Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Kiadvány

Az elektronikus hírközlési ágazat és infrastruktúrájának jövője

A Bizottság feltáró konzultációt indított, hogy összegyűjtse a konnektivitási ágazat és infrastruktúrája lehetséges fejleményeivel kapcsolatos véleményeket.

A cél a változó technológiai és piaci környezetről, valamint arról alkotott vélemények összegyűjtése, hogy ez hogyan befolyásolhatja az elektronikus hírközlési ágazatot. Kitér továbbá arra is, hogy milyen típusú infrastruktúrára és mennyi beruházásra van szüksége Európának ahhoz, hogy az elkövetkező években vezető szerepet tudjon betölteni a digitális átalakulás terén.

A digitális piacok és különösen a konnektivitási piacok átalakító hatású technológiai és piaci fejleményekkel néznek szembe. Ezek közé tartozik a felhőalapú adattárolás, a pereminformatika felé való átmenet, a metaverzum használhatósága, a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság stb.  Ráadásul az ilyen fejlemények nem elszigeteltek a kihívásokkal teli geopolitikai és tágabb gazdasági helyzettől.

Ezért itt az ideje, hogy konzultáció útján megvizsgáljuk a konnektivitási ágazatot, és összegyűjtsük az érdekelt felek véleményét arról, hogy hol áll az elektronikus hírközlési ágazat, és hol és hol lesz a jövőben.

A feltáró konzultáció az összes érdekelt féllel folytatott nyílt párbeszéd részét képezi arról, hogy a digitális átalakulás előnyeit élvező valamennyi szereplőnek méltányosan hozzá kell-e járulnia a szükséges beruházásokhoz. Ez egy összetett kérdés, amely a mögöttes tények és számadatok alapos megértését teszi szükségessé.

A ma indított konzultáció 12 hétig nyitva áll valamennyi érdekelt fél előtt. A konzultáció eredménye alapján a Bizottság mérlegelni fogja az elektronikus hírközlési ágazat jövője szempontjából legmegfelelőbb intézkedéseket.

Minden érdeklődő vállalatot, szervezetet vagy magánszemélyt felkérjük, hogy töltse ki a felmérést. A válaszokat adott esetben indokolni kell, különösen a mennyiségi adatok tekintetében.

Válasz a konzultációra

Hozzájárulás a felméréshez

 

Miután rákattint a fenti linkre, letöltheti a pdf-et az EU Survey Tool rendszerben anélkül, hogy véglegesítené a hozzászólását. A pdf-verzió alatt mindhárom rendelkezésre álló nyelven letölthető.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kérdőívre csak az online kérdőív kitöltésével lehet válaszolni.

A PDF-változatok csak tájékoztatási célokat szolgálnak.

 

További kérdéseivel forduljon az alábbi e-mail-címhez: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Letöltések

Questionnaire - DE
Letöltés 
Questionnaire - EN
Letöltés 
Questionnaire - FR
Letöltés 

Related content

Az elektronikus hírközlési ágazat és infrastruktúrájának jövőjéről folytatott feltáró konzultáció eredményei

Consultation results | 10 Október 2023

A feltáró konzultáció célja az volt, hogy adatokat és véleményeket gyűjtsön a technológiai és piaci fejleményekről, a fogyasztókkal szembeni méltányosságra vonatkozó intézkedésekről, az egységes piac előtt álló akadályokról, valamint arról a kérdésről, hogy a digitális transzformáció előnyeit élvező valamennyi digitális szereplő méltányos hozzájárulást nyújtson-e.