Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalisia taitoja koskevat aloitteet

Euroopan komissio tukee useita aloitteita, joilla edistetään huippuosaamista digitaalisissa taidoissa eri organisaatioissa, sektoreilla ja maissa.

    Laastilevy näytetään digitaalisessa muodossa, joka on linkitetty muihin oppimista edustaviin kuvakkeisiin

© iStock by Getty Images - 1177184973 Blue Planet Studio

Aloitteet

Komissio tarjoaa laajan valikoiman digitaalisia taitoja koskevia aloitteita. Näillä kaikilla pyritään saavuttamaan digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet eli varmistamaan, että 80 prosentilla aikuisista on digitaaliset perustaidot ja saavuttamaan 20 miljoonaa työllistettyä tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijaa sukupuolten tasapuolisen edustuksen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä.

Komissio seuraa edistymistä näiden tavoitteiden saavuttamisessa vuotuisissa digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskevissa raporteissaan. Digitaalisen vuosikymmenen tilaa koskeva vuoden 2023 kertomus julkaistiin 27. syyskuuta 2023, ja sitä täydennettiin komission yksiköiden valmisteluasiakirjalla. Asiakirjassa hahmotellaan digitaalisen vuosikymmenen pääkohtia neljällä osa-alueella, mukaan lukien digitaaliset taidot.

Tämän asiakirjan ensimmäisessä luvussa tarkastellaan EU:n edistymistä digitaalista vuosikymmentä 2030 koskevassa toimintapoliittisessa ohjelmassa asetettujen digitaalista osaamista koskevien tavoitteiden saavuttamisessa. Siinä kuvataan myös yksityiskohtaisesti sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla viimeaikaisia toimia ja aloitteita digitaalisten taitojen alalla.

Näillä aloitteilla tuetaan sidosryhmiä niiden pyrkiessä parantamaan digitaalisten taitojen tasoa Euroopassa.

Niitä ovat muun muassa seuraavat:

On monia muita politiikan aloja, jotka tukevat komission digitaalisia taitoja koskevaa työtä. Esimerkiksi:

Rahoitus

Digitaalisten taitojen puutteen korjaamiseksi tarvitaan merkittäviä investointeja. EU:n tasolla vuosien 2021–2027 talousarviota varten käyttöön otetut välineet tarjoavat jäsenvaltioille merkittäviä mahdollisuuksia tukea digitaalisten taitojen kestävää kehittämistä.

Rahoitusmahdollisuuksia ovat muun muassa seuraavat:

Viimeisimmät uutiset

NEWS ARTICLE |
EU:n on vahvistettava kyberturvallisuusosaamista

Eurobarometri-tutkimus osoittaa, että kybertaitojen puute ei ainoastaan kasva, vaan kyberasiantuntijoita on oltava enemmän ja kyberturvallisuudesta tietoisen henkilöstön määrää on lisättävä kaikissa yrityksissä eri puolilla EU:ta.

EVENT |
Euroopan digitaalitaitoja käsittelevä huippukokous

Tämä ilmainen yhden päivän tapahtuma Madridissa yhdistää ajatusjohtajia liike-elämästä, tiedemaailmasta ja poliittisesta päätöksenteosta kartoittamaan Euroopan matkaa kehittyneisiin digitaalisiin taitoihin.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaaliset taidot ja työpaikat

Euroopan komissio on päättänyt puuttua digitaalisten taitojen kuiluun ja edistää hankkeita ja strategioita, joilla parannetaan digitaalisten taitojen tasoa Euroopassa.

Syventävää tietoa

Toimia koskevat lupaukset

Kaikkia organisaatioita, yrityksiä ja hallintoelimiä kannustetaan sitoutumaan konkreettisesti toimiin digitaalisten taitojen kuilun kaventamiseksi Euroopassa.