Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Publikation

Framtiden för sektorn för elektronisk kommunikation och dess infrastruktur

Kommissionen har inlett ett sonderande samråd för att samla in synpunkter på den potentiella utvecklingen inom konnektivitetssektorn och dess infrastruktur.

Syftet är att samla in synpunkter på det föränderliga tekniska landskapet och marknadslandskapet och hur det kan påverka sektorn för elektronisk kommunikation. Den berör också de typer av infrastruktur och investeringsbelopp som Europa behöver för att leda den digitala omvandlingen under de kommande åren.

De digitala marknaderna och i synnerhet konnektivitetsmarknaderna står inför en omvälvande teknisk utveckling och marknadsutveckling. Det rör sig bland annat om lagring av molndata, övergången till edge computing, Metaverse, artificiell intelligens, virtuell verklighet och mer.  Dessutom är denna utveckling inte isolerad från den utmanande geopolitiska och ekonomiska situationen i stort.

Därför är det nu ett bra tillfälle att titta på konnektivitetssektorn genom ett samråd och samla in berörda parters synpunkter på var sektorn för elektronisk kommunikation befinner sig och var den kommer att och bör vara i framtiden.

Det sonderande samrådet är en del av en öppen dialog med alla berörda parter om det potentiella behovet av att alla aktörer som drar nytta av den digitala omvandlingen på ett rättvist sätt bidrar till de investeringar som krävs. Detta är en komplex fråga som kräver en grundlig förståelse av bakomliggande fakta och siffror.

Det samråd som inleds i dag är öppet för alla berörda parter i 12 veckor. På grundval av resultatet av samrådet kommer kommissionen att överväga de lämpligaste åtgärderna för framtiden för sektorn för elektronisk kommunikation.

Alla intresserade företag, organisationer eller privatpersoner uppmanas att fylla i enkäten. Svaren bör motiveras när så är lämpligt, särskilt när det gäller kvantitativ information.

Svar på samrådet

Bidra till undersökningen

 

Du kan ladda ner pdf-filen i EU Survey Tool efter att ha klickat på länken ovan utan att avsluta ditt bidrag. Du kan också ladda ner pdf-versionen under pdf-versionen på alla tre tillgängliga språk.

Tänk på att du bara kan svara på enkäten genom att fylla i dina svar i webbenkäten.

Pdf-versionerna är endast i informationssyfte.

 

Om du har fler frågor kan du kontakta CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Dokument

Questionnaire - DE
Hämta 
Questionnaire - EN
Hämta 
Questionnaire - FR
Hämta