Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Európai Digitális Média Megfigyelőközpont (EDMO)

Az Európai Digitális Média Megfigyelőközpontja (EDMO) egy olyan projekt, amely támogatja a dezinformáció elleni küzdelemmel foglalkozó független közösséget.

  A nagyító egy újságon nyugszik, a címlapon pedig „hírek” vannak a kék háttér előtt. Ez azt jelenti, hogy ki kell vizsgálni a dezinformációt.

Az Európai Digitális Média Megfigyelőközpontja (EDMO) központként szolgál a tényellenőrzők, a tudományos szakemberek és más érdekelt felek számára, hogy együttműködjenek egymással. Arra ösztönzi őket, hogy aktívan lépjenek kapcsolatba a médiaszervezetekkel, a médiaműveltséggel foglalkozó szakértőkkel, és nyújtsanak támogatást a politikai döntéshozóknak. Ez elősegíti a dezinformáció elleni küzdelemmel kapcsolatos intézkedések összehangolását.

Az EDMO tevékenységei 5 ágra épülnek:

 1. az európai tényellenőrző szervezetek feltérképezése és támogatása közös és határokon átnyúló tevékenységek és célzott képzési modulok támogatásával.
 2. a félretájékoztatással kapcsolatos európai szintűkutatási tevékenységek feltérképezése, támogatása és koordinálása, beleértve a félretájékoztatásról szóló, lektorált tudományos cikkek globális adattárának létrehozását és rendszeres frissítését.
 3. nyilvános portál létrehozása, amely a médiaszakemberek, a tanárok és a polgárok számára olyan információkat és anyagokat biztosít, amelyek célja a tudatosság növelése, az online félretájékoztatással szembeni ellenálló képesség kiépítése és a médiaműveltségi kampányok támogatása.
 4. a platformok adataihoz való biztonságos és a magánélet védelmét biztosító keret kialakítása a félretájékoztatás jobb megértésén dolgozó tudományos kutatók számára.
 5. a hatóságok támogatása az online platformok által a félretájékoztatás terjedésének és hatásának korlátozása érdekében bevezetett politikák nyomon követésében.

Az EDMO két fázisban építi fel fő jellemzőit. Az első szakasz egy alapvető szolgáltatási infrastruktúra kiépítésére összpontosít, és meghatározza a Megfigyelőközpont irányítási szabályait. A második az EDMO nemzeti és regionális digitális média kutatási központjait hozza létre az EU-ban.

Az EDMO második szakasza 8 központ elindításával kezdődött, amelyeket több mint 11 millió euróval finanszíroztak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül, amelyek elősegítik az EDMO munkájának végrehajtását és bővítését. Céljuk, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek növelik az EDMO képességét a káros félretájékoztatási kampányok nemzeti és uniós szintű kezelésére, és elemzik azok társadalomra és demokráciára gyakorolt hatását. A központok kiválasztására a második pályázati felhívást követően került sor, amelynek célja az Európai Digitális Média Megfigyelőközpont (EDMO) hatókörének 2020. júniusi kiterjesztése.

Kormányzás

Az EDMO-t a firenzei Európai Egyetemi Intézet által vezetett konzorcium irányítja. A konzorcium magában foglalja a görög Athén Technológiai Központot, a dániai Aahrus Egyetemet és az olaszországi Pagella Politica tényellenőrző szervezetet.

Az EDMO a hatóságoktól, köztük az Európai Bizottságtól teljesen független irányítási struktúrával rendelkezik. Az irányítási struktúra a megfigyelőközpont működési szabályainak és stratégiájának meghatározásáért felelős tanácsadó testületből, valamint a szerződésnek a tanácsadó testülettel konzultálva történő végrehajtásáért felelős ügyvezető testületből áll.

Háttér

A Megfigyelőközpont létrehozása a Bizottság 2018 decemberében közzétett, a félretájékoztatás elleni részletes cselekvési tervének egyik eleme. A terv célja a képességek megerősítése, valamint a tagállamok és az EU közötti együttműködés megerősítése négy kulcsfontosságú területen:

 1. az észlelés javítása
 2. a válaszok koordinálása
 3. együttműködés az online platformokkal és az iparággal
 4. a figyelemfelkeltés és a polgárok felkészítése az online félretájékoztatásra való reagálásra

A Bizottság 2020 júniusában közzétette az Európai Digitális Média Megfigyelőközpont (EDMO) hatókörének kiterjesztésére irányuló második pályázati felhívást. A projekt második szakasza 11 millió euróval finanszírozza a nemzeti és multinacionális digitális média kutatási központok létrehozását Európa-szerte az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül.

A Bizottság közzétette az első pályázati felhívást az Európai Digitális Média Megfigyelőközpont létrehozására 2019-ben. A firenzei Európai Egyetemi Intézet által vezetett konzorcium nyerte el a legfeljebb 2,5 millió EUR összegű ajánlati felhívást.

Legfrissebb hírek

PRESS RELEASE |
Az online platformok a félretájékoztatás gyakorlati kódexe szerinti harmadik jelentéssorozatban kiemelt figyelmet fordítottak a választásokra

A félretájékoztatás gyakorlati kódexének aláírói – köztük a főbb online platformok, például a Google, a Meta, a Microsoft és a TikTok – közzétették a harmadik jelentést, amelyben részletesen ismertetik a félretájékoztatás online terjedése elleni küzdelem érdekében tett intézkedéseket, különös tekintettel a közelgő júniusi európai választásokra.

Kapcsolódó tartalom

Összkép

Az online félretájékoztatás kezelése

A Bizottság az európai értékek és demokratikus rendszerek védelmének biztosítása érdekében küzd az online félretájékoztatás és félretájékoztatás terjedésével.

Lásd még

A félretájékoztatással kapcsolatos 2022. évi gyakorlati kódex

A főbb online platformok, a kialakulóban lévő és szakosodott platformok, a reklámipar szereplői, a tényellenőrzők, a kutatás és a civil társadalmi szervezetek a Bizottság 2021. májusi iránymutatását követően megerősített gyakorlati kódexet nyújtottak be a dezinformációval...