Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Consultation | Publikacja

Przyszłość sektora łączności elektronicznej i jego infrastruktury

Komisja rozpoczęła konsultacje rozpoznawcze w celu zebrania opinii na temat potencjalnego rozwoju sektora łączności i jego infrastruktury.

Celem jest zebranie opinii na temat zmieniającego się otoczenia technologicznego i rynkowego oraz na temat tego, w jaki sposób może on wpłynąć na sektor łączności elektronicznej. Dotyczy on również rodzajów infrastruktury i wielkości inwestycji, których Europa potrzebuje, aby w nadchodzących latach odgrywać wiodącą rolę w transformacji cyfrowej.

Rynki cyfrowe, a w szczególności rynki łączności, stoją w obliczu transformacyjnych zmian technologicznych i rynkowych. Obejmują one przechowywanie danych w chmurze, przejście na przetwarzanie brzegowe, użyteczność Metaverse, sztuczną inteligencję, rzeczywistość wirtualną itp.  Ponadto takie zmiany nie są odizolowane od trudnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej w szerszym ujęciu.

W związku z tym nadszedł właściwy moment, aby przyjrzeć się sektorowi łączności w drodze konsultacji i zebrać opinie zainteresowanych stron na temat tego, gdzie znajduje się sektor łączności elektronicznej, oraz na temat tego, w jakim kierunku będzie on i powinien znajdować się w przyszłości.

Konsultacje rozpoznawcze są częścią otwartego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat potencjalnej potrzeby sprawiedliwego wkładu wszystkich podmiotów korzystających z transformacji cyfrowej w niezbędne inwestycje. Jest to złożona kwestia, która wymaga dokładnego zrozumienia faktów i danych liczbowych.

Rozpoczęte dziś konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron przez 12 tygodni. Na podstawie wyników konsultacji Komisja rozważy najbardziej odpowiednie działania dla przyszłości sektora łączności elektronicznej.

Do wypełnienia ankiety zachęca się wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa, organizacje lub osoby fizyczne. W stosownych przypadkach odpowiedzi powinny być uzasadnione, w szczególności w odniesieniu do danych ilościowych.

Odpowiedź na konsultacje

Udział w ankiecie

 

Po kliknięciu na powyższy link można pobrać pdf w narzędziu EU Survey Tool, bez sfinalizowania odpowiedzi. Poniżej można również pobrać wersję PDF we wszystkich trzech dostępnych językach.

Proszę pamiętać, że udzielenie odpowiedzi na ankietę jest możliwe jedynie poprzez wypełnienie odpowiedzi w kwestionariuszu internetowym.

Wersje pdf służą wyłącznie celom informacyjnym.

 

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Pliki do pobrania

Questionnaire - DE
Pobierz 
Questionnaire - EN
Pobierz 
Questionnaire - FR
Pobierz