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Konvergencija medija

Transformacija audiovizualnog medijskog okruženja nudi potencijal za nova iskustva i prilike. Također nam postavlja mnoga pitanja.

Program Kreativna Europa MEDIA

Potprogram MEDIA programa Kreativna Europa osmišljen je za potporu europskoj filmskoj i drugim audiovizualnim industrijama.

Europski filmski forum

Europski filmski forum platforma je za strukturirani dijalog između tvoraca politika i dionika u audiovizualnom sektoru.