Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalisia taitoja koskevat aloitteet

Digitaalitaitoja ja työpaikkoja käsittelevä koalitio ja muut aloitteet edistävät digitaalisten taitojen huippuosaamista eri organisaatioissa, alueilla ja maissa.

    Laastilevy näkyy digitaalisessa linkitettynä muihin oppimista edustaviin kuvakkeisiin

© iStock by Getty Images - 1177184973 Blue Planet Studio

Aloitteet

Saavuttaakseen tavoitteensa varmistaa, että 70 prosentilla aikuisista on digitaaliset perustaidot, ja tukeakseen sidosryhmiä digitaalisten taitojen tason parantamisessa Euroopassa komissio tarjoaa monenlaisia aloitteita, kuten

Digitaalisia taitoja koskevassa komission työssä hyödynnetään myös monia muita politiikan aloja. Esimerkiksi Euroopan datastrategia, Euroopan teollisuus- ja pk-yritysstrategiat, digitaali-innovointikeskittymät ja tekoälyä koskeva koordinoitu suunnitelma.

Rahoitus

Digitaalisia taitoja koskevan kuilun kaventamiseksi tarvitaan merkittäviä investointeja. EU:n tasolla vuosien 2021–2027 talousarviota varten käyttöön otetut välineet tarjoavat jäsenvaltioille merkittäviä mahdollisuuksia tukea digitaalisten taitojen kestävää kehitystä. Niihin kuuluvat:

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaaliset taidot ja työpaikat

Euroopan komissio on päättänyt puuttua digitaalisten taitojen kuiluun ja edistää hankkeita ja strategioita, joilla parannetaan digitaalisten taitojen tasoa Euroopassa.

Syventävää tietoa

Toimintasitoumukset

Kaikkia organisaatioita, yrityksiä ja valtion elimiä kannustetaan sitoutumaan konkreettisesti toimiin, joilla kavennetaan digitaalisten taitojen kuilua Euroopassa.