Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europeiska observatoriet för digitala medier (EDMO)

European Digital Media Observatory (EDMO) är ett projekt som stöder det oberoende samfundet som arbetar för att bekämpa desinformation.

  Ett förstoringsglas vilar på en tidning, med en rubrik som säger ”nyheter” mot en blå bakgrund. Detta är ett behov av att undersöka desinformation.

Europeiska observatoriet för digitala medier (EDMO) fungerar som ett nav för faktagranskare, akademiker och andra relevanta intressenter att samarbeta med varandra. Det uppmuntrar dem att aktivt knyta kontakter med medieorganisationer, experter på mediekompetens och ge stöd till beslutsfattare. Detta bidrar till att samordna åtgärderna i kampen mot desinformation.

EDMO:s verksamhet bygger på fem delar:

 1. kartlägga faktakontrollorganisationer i Europa och stödja dem genom att främja gemensam och gränsöverskridande verksamhet och särskilda utbildningsmoduler.
 2. kartlägga, stödja och samordna forskning om desinformation på europeisk nivå, inbegripet inrättande och regelbunden uppdatering av en global databas med sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar om desinformation.
 3. bygga upp en offentlig portal som ger medieutövare, lärare och medborgare information och material som syftar till att öka medvetenheten, bygga upp motståndskraften mot desinformation online och stödja mediekunskapskampanjer.
 4. utformning av en ram för att säkerställa säker och integritetsskyddad tillgång till plattformarnas data för akademiska forskare som arbetar för att bättre förstå desinformation.
 5. stöd till offentliga myndigheter i övervakningen av de strategier som införts av onlineplattformar för att begränsa spridningen och effekterna av desinformation.

EDMO kommer att bygga sina huvuddrag i två faser. Den första fasen kommer att inriktas på utbyggnaden av en kärninfrastruktur för tjänster och kommer att fastställa observationscentrumets styrningsregler. Den andra kommer att inrätta nationella och regionala forskningsnav för digitala medier i hela EU.

EDMO:s andra fas inleddes med lanseringen av åtta nav som finansieras med mer än 11 miljoner euro genom Fonden för ett sammanlänkat Europa, som kommer att bidra till att genomföra och utvidga EDMO:s arbete. Syftet är att vidta åtgärder för att öka EDMO:s kapacitet att bekämpa skadliga desinformationskampanjer på nationell nivå och EU-nivå och analysera deras inverkan på samhället och demokratin. Naven har valts ut efter lanseringen av den andra ansökningsomgången för att utvidga räckvidden för det europeiska observatoriet för digitala medier (EDMO) i juni 2020.

Styrning

EDMO drivs av ett konsortium som leds av Europeiska universitetsinstitutet i Florens, Italien. Konsortiet omfattar företaget Athens Technology Center från Grekland, Aahrus University från Danmark och faktakontrollorganisationen Pagella Politica från Italien.

EDMO har en styrningsstruktur som är helt oberoende av offentliga myndigheter, inklusive Europeiska kommissionen. Styrningsstrukturen består av en rådgivande nämnd med ansvar för att fastställa observationscentrumets funktionsregler och strategi samt en styrelse med ansvar för genomförandet av avtalet i samråd med den rådgivande nämnden.

Bakgrund

Inrättandet av observationscentrumet är ett av inslagen i kommissionens detaljerade handlingsplan mot desinformation, som offentliggjordes i december 2018. Planen syftar till att stärka kapaciteten och stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och EU på fyra nyckelområden:

 1. förbättra detektionen
 2. samordna svaren
 3. arbeta med onlineplattformar och industri
 4. öka medvetenheten och ge medborgarna möjlighet att reagera på desinformation online

Kommissionen inledde den andra ansökningsomgången för att utvidga räckvidden för det europeiska observatoriet för digitala medier (EDMO) i juni 2020. Den andra fasen av projektet finansierar inrättandet av nationella och multinationella forskningsnav för digitala medier i hela Europa med 11 miljoner euro genom Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Kommissionen inledde den första anbudsinfordran för inrättandet av det europeiska observatoriet för digitala medier 2019. Ett konsortium under ledning av Europeiska universitetsinstitutet i Florens vann anbudsinfordran, som omfattar upp till 2,5 miljoner euro.

Senaste nytt

PRESS RELEASE |
Onlineplattformar lägger särskilt fokus på val i den tredje omgången rapporter enligt uppförandekoden om desinformation

I dag har undertecknarna av uppförandekoden om desinformation, inklusive stora onlineplattformar som Google, Meta, Microsoft och TikTok, publicerat den tredje uppsättningen rapporter som beskriver de åtgärder de vidtar för att bekämpa spridningen av desinformation online, med särskilt fokus på det kommande valet till Europaparlamentet i juni.

Läs mer

Översikt

Hantering av desinformation på nätet

Kommissionen tar itu med spridningen av desinformation och desinformation på nätet för att säkerställa skyddet av europeiska värderingar och demokratiska system.

Se också

2022 års uppförandekod om desinformation

Stora onlineplattformar, framväxande och specialiserade plattformar, aktörer inom reklambranschen, faktagranskare, forskning och organisationer i det civila samhället levererade en förstärkt uppförandekod om desinformation i enlighet med kommissionens vägledning från maj 2021.