Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Publikácia

Budúcnosť odvetvia elektronických komunikácií a jeho infraštruktúry

Komisia začala prieskumnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory na potenciálny vývoj v odvetví pripojiteľnosti a jeho infraštruktúre.

Cieľom je zhromaždiť názory na meniace sa technologické a trhové prostredie a na to, ako môže ovplyvniť odvetvie elektronických komunikácií. Zaoberá sa aj otázkou, ako by mala vyzerať infraštruktúra a koľko investícií Európa potrebuje na to, aby viedla digitálnu transformáciu v nasledujúcich rokoch.

Digitálne trhy, a najmä trhy s pripojiteľnosťou, čelia transformačnému technologickému a trhovému vývoju. Patria medzi ne cloudové ukladanie údajov, prechod na edge computing, použiteľnosť metaverza, umelá inteligencia, virtuálna realita a ďalšie.  Okrem toho takýto vývoj nie je izolovaný od náročnej geopolitickej a širšej hospodárskej situácie.

Preto je teraz dobrou chvíľou pozrieť sa na odvetvie pripojiteľnosti prostredníctvom konzultácie a zhromaždiť názory zainteresovaných strán na to, kde sa odvetvie elektronických komunikácií nachádza a kde bude a kde by malo byť v budúcnosti.

Prieskumná konzultácia je súčasťou otvoreného dialógu so všetkými zainteresovanými stranami o tom, či a do akej miery by mali všetci aktéri, ktorí majú z digitálnej transformácie prospech, spravodlivo prispievať k potrebným investíciám. Ide o zložitú otázku, ktorá si vyžaduje dôkladné pochopenie základných faktov a údajov.

Konzultácia, ktorá sa dnes začala, je otvorená pre všetky zainteresované strany 12 týždňov. Na základe výsledkov konzultácie Komisia zváži najvhodnejšie opatrenia pre budúcnosť odvetvia elektronických komunikácií.

Všetky zainteresované spoločnosti, organizácie alebo jednotlivci sú vyzvaní, aby vyplnili prieskum. Odpovede by sa mali v prípade potreby zdôvodniť, najmä pokiaľ ide o kvantitatívne informácie o údajoch.

Odpoveď na konzultáciu

Prispieť k prieskumu

 

Pdf si môžete stiahnuť v nástroji EU Survey Tool po kliknutí na uvedený odkaz bez finalizácie vášho príspevku. Pod verziou vo formáte PDF si môžete stiahnuť aj vo všetkých troch dostupných jazykoch.

Upozorňujeme, že odpoveď na dotazník je možná len vyplnením odpovedí v online dotazníku.

Verzie vo formáte PDF slúžia len na informačné účely.

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa môžete obrátiť na: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Stiahnuté

Questionnaire - DE
Stiahnuť 
Questionnaire - EN
Stiahnuť 
Questionnaire - FR
Stiahnuť 

Related content