Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

AI Kiválóság: Annak biztosítása, hogy a mesterséges intelligencia az emberek számára működjön

A Bizottság elkötelezett amellett, hogy a digitális készségek előmozdításával és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos globális emberközpontú megközelítés előmozdításával biztosítsa a mesterséges intelligencia működését az emberek számára.

  Buborékok pillanatképekkel a digitális technológiákat használó emberekről

A mesterségesintelligencia-technológiák lehetőséget kínálnak Európa gazdasági növekedésének és versenyképességének előmozdítására. Emellett lehetőségeket kínálnak az uniós polgárok életének javítására az egészségügy, a mezőgazdaság, az oktatás, a foglalkoztatás, az energiaügy, a közlekedés, a biztonság stb. terén bekövetkezett fejlemények révén.

A mesterséges intelligenciának az emberekért kell működnie, és az embereknek képesnek kell lenniük arra, hogy megbízzanak az MI-technológiákban. Az EU-nak tehát biztosítania kell, hogy az EU-ban kifejlesztett és forgalomba hozott mesterséges intelligencia emberközpontú, fenntartható, biztonságos, inkluzív és megbízható legyen. A javasolt legfontosabb intézkedések a következőkre összpontosítanak:

 • a tehetségek ápolása és az MI-készségek fejlesztése
 • szakpolitikai keret kidolgozása a mesterségesintelligencia-rendszerekbe vetett bizalom biztosítása érdekében
 • a fenntartható és megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó uniós elképzelés előmozdítása a világban

A tehetségek ápolása és a készségek fejlesztése

A digitális készségek rendkívül fontosak, mivel Európa belép a digitális évtizedbe. Az EU-nak szüksége van olyan szakemberekre, akik speciális mesterségesintelligencia-készségekkel rendelkeznek ahhoz, hogy globális szinten versenyképesek maradjanak, és általánosságban magas szintű számítástechnikai készségeket kell biztosítaniuk a munkaerőpiac polarizációjának elkerülése érdekében.

Ennek elérése érdekében a Bizottság:

 • a digitális területeken folytatott szakmai gyakorlatok támogatása, nagyobb hangsúlyt helyezve a mesterséges intelligenciával kapcsolatos készségekre. A szakmai gyakorlatoknak a megkülönböztetésmentesség és a nemek közötti egyenlőség elvét kell követniük, amint azt a digitális oktatási program is felvázolja.
 • felhívás indítása speciális oktatási programokra és tanfolyamokra kulcsfontosságú területeken a Digitális Európa program keretében
 • a mesterséges intelligenciával foglalkozó kiválósági központok hálózatainak támogatása a tehetségek megtartása, valamint a Horizont Európa program keretében PhD-programok és mesterségesintelligencia-modulok kidolgozása érdekében
 • doktori hálózatok, posztdoktori ösztöndíjak és személyzeti csereprogramok finanszírozása a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések keretében a mesterséges intelligenciával kapcsolatban
 • új készségek fejlesztésének támogatása a készségfejlesztési program keretében

Szakpolitikai keret kidolgozása a mesterségesintelligencia-rendszerekbe vetett bizalom biztosítása érdekében

A bizalom elengedhetetlen a mesterséges intelligencia elterjedésének elősegítéséhez. A Bizottság kidolgozta a mesterséges intelligenciával kapcsolatos európai megközelítés azon alapelveit, amelyek figyelembe veszik a mesterségesintelligencia-technológiák társadalmi és környezeti hatásait. Ezek magukban foglalják a mesterséges intelligencia fejlesztésének és használatának emberközpontú módját, az uniós értékek és alapvető jogok – például a megkülönböztetésmentesség, a magánélet és az adatvédelem – védelmét, valamint az erőforrások fenntartható és hatékony felhasználását.

A Bizottság számos intézkedést és jogalkotási intézkedést javasol a mesterséges intelligenciába vetett bizalom erősítése érdekében. Ezek közé tartoznak a következők:

 • a mesterséges intelligenciára vonatkozó horizontális keretre irányuló javaslat, amely a biztonságra és a mesterségesintelligencia-technológiákra vonatkozó alapvető jogok tiszteletben tartására összpontosít
 • A felelősségi keretnek az új technológiák, többek között a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokhoz való hozzáigazítását célzó uniós intézkedések
 • a meglévő ágazati biztonsági jogszabályok felülvizsgálata
 • a mesterséges intelligenciával működő biztonsági műveleti központok, amelyek az EU „CyberShield” szerepét töltik be, elég korán képesek felismerni a kibertámadás jeleit, és lehetővé teszik a proaktív fellépést

A megbízható mesterséges intelligencia kiépítése érdekében a Bizottság továbbra is együttműködik az érdekelt felekkel és szervezetekkel, köztük uniós ügynökségekkel és szabványügyi szervezetekkel.

A fenntartható és megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozó uniós elképzelés előmozdítása a világban

A digitális iránytűben leírtak szerint: a digitális évtized európai útja, Európa nemzetközi színtéren tett fellépései fontosabbak, mint valaha. Ez magában foglalja a mesterséges intelligenciát is, mivel e technológia kockázatai és kihívásai túlmutatnak a nemzeti és kontinentális határokon.

A Bizottság elő fogja mozdítani a mesterséges intelligenciával kapcsolatos emberközpontú megközelítését a globális színtéren, és ösztönözni fogja a mesterséges intelligenciára vonatkozó globális szabályok és szabványok elfogadását, valamint erősíteni fogja az együttműködést a hasonló gondolkodású országokkal és érdekelt felekkel. 

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos megközelítés globális népszerűsítésére irányuló bizottsági munkáról bővebben tájékozódhat az emberközpontú mesterséges intelligenciáról szóló oldalon.

Legfrissebb hírek

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Összehangolt terv a mesterséges intelligenciáról

A mesterséges intelligenciáról szóló összehangolt terv célja a mesterséges intelligenciába történő beruházások felgyorsítása, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos stratégiák és programok végrehajtása, valamint a mesterséges intelligenciára vonatkozó szakpolitika...

Lásd még

A mesterséges intelligencia kiválósága virágzik a labortól a piacig

A megbízható mesterséges intelligenciával kapcsolatos induló vállalkozások és innováció fellendítéséről szóló közlemény konkrét közös fellépéseket vázol fel a Bizottság és a tagállamok számára a megbízható mesterséges intelligencia terén betöltött globális vezető szerep...