Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Det europæiske observatorium for digitale medier (EDMO)

Det europæiske observatorium for digitale medier (EDMO) er et projekt, der støtter det uafhængige samfund, der arbejder for at bekæmpe desinformation.

  Et forstørrelsesglas hviler på en avis med en overskrift, der siger "nyheder' mod en blå baggrund. Det er nødvendigt at undersøge desinformation.

Det europæiske observatorium for digitale medier (EDMO) fungerer som knudepunkt for faktatjekkere, akademikere og andre relevante interessenter til at samarbejde med hinanden. Det tilskynder dem til aktivt at forbinde sig med medieorganisationer, eksperter i mediekendskab og yde støtte til politiske beslutningstagere. Dette bidrager til at koordinere indsatsen i kampen mod desinformation.

EDMO's aktiviteter er baseret på fem indsatsområder:

 1. kortlægningaf faktatjekorganisationer i Europa og støtte til dem ved at fremme fælles og grænseoverskridende aktiviteter og særlige uddannelsesmoduler.
 2. kortlægning, støtte og koordinering af forskningsaktiviteter vedrørende desinformation på europæisk plan, herunder oprettelse og regelmæssig ajourføring af et globalt register over peer-reviewed videnskabelige artikler om desinformation.
 3. opbygning af en offentlig portal, der giver mediefolk, lærere og borgere oplysninger og materialer med henblik på at øge bevidstheden, opbygge modstandsdygtighed over for desinformation på internettet og støtte mediekendskabskampagner.
 4. udformning af en ramme, der skal sikre sikker og beskyttelse af privatlivets fred adgang til platformes data for akademiske forskere, der arbejder for bedre at forstå desinformation.
 5. støtte til offentlige myndigheder i forbindelse med overvågningen af de politikker, som onlineplatforme har indført for at begrænse spredningen og virkningerne af desinformation.

EDMO vil bygge sine hovedtræk i to faser. Den første fase vil fokusere på etablering af en central tjenesteinfrastruktur og fastlægge observationscentrets forvaltningsregler. Den anden vil oprette EDMO's nationale og regionale digitale medieforskningscentre i hele EU.

EDMO's anden fase er begyndt med lanceringen af otte knudepunkter, der finansieres med mere end 11 mio. EUR via Connect Europe-faciliteten, hvilket vil bidrage til at gennemføre og udvide EDMO's arbejde. Deres mål er at iværksætte foranstaltninger til at øge EDMO's kapacitet til at bekæmpe skadelige desinformationskampagner på nationalt plan og EU-plan og analysere deres indvirkning på samfundet og demokratiet. Knudepunkterne er blevet udvalgt efter lanceringen af den anden indkaldelse af forslag med henblik på at udvide rækkevidden af det europæiske observatorium for digitale medier (EDMO) i juni 2020.

Styring

EDMO ledes af et konsortium ledet af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, Italien. Konsortiet omfatter firmaet Athens Technology Center fra Grækenland, Aahrus Universitet fra Danmark og faktatjekorganisationen Pagella Politica fra Italien.

EDMO har en forvaltningsstruktur, der er fuldstændig uafhængig af offentlige myndigheder, herunder Europa-Kommissionen. Forvaltningsstrukturen består af et rådgivende udvalg med ansvar for fastlæggelse af observationscentrets funktionsregler og strategi samt en bestyrelse, der er ansvarlig for gennemførelsen af kontrakten i samråd med det rådgivende udvalg.

Baggrund

Oprettelsen af observatoriet er et af elementerne i Kommissionens detaljerede handlingsplan mod desinformation, der blev offentliggjort i december 2018. Planen har til formål at styrke kapaciteten og styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne og EU på fire nøgleområder:

 1. forbedring af detektion
 2. koordinering af svar
 3. samarbejde med onlineplatforme og industrien
 4. øge bevidstheden og sætte borgerne i stand til at reagere på desinformation online

Kommissionen iværksatte den anden indkaldelse af forslag med henblik på at udvide rækkevidden af det europæiske observatorium for digitale medier (EDMO) i juni 2020. Projektets anden fase finansierer oprettelsen af nationale og multinationale centre for forskning i digitale medier i hele Europa med 11 mio. EUR gennem Connecting Europe-faciliteten.

Kommissionen iværksatte det første udbud med henblik på oprettelsen af det europæiske observatorium for digitale medier i 2019. Et konsortium ledet af Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze vandt udbuddet, som omfatter op til 2,5 mio. EUR.

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

Bekæmpelse af desinformation på internettet

Kommissionen bekæmper udbredelsen af desinformation og misinformation online for at sikre beskyttelsen af europæiske værdier og demokratiske systemer.

Se også

Adfærdskodeksen for desinformation fra 2022

Større onlineplatforme, nye og specialiserede platforme, aktører i reklamebranchen, faktatjekkere, forskning og civilsamfundsorganisationer leverede en styrket adfærdskodeks om desinformation i overensstemmelse med Kommissionens vejledning fra maj 2021