Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Publikation

Framtiden för sektorn för elektronisk kommunikation och dess infrastruktur

Kommissionen har inlett ett förberedande samråd för att samla in synpunkter på den potentiella utvecklingen inom konnektivitetssektorn och dess infrastruktur.

Syftet är att samla in synpunkter på det föränderliga tekniska landskapet och marknadslandskapet och hur det kan påverka branschen för elektronisk kommunikation. Det berör också de typer av infrastruktur och investeringsbelopp som Europa behöver för att leda den digitala omvandlingen under de kommande åren.

Digitala marknader, särskilt konnektivitetsmarknader, står inför en omvälvande teknisk utveckling och marknadsutveckling. Det handlar bland annat om lagring av molndata, övergången till edge computing, metaversens användbarhet, artificiell intelligens, virtuell verklighet med mera.  Dessutom är denna utveckling inte isolerad från den utmanande geopolitiska och bredare ekonomiska situationen.

Därför är det nu ett bra tillfälle att titta på konnektivitetssektorn genom ett samråd och samla in berörda parters synpunkter på var sektorn för elektronisk kommunikation står och var den kommer och bör befinna sig i framtiden.

Det förberedande samrådet ingår i en öppen dialog med alla berörda parter om det potentiella behovet av att alla aktörer som drar nytta av den digitala omställningen på ett rättvist sätt bidrar till de investeringar som krävs. Detta är en komplex fråga som kräver en grundlig förståelse av underliggande fakta och siffror.

Det samråd som inleds i dag är öppet för alla berörda parter i 12 veckor. På grundval av resultatet av samrådet kommer kommissionen att överväga de lämpligaste åtgärderna för framtiden för sektorn för elektronisk kommunikation.

Alla intresserade företag, organisationer eller enskilda personer uppmanas att fylla i enkäten. Svaren bör styrkas när så är lämpligt, särskilt när det gäller kvantitativa uppgifter.

Svar på samrådet

Bidra till undersökningen

 

Du kan ladda ner pdf-filen i EU Survey Tool efter att ha klickat på länken ovan utan att avsluta ditt bidrag. Du kan också ladda ner pdf-versionen nedan på alla tre tillgängliga språk.

Observera att det bara är möjligt att svara på enkäten genom att fylla i dina svar i webbenkäten.

Pdf-versionerna används endast i informationssyfte.

 

För ytterligare frågor kan du kontakta: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Dokument

Questionnaire - DE
Hämta 
Questionnaire - EN
Hämta 
Questionnaire - FR
Hämta 

Related content