Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Публикация

Бъдещето на сектора на електронните съобщения и неговата инфраструктура

Комисията започна проучвателна консултация, за да събере мнения относно потенциалното развитие на сектора на свързаността и неговата инфраструктура.

Целта е да се съберат мнения относно променящата се технологична и пазарна среда и относно това как тя може да засегне сектора на електронните съобщения. Тя има отношение и към видовете инфраструктура и размера на инвестициите, от които Европа се нуждае, за да бъде в авангарда на цифровата трансформация през следващите години.

Цифровите пазари, и по-специално пазарите за свързаност, са изправени пред трансформиращо технологично и пазарно развитие. Те включват съхранение на данни в облак, преход към периферни изчисления, използваемост на метавселената, изкуствен интелект, виртуална реалност и др.  Освен това тези събития не са изолирани от трудната геополитическа и икономическа ситуация като цяло.

Ето защо сега е подходящ момент да се разгледа секторът на свързаността чрез консултация и да се съберат мненията на заинтересованите страни за това къде се намира секторът на електронните съобщения и къде ще бъде и следва да бъде в бъдеще.

Проучвателната консултация е част от открит диалог с всички заинтересовани страни относно евентуалната необходимост всички участници, които се възползват от цифровата трансформация, да допринесат по справедлив начин за необходимите инвестиции. Това е сложен въпрос, който изисква задълбочено осмисляне на основните факти и числови данни.

Започналата днес консултация е отворена за всички заинтересовани страни в продължение на 12 седмици. Въз основа на резултатите от консултацията Комисията ще разгледа най-подходящите действия за бъдещето на сектора на електронните съобщения.

Всички заинтересовани дружества, организации или физически лица се приканват да попълнят анкетата. Отговорите следва да бъдат обосновани, когато е целесъобразно, особено по отношение на количествената информация.

Отговор на консултацията

Участвайте в анкетата

 

Можете да изтеглите pdf в рамките на инструмента EU Survey, след като щракнете върху връзката по-горе, без да финализирате отговорите си. Можете също така да изтеглите по-долу pdf версията и на трите налични езика.

Моля, имайте предвид, че попълването на отговорите Ви в онлайн въпросника е възможно само ако попълните отговорите си.

Pdf версиите са само с информационна цел.

 

За допълнителни въпроси можете да се свържете с: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Документи за изтегляне

Questionnaire - DE
Изтегляне 
Questionnaire - EN
Изтегляне 
Questionnaire - FR
Изтегляне