Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitális készségekkel kapcsolatos kezdeményezések

A Digitális Készségekkel és Munkahelyekkel Foglalkozó Koalíció és más kezdeményezések előmozdítják a digitális készségek kiválóságát a különböző szervezetek, területek és országok körében.

    Habarcstábla digitálisan megjelenítve más, tanulást ábrázoló ikonokkal összekapcsolva

© iStock by Getty Images - 1177184973 Blue Planet Studio

Kezdeményezések

Annak érdekében, hogy elérje azon célját, hogy a felnőttek 70%-a rendelkezzen alapvető digitális készségekkel, valamint hogy támogassa az érdekelt feleket a digitális készségek szintjének javításában Európában, a Bizottság számos kezdeményezést kínál, többek között:

Számos más szakpolitikai terület is hozzájárul a Bizottság digitális készségekkel kapcsolatos munkájához. Például az európai adatstratégia, az európai ipari és kis- és középvállalkozásokra vonatkozó stratégiák, a digitális innovációs központok és a mesterséges intelligenciára vonatkozó koordinált terv.

Finanszírozás

Jelentős beruházásokra van szükség a digitális készséghiány kezeléséhez. A 2021–2027-es időszakra szóló költségvetésre vonatkozóan uniós szinten bevezetett eszközök jelentős lehetőségeket kínálnak a tagállamok számára a digitális készségek fenntartható fejlesztésének támogatására. Ezek közé tartoznak a következők:

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
Digitális jogok és elvek: digitális átalakulás az uniós polgárok számára

A Bizottság üdvözli a digitális jogokról és elvekről szóló európai nyilatkozattal kapcsolatban a Parlamenttel és a Tanáccsal elért megállapodást. A januárban javasolt nyilatkozat egyértelmű referenciapontot határoz meg arra vonatkozóan, hogy az EU milyen típusú emberközpontú digitális átalakulást mozdít elő és védelmez belföldön és külföldön egyaránt.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Digitális készségek és munkahelyek

Az Európai Bizottság eltökélt szándéka, hogy kezelje a digitális készséghiányt, és olyan projekteket és stratégiákat mozdítson elő, amelyek javítják a digitális készségek szintjét Európában.

Mélyedjen el alaposabban a témában

A cselekvésre tett ígéretek

Minden szervezetet, vállalkozást és kormányzati szervet arra ösztönöznek, hogy tegyenek konkrét kötelezettségvállalást az európai digitális készséghiány csökkentésére irányuló intézkedések végrehajtására.

Lásd még

Digitális tanulás és IKT az oktatásban

Az Európai Bizottság célja az oktatás és képzés modernizálása a kutatás és az innováció finanszírozása, valamint a tanuláshoz használt digitális technológiák előmozdítása révén.