Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Foilseachán

Todhchaí na hearnála cumarsáide leictreonaí agus a bonneagar

Tá túschomhairliúchán seolta ag an gCoimisiún chun tuairimí a bhailiú maidir le forbairtí féideartha na hearnála nascachta agus a bonneagair.

Is é an aidhm atá ann tuairimí a bhailiú maidir le timpeallacht athraitheach na teicneolaíochta agus an mhargaidh agus maidir leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige ar earnáil na cumarsáide leictreonaí. Baineann sé freisin leis na cineálacha bonneagair agus leis an méid infheistíochtaí is gá don Eoraip a bheith ar thús cadhnaíochta sa chlaochlú digiteach sna blianta amach romhainn.

Tá forbairtí teicneolaíocha claochlaitheacha agus forbairtí margaidh claochlaitheacha le sárú ag margaí digiteacha agus go háirithe margaí nascachta. Áirítear orthu sin stóráil néalsonraí, an t-aistriú go dtí an imeall-ríomhaireacht, inúsáidteacht an Metaverse, an intleacht shaorga, an réaltacht fhíorúil agus tuilleadh nach iad.  Thairis sin, níl forbairtí den sórt sin scartha ón dúshlán geopholaitiúil agus ón staid eacnamaíoch níos leithne.

Dá bhrí sin, is tráth maith anois é chun breathnú ar an earnáil nascachta trí chomhairliúchán agus tuairimí na bpáirtithe leasmhara a bhailiú maidir leis an áit a seasann earnáil na cumarsáide leictreonaí agus cá háit a mbeidh sí amach anseo.

Tá an comhairliúchán taiscéalaíoch mar chuid d’idirphlé oscailte leis na geallsealbhóirí uile faoin ngá a d’fhéadfadh a bheith ann do na gníomhaithe uile a bhaineann tairbhe as an gclaochlú digiteach rannchuidiú go cothrom leis na hinfheistíochtaí is gá. Is ceist chasta í seo a éilíonn tuiscint iomlán a fháil ar na fíricí agus na figiúirí bunúsacha.

Tá an comhairliúchán a seoladh inniu oscailte do na páirtithe leasmhara go léir ar feadh 12 sheachtain. Bunaithe ar thoradh an chomhairliúcháin, breithneoidh an Coimisiún na gníomhaíochtaí is iomchuí do thodhchaí na hearnála cumarsáide leictreonaí.

Tugtar cuireadh do gach cuideachta, eagraíocht nó duine aonair a bhfuil suim acu ann an suirbhé a chomhlánú. Ba cheart bunús a thabhairt leis na freagraí nuair is iomchuí, go háirithe maidir le faisnéis faoi shonraí cainníochtúla.

Freagra ar an gcomhairliúchán

Páirt a ghlacadh sa suirbhé

 

Is féidir leat an pdf a íoslódáil in Uirlis EU Survey ach cliceáil ar an nasc thuas gan d’aighneacht a thabhairt chun críche. Is féidir leat an leagan pdf a íoslódáil freisin i ngach ceann de na trí theanga atá ar fáil.

Tabhair do d’aire nach féidir freagra a thabhairt ar an suirbhé ach amháin trí do chuid freagraí a líonadh isteach sa cheistneoir ar líne.

Is chun críocha faisnéise amháin iad na leaganacha pdf.

 

Má tá tuilleadh ceisteanna agat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Íoslódálacha

Questionnaire - DE
Íoslódáil 
Questionnaire - EN
Íoslódáil 
Questionnaire - FR
Íoslódáil