Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO)

Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO) este un proiect care sprijină comunitatea independentă care depune eforturi pentru combaterea dezinformării.

  O lupă se sprijină pe un ziar, cu un titlu care spune „știri” pe un fundal albastru. Aceasta reprezintă necesitatea de a investiga dezinformarea.

Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO) servește drept centru pentru verificatorii veridicității informațiilor, mediul academic și alte părți interesate relevante pentru a colabora între ele. Acesta îi încurajează să stabilească legături active cu organizațiile mass-media, cu experți în domeniul educației în domeniul mass-mediei și să ofere sprijin factorilor de decizie. Acest lucru contribuie la coordonarea acțiunilor de combatere a dezinformării.

Activitățile EDMO se bazează pe 5 componente:

 1. cartografierea organizațiilor de verificare a faptelor din Europa și sprijinirea acestora prin încurajarea activităților comune și transfrontaliere și a modulelor de formare specifice.
 2. cartografierea, sprijinirea și coordonarea activităților de cercetare privind dezinformarea la nivel european, inclusiv crearea și actualizarea periodică a unui registru global de articole științifice evaluate inter pares privind dezinformarea.
 3. crearea unui portal public care să ofere practicienilor din domeniul mass-mediei, profesorilor și cetățenilor informații și materiale menite să sporească gradul de conștientizare, să consolideze reziliența la dezinformarea online și să sprijine campaniile de alfabetizare în domeniul mass-mediei.
 4. conceperea unui cadru pentru a asigura accesul securizat și protejat de confidențialitate la datele platformelor pentru cercetătorii din mediul academic care lucrează pentru o mai bună înțelegere a dezinformării.
 5. sprijinirea autorităților publice în monitorizarea politicilor instituite de platformele online pentru a limita răspândirea și impactul dezinformării.

EDMO își va construi principalele caracteristici în două etape. Prima etapă se va axa pe implementarea unei infrastructuri de servicii de bază și va defini normele de guvernanță ale Observatorului. Cel de-al doilea va înființa centre naționale și regionale de cercetare în domeniul mass-mediei digitale EDMO în întreaga UE.

A doua fază a EDMO a început odată cu lansarea a 8 centre finanțate cu peste 11 milioane EUR prin Mecanismul pentru interconectarea Europei, care vor contribui la punerea în aplicare și la extinderea activității EDMO. Scopul lor este de a pune în aplicare acțiuni de creștere a capacității EDMO de a combate campaniile de dezinformare dăunătoare la nivel național și la nivelul UE și de a analiza impactul acestora asupra societății și democrației. Centrele au fost selectate după lansarea celei de-a doua cereri de propuneri pentru a extinde sfera de acțiune a Observatorului european al mass-mediei digitale (EDMO) în iunie 2020.

Guvernare

EDMO este gestionat de un consorțiu condus de Institutul Universitar European din Florența, Italia. Consorțiul include compania Athens Technology Center din Grecia, Universitatea Aahrus din Danemarca și organizația Pagella Politica din Italia.

EDMO are o structură de guvernanță complet independentă de autoritățile publice, inclusiv de Comisia Europeană. Structura de guvernanță este alcătuită dintr-un consiliu consultativ însărcinat cu definirea normelor de funcționare și a strategiei Observatorului și dintr-un comitet executiv responsabil cu punerea în aplicare a contractului, în consultare cu consiliul consultativ.

Știri

Crearea Observatorului este unul dintre elementele planului de acțiune detaliat al Comisiei împotriva dezinformării, publicat în decembrie 2018. Planul vizează consolidarea capacităților și consolidarea cooperării dintre statele membre și UE în 4 domenii-cheie:

 1. îmbunătățirea detectării
 2. coordonarea răspunsurilor
 3. colaborarea cu platformele online și cu industria
 4. sensibilizarea și capacitarea cetățenilor pentru a răspunde la dezinformarea online

Comisia a lansat cea de-a doua cerere de propuneri pentru a extinde sfera de acțiune a Observatorului european al mass-mediei digitale (EDMO) în iunie 2020. Cea de-a doua etapă a proiectului finanțează crearea unor centre naționale și multinaționale de cercetare în domeniul mass-mediei digitale în întreaga Europă, cu 11 milioane EUR prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei.

Comisia a lansat prima cerere de oferte pentru crearea Observatorului european al mass-mediei digitale în 2019. Un consorțiu condus de Institutul Universitar European din Florența a câștigat cererea de oferte, care include până la 2,5 milioane EUR.

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Platformele online pun un accent deosebit pe alegeri în cel de-al treilea lot de rapoarte în temeiul Codului de bune practici privind dezinformarea

Astăzi, semnatarii Codului de bune practici privind dezinformarea, inclusiv principalele platforme online, cum ar fi Google, Meta, Microsoft și TikTok, au publicat cel de-al treilea set de rapoarte care detaliază acțiunile pe care le iau pentru a combate răspândirea dezinformării online, cu un accent deosebit pe viitoarele alegeri europene din iunie.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Combaterea dezinformării online

Comisia abordează răspândirea dezinformării și a dezinformării online pentru a asigura protecția valorilor europene și a sistemelor democratice.

Citiți și

Codul de bune practici privind dezinformarea din 2022

Principalele platforme online, platformele emergente și specializate, actorii din sectorul publicității, verificatorii veridicității informațiilor, cercetarea și organizațiile societății civile au elaborat un cod de bune practici privind dezinformarea consolidat în urma...