Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorija (EDMO)

Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorija (EDMO) yra projektas, kuriuo remiama nepriklausoma bendruomenė, kovojanti su dezinformacija.

  Didinamasis stiklas yra ant laikraščio, kurio antraštė sako „naujienos“ mėlyname fone. Tai reiškia, kad reikia tirti dezinformaciją.

Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorija (EDMO) veikia kaip faktų tikrintojų, mokslininkų ir kitų susijusių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo centras. Ji ragina juos aktyviai bendrauti su žiniasklaidos organizacijomis, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo ekspertais ir teikti paramą politikos formuotojams. Tai padeda koordinuoti kovos su dezinformacija veiksmus.

EDMO veikla grindžiama 5 kryptimis:

 1. nustatyti faktų tikrinimo organizacijas Europoje ir remti jas skatinant bendrą ir tarpvalstybinę veiklą bei specialius mokymo modulius.
 2. dezinformacijosmokslinių tyrimų veiklos Europos lygmeniu kartografavimas, rėmimas ir koordinavimas, įskaitant pasaulinės recenzuojamų mokslinių straipsnių apie dezinformaciją saugyklos sukūrimą ir reguliarų atnaujinimą.
 3. sukurti viešąjį portalą, kuriame žiniasklaidos specialistams, mokytojams ir piliečiams būtų teikiama informacija ir medžiaga, kuria siekiama didinti informuotumą, didinti atsparumą internetinei dezinformacijai ir remti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo kampanijas.
 4. sukurti sistemą, kuri užtikrintų saugią ir privatumo apsaugą užtikrinančią prieigą prie platformų duomenų akademiniams tyrėjams, siekiantiems geriau suprasti dezinformaciją.
 5. parama valdžios institucijoms stebint interneto platformų įgyvendinamą politiką, kuria siekiama apriboti dezinformacijos plitimą ir poveikį.

EDMO pagrindinės funkcijos bus kuriamos dviem etapais. Pirmajame etape daugiausia dėmesio bus skiriama pagrindinių paslaugų infrastruktūros diegimui ir bus nustatytos centro valdymo taisyklės. Antra, visoje ES bus įsteigti EDMO nacionaliniai ir regioniniai skaitmeninės žiniasklaidos mokslinių tyrimų centrai.

Antrasis EDMO etapas prasidėjo įkūrus 8 centrus, kuriems skirta daugiau kaip 11 mln. EUR pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kurie padės įgyvendinti ir plėsti EDMO darbą. Jų tikslas – imtis veiksmų, kuriais būtų didinami EDMO pajėgumai kovoti su žalinga dezinformacijos kampanijomis nacionaliniu ir ES lygmenimis ir analizuojamas jų poveikis visuomenei ir demokratijai. Centrai buvo atrinkti paskelbus antrąjį kvietimą teikti pasiūlymus, kad 2020 m. birželio mėn. būtų išplėsta Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorijos (EDMO) veikla.

Valdymas

EDMO valdo konsorciumas, kuriam vadovauja Europos universitetinis institutas Florencijoje (Italija). Konsorciumą sudaro įmonė Atėnų technologijų centras iš Graikijos, Aahrus universitetas iš Danijos ir faktų tikrinimo organizacija Pagella Politica iš Italijos.

EDMO turi valdymo struktūrą, visiškai nepriklausomą nuo valdžios institucijų, įskaitant Europos Komisiją. Valdymo struktūrą sudaro patariamoji taryba, atsakinga už observatorijos veiklos taisyklių ir strategijos nustatymą, ir vykdomoji valdyba, atsakinga už sutarties vykdymą konsultuojantis su patariamąja taryba.

Fonas

Observatorijos įsteigimas yra vienas iš 2018 m. gruodžio mėn. paskelbto Komisijos išsamaus kovos su dezinformacija veiksmų plano elementų. Planu siekiama stiprinti pajėgumus ir stiprinti valstybių narių ir ES bendradarbiavimą keturiose pagrindinėse srityse:

 1. aptikimo gerinimas
 2. atsakymų koordinavimas
 3. darbas su interneto platformomis ir pramone
 4. informuotumo didinimas ir piliečių įgalinimas reaguoti į dezinformaciją internete

2020 m. birželio mėn. Komisija paskelbė antrąjį kvietimą teikti pasiūlymus, siekdama išplėsti Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorijos (EDMO) veiklos aprėptį. Antruoju projekto etapu finansuojamas nacionalinių ir tarptautinių skaitmeninės žiniasklaidos mokslinių tyrimų centrų kūrimas visoje Europoje, skiriant 11 mln. EUR pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę.

2019 m. Komisija paskelbė pirmąjį konkursą dėl Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorijos įsteigimo. Konkursą laimėjo Florencijoje įsikūrusio Europos universitetinio instituto vadovaujamas konsorciumas, kuriam skirta iki 2,5 mln. EUR.

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
Trečiose ataskaitose pagal Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą interneto platformos ypatingą dėmesį skiria rinkimams

Šiandien Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą pasirašiusios šalys, įskaitant tokias pagrindines interneto platformas kaip „Google“, „Meta“, „Microsoft“ ir „TikTok“, paskelbė trečiąjį ataskaitų rinkinį, kuriame išsamiai aprašo veiksmus, kurių jos imasi kovodamos su dezinformacijos plitimu internete, ypatingą dėmesį skirdamos būsimiems birželio mėn. Europos Parlamento rinkimams.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Kova su dezinformacija internete

Siekdama užtikrinti Europos vertybių ir demokratinių sistemų apsaugą, Komisija kovoja su internetinės dezinformacijos ir klaidingos informacijos sklaida.

Taip pat žr.

2022 m. Kovos su dezinformacija praktikos kodeksas

Pagrindinės interneto platformos, besiformuojančios ir specializuotos platformos, reklamos pramonės subjektai, faktų tikrintojai, mokslinių tyrimų ir pilietinės visuomenės organizacijos, vadovaudamosi 2021 m. gegužės mėn. Komisijos gairėmis, parengė sustiprintą Kovos su...