Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Publikacija

Budućnost sektora elektroničkih komunikacija i njegove infrastrukture

Komisija je pokrenula istraživačko savjetovanje kako bi prikupila stajališta o mogućim kretanjima u sektoru povezivosti i njegovoj infrastrukturi.

Cilj je prikupiti stajališta o promjenama u tehnološkom i tržišnom okruženju te o tome kako one mogu utjecati na sektor elektroničkih komunikacija. Riječ je i o vrstama infrastrukture i količini ulaganja koja su Europi potrebna kako bi u narednim godinama predvodila digitalnu transformaciju.

Digitalna tržišta, a posebno tržišta povezivosti, suočavaju se s transformativnim tehnološkim i tržišnim kretanjima. To uključuje pohranu podataka u oblaku, prijelaz na računalstvo na rubu mreže, upotrebljivost metaverzuma, umjetnu inteligenciju, virtualnu stvarnost i drugo.  Osim toga, takva kretanja nisu izolirana od zahtjevne geopolitičke i šire gospodarske situacije.

Stoga je sada dobar trenutak da se sektor povezivosti razmotri u okviru savjetovanja i prikupite stajališta dionika o tome gdje se nalazi sektor elektroničkih komunikacija i gdje će on biti i trebao biti u budućnosti.

Istraživačko savjetovanje dio je otvorenog dijaloga sa svim dionicima o mogućoj potrebi da svi akteri koji imaju koristi od digitalne transformacije pravedno doprinesu potrebnim ulaganjima. Riječ je o složenom pitanju koje zahtijeva temeljito razumijevanje temeljnih činjenica i brojki.

Danas pokrenuto savjetovanje otvoreno je za sve dionike u trajanju od 12 tjedana. Na temelju rezultata savjetovanja Komisija će razmotriti najprikladnije mjere za budućnost sektora elektroničkih komunikacija.

Sva zainteresirana poduzeća, organizacije ili pojedinci pozivaju se da ispune anketu. Odgovori bi prema potrebi trebali biti potkrijepljeni, posebno u pogledu kvantitativnih podataka.

Odgovori na savjetovanje

Sudjelovanje u anketi

 

Možete preuzeti pdf u alatu EU Survey nakon što kliknete na gornju poveznicu bez dovršetka odgovora. Ispod verzije u PDF formatu možete preuzeti i na sva tri dostupna jezika.

Imajte na umu da je ispunjavanje upitnika moguće samo ako ispunite svoje odgovore u internetskom upitniku.

Verzije u PDF-u služe samo u informativne svrhe.

 

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Preuzimanja

Questionnaire - DE
Preuzimanje 
Questionnaire - EN
Preuzimanje 
Questionnaire - FR
Preuzimanje 

Related content