Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitális készségek és munkahelyek koalíciója

A digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíció a tagállamok, a vállalatok és a szervezetek közötti együttműködés révén kezeli a digitális készségek terén mutatkozó szakadékot.

  fiatalok egy informatikai osztályban

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Legyen aktív

Minden olyan szervezet, amely lépéseket tesz a digitális készségek európai fellendítése érdekében, a koalíció tagjává válhat azáltal, hogy regisztrálja a ígéret nézőjét, és vállalja, hogy lépéseket tesz a digitális készségek terén mutatkozó szakadék kezelése érdekében. Az intézkedések közé tartozhat a munkanélküliek képzése, a tanárok számára szervezett nagyszabású nyílt online tanfolyamok (MOOC-ok), a gyermekeknek szóló kódolási osztályok vagy az IKT-szakemberek élvonalbeli képzése.

A koalíció megosztja és népszerűsíti a digitális készségekkel kapcsolatos kezdeményezéseket az Európai Digitális Készségek Díjak révén, amelyek Európa-szerte reprodukálhatók és bővíthetők.  

Az Európai Bizottság minden évben kiemeli azokat a kezdeményezéseket, amelyek az Európai Digitális Készségek Díjon keresztül segítik a polgárok, a munkaerő, az IKT-szakemberek, valamint a nők és lányok digitális készségeinek fejlesztését.

A tagállamok támogathatják országuk különböző szereplői közötti együttműködést azáltal, hogy összefogják őket a nemzeti koalíciókban.

Irányító testület

A digitális készségekkel és munkahelyekkel foglalkozó koalíció irányító testülete stratégiai vezető szerepet tölt be a koalícióban. Az igazgatótanácsnak 12 tagja van, akik európai szinten képviselik a koalíciós partnereket, és összekötő szerepet töltenek be az ígérettevők, a nemzeti koalíciók és a szociális partnerek között. Az igazgatótanács 2018 szeptemberében 9 pontos cselekvési tervet fogadott el, amelyben felvázolta a tagság bővítésére és annak biztosítására irányuló következő lépéseket, hogy az EU jövőbeli költségvetése a digitális készségek fejlesztésére összpontosítson.

Ki és mit céloz meg a koalíció?

A koalíció négy széles csoport digitális készségeinek szükségességével foglalkozik:

 1. Digitális készségek mindenki számára: digitális készségek fejlesztése annak érdekében, hogy valamennyi polgár aktív szerepet vállalhasson digitális társadalmunkban
 2. Digitális készségek a munkaerő számára: digitális készségek fejlesztése a digitális gazdaság számára, pl. a munkavállalók és álláskeresők továbbképzése és átképzése, valamint a pályaválasztási tanácsadással és iránymutatással kapcsolatos intézkedések
 3. Digitális készségek IKT-szakemberek számára: magas szintű digitális készségek fejlesztése az IKT-szakemberek számára valamennyi iparágban
 4. Digitális készségek az oktatásban: a digitális készségek oktatásának és tanulásánakátalakítása az egész életen át tartó tanulás perspektívájában, beleértve a tanárok képzését is

Mit kell elérnie a koalíciónak?

A koalíció a következő célok elérését reméli:

 • 1 millió fiatal munkanélküli képzése betöltetlen digitális munkahelyekre szakmai gyakorlatok, szakmai gyakorlatok, tanulószerződéses gyakorlati képzések és rövid távú képzési programok révén
 • a munkaerő továbbképzésének és átképzésének támogatása, és különösen konkrét intézkedések meghozatala a digitális tehetségek vonzása és megtartása, valamint munkaerőjük átképzése terén sajátos kihívásokkal szembesülő kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása érdekében
 • korszerűsítse az oktatást és a képzést annak érdekében, hogy valamennyi diák és tanár számára lehetőséget biztosítson arra, hogy oktatási és tanulási tevékenységeik során digitális eszközöket és anyagokat használjanak, valamint digitális készségeiket fejlesszék és fejlesszék.
 • a rendelkezésre álló finanszírozás felhasználása a digitális készségek támogatására, valamint a digitális készségeknek a foglalkoztathatóság, a versenyképesség és a társadalomban való részvétel szempontjából betöltött jelentőségével kapcsolatos figyelemfelkeltés.

A digitális készségek hiánya Európában

A digitálisan képzett munkaerő és népesség kulcsfontosságú az európai versenyképesség és a befogadó digitális társadalom szempontjából.

Az európai polgárok 42%-a azonban nem rendelkezik alapvető digitális készségekkel. A munkaerő 37%-a – mezőgazdasági termelők, banki alkalmazottak és gyári dolgozók – szintén nem rendelkezik elegendő digitális készségekkel, annak ellenére, hogy minden munkahelyen egyre nagyobb szükség van ilyen készségekre.

Európa emellett nem rendelkezik képzett IKT-szakemberekkel ahhoz, hogy a gazdaság valamennyi ágazatában betölthesse a megüresedett álláshelyek növekvő számát. Ennek egyik alapvető kérdése az, hogy korszerűsíteni kell oktatási és képzési rendszereinket, amelyek jelenleg nem készítik fel megfelelően a fiatalokat a digitális gazdaságra és társadalomra, és az egész életen át tartó tanulás megközelítésére kell váltani annak érdekében, hogy az emberek egész életük során szükség szerint kiigazíthassák készségeiket.

Az európai készséghiány kezelése érdekében az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz program keretében elindították a digitális készségek és munkahelyek európai platformját. A platform célja, hogy számos erőforrást kínáljon, többek között:

Digitális gazdaság és társadalom indexe

Az Európai Bizottság nyomon követi a tagállamok digitális fejlődését, és áttekintheti a digitális gazdaság és társadalom fejlettségi mutatójának (DESI) eredményeit az alábbi területeken:

 • konnektivitás
 • humántőke/digitális készségek
 • az internetes szolgáltatások polgárok általi használata
 • a digitális technológia integrálása a vállalkozásokba
 • digitális közszolgáltatások
 • kutatás és fejlesztés IKT

Legfrissebb hírek

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Digitális készségekkel kapcsolatos kezdeményezések

Az Európai Bizottság számos kezdeményezést támogat a különböző szervezetek, ágazatok és országok digitális készségekkel kapcsolatos kiválóságának előmozdítására.

Lásd még

Cselekvésre vonatkozó vállalások

A Bizottság arra ösztönzi valamennyi szervezetet, vállalkozást és kormányzati szervet, hogy tegyenek konkrét kötelezettségvállalást az európai digitális készségek terén mutatkozó szakadék csökkentésére irányuló intézkedések végrehajtására.