Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Az IKT-előírások azonosítása

Az Európai Bizottság az új IKT-műszaki előírások meghatározásakor rugalmas megközelítést dolgozott ki a szabványosításra vonatkozóan.

    A személy a hatszögben megjelenített szavak mögött áll, és kiválasztja a „specifikációkat”

© iStock by Getty Images - 519831780 NicoElNino

Az Európai Bizottság azonosítani tudja azokat az IKT műszaki előírásokat, amelyek nem nemzeti, európai vagy nemzetközi szabványok, feltéve, hogy megfelelnek a pontos követelményeknek. Miután azonosították és jóváhagyták ezeket az előírásokat, az európai közbeszerzésben hivatkozni lehet ezekre az előírásokra.

Ez a rugalmas megközelítés lehetővé teszi az EU számára, hogy reagáljon az IKT-technológia gyors fejlődésére. Hozzájárul továbbá a verseny ösztönzéséhez, az interoperabilitás és az innováció előmozdításához, valamint a határokon átnyúló szolgáltatások nyújtásához.

Hogyan határozzák meg az új szabványokat?

Az IKT -szabványosítással foglalkozó szakértői tanácsadó csoport, a több érdekelt felet tömörítő európai platform értékelő csoportokat hoz létre az IKT területén a nem nemzeti, európai vagy nemzetközi szabványoknak nem minősülő műszaki előírások megfelelőségének vizsgálatára. Ezt az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelet (.pdf) II. mellékletében foglalt követelmények figyelembevételével teszi.

Az értékelő csoport eredményei alapján a több érdekelt felet tömörítő platform értékelő jelentést készít a Bizottság számára. A jelentés tanácsot ad a közbeszerzésben hivatkozott műszaki leírások azonosításának lehetőségéről.

Döntése meghozatala előtt az Európai Bizottság konzultál a bizottsággal vagy az érintett ágazati szakértőkkel. Az ilyen konzultációkat követően a Bizottság dönt arról, hogy az IKT-műszaki leírást „közös műszaki előírásként” azonosítja-e, amelyet a hatóságok felhasználhatnak közbeszerzéseik során (a közbeszerzési rendeletekkelösszhangban).

Melyek az eddig azonosított műszaki előírások?

Az eddig azonosított műszaki előírások jegyzéke és az egyes bizottsági végrehajtási határozatokhoz való kapcsolódás.

Milyen követelményeknek kell megfelelnie az új szabványoknak?

Ahhoz, hogy lehetséges „közös műszaki előírásként” lehessen azonosítani, az IKT műszaki előírásoknak meg kell felelniük az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelet (.pdf) II. mellékletében meghatározott követelményeknek. Ez magában foglalja a piac elfogadottságát és az európai szabványosítással való összhangot.

Az IKT műszaki előírások kidolgozásának folyamatának nyitottnak és átláthatónak kell lennie, és konszenzuson kell alapulnia. Az előírásoknak meg kell felelniük a meghatározott jellemzőknek is, beleértve a karbantartást, a rendelkezésre állást, a FRAND alapján engedélyezett szellemi tulajdonjogokat, a relevanciát, a semlegességet, a stabilitást és a minőséget.

Legfrissebb hírek

Kapcsolódó tartalom

Összkép

IKT és szabványosítás

Az IKT-előírások biztosítják, hogy a termékek kapcsolódhassanak egymáshoz és együttműködhessenek egymással, fellendítve az innovációt, és megőrizve az IKT-piacok nyitottságát és versenyképességét.

Lásd még

Az IKT-szabványosítás gördülő terve

Az uniós gördülő terv áttekintést nyújt az EU szakpolitikai tevékenységeit támogató előzetes és kiegészítő IKT-szabványosítási tevékenységekről.