Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Consultation | Publikacja

Przyszłość sektora łączności elektronicznej i jego infrastruktury

Komisja rozpoczęła konsultacje rozpoznawcze w celu zebrania opinii na temat potencjalnych zmian w sektorze łączności i jego infrastrukturze.

Celem tych konsultacji jest zebranie opinii na temat zmieniającego się otoczenia technologicznego i rynkowego oraz na temat tego, w jaki sposób może ono wpłynąć na sektor łączności elektronicznej. Konsultacje te odnoszą się do rodzajów infrastruktury i wielkości inwestycji, których Europa potrzebuje, aby w nadchodzących latach odgrywać wiodącą rolę w transformacji cyfrowej.

Rynki cyfrowe, a w szczególności rynki łączności, stoją w obliczu transformacyjnych zmian technologicznych i rynkowych. Obejmują one przechowywanie danych w chmurze, przejście na przetwarzanie brzegowe, użyteczność metawersum, sztuczną inteligencję, rzeczywistość wirtualną itp.  Ponadto takie zmiany nie są odizolowane od trudnej sytuacji geopolitycznej i szerszej sytuacji gospodarczej.

W związku z tym nadszedł dobry moment, aby przyjrzeć się sektorowi łączności w drodze konsultacji i zebrać opinie zainteresowanych stron na temat tego, gdzie znajduje się sektor łączności elektronicznej i gdzie będzie on i powinien znajdować się w przyszłości.

Konsultacje rozpoznawcze są częścią otwartego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat potencjalnej potrzeby sprawiedliwego wkładu wszystkich podmiotów korzystających z transformacji cyfrowej w niezbędne inwestycje. Jest to złożona kwestia, która wymaga dokładnego zrozumienia faktów i danych liczbowych.

Rozpoczęte dziś konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron przez 12 tygodni. Na podstawie wyników konsultacji Komisja rozważy najbardziej odpowiednie działania dla przyszłości sektora łączności elektronicznej.

Wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa, organizacje lub osoby fizyczne proszone są o wypełnienie ankiety. Odpowiedzi powinny być w stosownych przypadkach uzasadnione, zwłaszcza w odniesieniu do danych ilościowych.

Odpowiedź na konsultacje

Weź udział w ankiecie

 

Po kliknięciu na powyższy link można pobrać pdf z narzędzia EU Survey, bez finalizacji odpowiedzi. Poniżej można również pobrać wersję PDF we wszystkich trzech dostępnych językach.

Proszę pamiętać, że odpowiedź na ankietę jest możliwa jedynie poprzez wypełnienie kwestionariusza online.

Wersje PDF służą wyłącznie celom informacyjnym.

 

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Pliki do pobrania

Questionnaire - DE
Pobierz 
Questionnaire - EN
Pobierz 
Questionnaire - FR
Pobierz 

Related content