Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Offentliggørelse

Fremtiden for den elektroniske kommunikationssektor og dens infrastruktur

Kommissionen har iværksat en sonderende høring for at indhente synspunkter om den potentielle udvikling i konnektivitetssektoren og dens infrastruktur.

Formålet er at indsamle synspunkter om de skiftende teknologiske og markedsmæssige forhold og om, hvordan det kan påvirke sektoren for elektronisk kommunikation. Den berører også de typer af infrastruktur og omfanget af investeringer, som Europa skal føre an i den digitale omstilling i de kommende år.

Digitale markeder og navnlig konnektivitetsmarkeder står over for forandringsskabende teknologiske og markedsmæssige udviklinger. Disse omfatter lagring af clouddata, overgangen til edge computing, Metaverse Metaverse's anvendelighed, kunstig intelligens, virtual reality m.fl.  Desuden er denne udvikling ikke isoleret fra den udfordrende geopolitiske og bredere økonomiske situation.

Det er derfor nu et godt tidspunkt at se på konnektivitetssektoren ved hjælp af en høring og indsamle interessenternes synspunkter om, hvor sektoren for elektronisk kommunikation står, og hvor den vil og bør være i fremtiden.

Den sonderende høring er en del af en åben dialog med alle interessenter om det potentielle behov for, at alle aktører, der drager fordel af den digitale omstilling, bidrager rimeligt til de nødvendige investeringer. Dette er et komplekst spørgsmål, som kræver en grundig forståelse af de underliggende fakta og tal.

Den høring, der lanceres i dag, er åben for alle interessenter i 12 uger. På grundlag af resultatet af høringen vil Kommissionen overveje, hvilke foranstaltninger der er mest hensigtsmæssige for den elektroniske kommunikationssektors fremtid.

Alle interesserede virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner opfordres til at udfylde spørgeskemaet. Svarene bør begrundes, hvor det er relevant, navnlig for så vidt angår kvantitative data.

Svar på høringen

Bidrag til undersøgelsen

 

Du kan downloade pdf i EU Survey Tool efter at have klikket på linket ovenfor uden at færdiggøre dit bidrag. Du kan også downloade pdf-versionen på alle tre tilgængelige sprog nedenfor.

Vær opmærksom på, at det kun er muligt at besvare spørgeskemaet ved at udfylde dine svar i onlinespørgeskemaet.

Pdf-versionerne er kun til orientering.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Downloadede filer

Questionnaire - DE
Download 
Questionnaire - EN
Download 
Questionnaire - FR
Download