Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Publikacija

Budućnost sektora elektroničkih komunikacija i njegove infrastrukture

Komisija je pokrenula istraživačko savjetovanje kako bi prikupila stajališta o mogućim kretanjima u sektoru povezivosti i njegovoj infrastrukturi.

Cilj je prikupiti stajališta o promjenama u tehnološkom i tržišnom okruženju te o tome kako to može utjecati na sektor elektroničkih komunikacija. Odnosi se i na vrste infrastrukture i količinu ulaganja koja su Europi potrebna kako bi u narednim godinama predvodila digitalnu transformaciju.

Digitalna tržišta, a posebno tržišta povezivosti, suočavaju se s transformativnim tehnološkim i tržišnim kretanjima. To uključuje pohranu podataka u oblaku, prelazak na računalstvo na rubu mreže, upotrebljivost metaversea, umjetnu inteligenciju, virtualnu stvarnost i drugo.  Osim toga, takva kretanja nisu izolirana od zahtjevne geopolitičke i šire gospodarske situacije.

Stoga je sada dobar trenutak da se sektor povezivosti razmotri putem savjetovanja i da se prikupe stajališta dionika o tome gdje se nalazi sektor elektroničkih komunikacija te gdje će i gdje bi trebao biti u budućnosti.

Istraživačko savjetovanje dio je otvorenog dijaloga sa svim dionicima o mogućoj potrebi da svi akteri koji imaju koristi od digitalne transformacije pravedno doprinesu potrebnim ulaganjima. Riječ je o složenom pitanju koje zahtijeva temeljito razumijevanje temeljnih činjenica i brojki.

Savjetovanje koje je danas pokrenuto otvoreno je za sve dionike u trajanju od 12 tjedana. Na temelju rezultata savjetovanja Komisija će razmotriti najprikladnije mjere za budućnost sektora elektroničkih komunikacija.

Sva zainteresirana poduzeća, organizacije ili pojedinci pozivaju se da ispune anketu. Odgovori bi prema potrebi trebali biti potkrijepljeni, posebno u pogledu kvantitativnih podataka.

Odgovor na savjetovanje

Odgovorite na anketu

 

Nakon što kliknete na prethodnu poveznicu, možete preuzeti pdf u okviru alata EU Survey, a da pritom ne dovršite svoj doprinos. U nastavku možete preuzeti i verziju u PDF formatu na sva tri dostupna jezika.

Imajte na umu da je upitnik moguće ispuniti samo ako odgovorite u internetskom upitniku.

Verzije u PDF-u služe samo u informativne svrhe.

 

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Preuzimanja

Questionnaire - DE
Preuzimanje 
Questionnaire - EN
Preuzimanje 
Questionnaire - FR
Preuzimanje