Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Kiadvány

Az elektronikus hírközlési ágazat és infrastruktúrájának jövője

A Bizottság feltáró konzultációt indított, hogy megismerje a konnektivitási ágazat és infrastruktúrájának lehetséges fejleményeivel kapcsolatos véleményeket.

A cél a változó technológiai és piaci környezetről, valamint arról alkotott vélemények összegyűjtése, hogy azok hogyan befolyásolhatják az elektronikus hírközlési ágazatot. Kitér továbbá azokra az infrastruktúratípusokra és beruházások összegére, amelyekre Európának az elkövetkező években vezető szerepet kell vállalnia a digitális átalakulásban.

A digitális piacok és különösen a konnektivitási piacok átalakító hatású technológiai és piaci fejleményekkel néznek szembe. Ezek közé tartozik a felhőalapú adattárolás, a pereminformatikára való átállás, a Metaverse használhatósága, a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság stb.  Ráadásul ezek a fejlemények nem különülnek el a kihívást jelentő geopolitikai és tágabb gazdasági helyzettől.

Ezért most jó alkalom arra, hogy konzultáció keretében megvizsgáljuk a konnektivitási ágazatot, és összegyűjtsük az érdekelt felek véleményét arról, hogy hol áll az elektronikus hírközlési ágazat, és hol lesz, illetve hol lesz a jövőben.

A feltáró konzultáció az összes érdekelt féllel folytatott nyílt párbeszéd részét képezi arról, hogy a digitális átalakulás előnyeit élvező valamennyi szereplőnek méltányosan hozzá kell-e járulnia a szükséges beruházásokhoz. Ez egy összetett kérdés, amely szükségessé teszi a mögöttes tények és számadatok alapos megértését.

A ma indított konzultáció 12 hétig áll nyitva valamennyi érdekelt fél előtt. A konzultáció eredménye alapján a Bizottság mérlegelni fogja az elektronikus hírközlési ágazat jövője szempontjából legmegfelelőbb intézkedéseket.

Minden érdeklődő vállalatot, szervezetet vagy magánszemélyt felkérünk a felmérés kitöltésére. A válaszokat adott esetben alá kell támasztani, különösen a mennyiségi adatok tekintetében.

Válasz a konzultációra

Hozzájárulás a felméréshez

 

Miután a fenti linkre kattint, a kérdőív kitöltése nélkül letöltheti az uniós felmérési eszközben található PDF-fájlt. A PDF-változat alatt a három elérhető nyelven is letölthető.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kérdőív kitöltése csak az online kérdőív kitöltésével lehetséges.

A pdf-változatok csak tájékoztatási célokat szolgálnak.

 

További kérdéseivel a következő e-mail-címen veheti fel a kapcsolatot: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Letöltések

Questionnaire - DE
Letöltés 
Questionnaire - EN
Letöltés 
Questionnaire - FR
Letöltés