Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitālo prasmju iniciatīvas

Digitālo prasmju un darbvietu koalīcija un citas iniciatīvas veicina digitālo prasmju izcilību dažādās organizācijās, jomās un valstīs.

    Javas tāfele tiek parādīta digitālā veidā, kas savienota ar citām ikonas, kas pārstāv mācīšanos

© iStock by Getty Images - 1177184973 Blue Planet Studio

Ierosmju saraksts

Lai sasniegtu mērķi nodrošināt 70 % pieaugušo digitālo pamatprasmju un atbalstītu ieinteresētās personas digitālo prasmju līmeņa uzlabošanā Eiropā, Komisija piedāvā plašu iniciatīvu klāstu, tostarp:

Komisijas darbā digitālo prasmju jomā ir arī daudzas citas politikas jomas. Piemēram, Eiropas Datu stratēģija, Eiropas rūpniecības un mazo un vidējo uzņēmumu stratēģijas, digitālās inovācijas centri un koordinētais mākslīgā intelekta plāns.

Finansējums

Lai novērstu digitālo prasmju trūkumu, ir vajadzīgas ievērojamas investīcijas. Instrumenti, kas ES līmenī ieviesti 2021.–2027. gada budžetam, dalībvalstīm sniedz lielas iespējas atbalstīt digitālo prasmju ilgtspējīgu attīstību. Tie ietver:

Jaunākās ziņas

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās prasmes un darbvietas

Eiropas Komisija ir apņēmusies novērst digitālo prasmju trūkumu un veicināt projektus un stratēģijas, lai uzlabotu digitālo prasmju līmeni Eiropā.

Rociet dziļāk!

Solījumi rīcībai

Visas organizācijas, uzņēmumi un valdības struktūras tiek mudinātas uzņemties konkrētas saistības veikt darbības, lai samazinātu digitālo prasmju trūkumu Eiropā.

Skatīt arī

Digitālā mācīšanās un IKT izglītībā

Eiropas Komisijas mērķis ir modernizēt izglītību un apmācību, finansējot pētniecību un inovāciju un veicinot mācīšanās procesā izmantotās digitālās tehnoloģijas.