Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Identifikation af IKT-specifikationer

Europa-Kommissionen har udviklet en fleksibel tilgang til standardisering, når den identificerer nye tekniske IKT-specifikationer.

    Personen står bag ord, der vises i sekskanter, og vælger "specifikationer"

© iStock by Getty Images - 519831780 NicoElNino

Europa-Kommissionen kan identificere tekniske IKT-specifikationer, der ikke er nationale, europæiske eller internationale standarder, forudsat at de opfylder præcise krav. Når disse specifikationer er identificeret og godkendt, kan der henvises til disse specifikationer i forbindelse med europæiske offentlige indkøb.

Denne fleksible tilgang gør det muligt for EU at reagere på den hurtige udvikling af teknologi inden for IKT. Det bidrager også til at fremme konkurrencen, fremme interoperabilitet og innovation og lette leveringen af grænseoverskridende tjenester.

Hvordan identificeres nye standarder?

Den europæiske multiinteressentplatform, den rådgivende ekspertgruppe om IKT-standardisering, nedsætter evalueringsgrupper, der skal undersøge overholdelsen af tekniske specifikationer inden for IKT, der ikke er nationale, europæiske eller internationale standarder. Det gør den under hensyntagen til kravene i bilag II til forordning (EU) nr. 1025/2012 om europæisk standardisering (.pdf).

På grundlag af evalueringsgruppens resultater udarbejder multiinteressentplatformen en evalueringsrapport til Kommissionen. Rapporten indeholder deres rådgivning om muligheden for at identificere tekniske specifikationer, som der skal henvises til i forbindelse med offentlige indkøb.

Inden Europa-Kommissionen træffer afgørelse, hører den enten udvalget eller de relevante sektorspecifikke eksperter. Efter sådanne høringer beslutter Kommissionen, om den ikt-tekniske specifikation skal identificeres som en "fælles teknisk specifikation", der kan anvendes af offentlige myndigheder i forbindelse med deres offentlige indkøb (i overensstemmelse med forordningerne om offentlige indkøb).

Hvad er de tekniske specifikationer, der er identificeret indtil videre?

Liste over tekniske specifikationer, der hidtil er identificeret, og forbindelsen til Kommissionens specifikke gennemførelsesbeslutninger.

Hvilke krav skal nye standarder opfylde?

For at kunne identificeres som mulige "fælles tekniske specifikationer" skal IKT-tekniske specifikationer opfylde kravene i bilag II til forordning (EU) nr. 1025/2012 om europæisk standardisering (.pdf). Dette omfatter at have markedsaccept og være i overensstemmelse med europæisk standardisering.

Den proces, hvormed de tekniske IKT-specifikationer udvikles, skal være åben, gennemsigtig og baseret på konsensus. Specifikationerne skal også opfylde definerede attributter, herunder vedligeholdelse, tilgængelighed, intellektuelle ejendomsrettigheder licenseret på FRAND-basis, relevans, neutralitet, stabilitet og kvalitet.

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

IKT og standardisering

IKT-specifikationer sikrer, at produkter kan forbindes og fungere sammen, fremme innovation og holde IKT-markederne åbne og konkurrencedygtige.

Se også

Rullende plan for IKT-standardisering

EU's rullende plan giver et overblik over indledende og supplerende IKT-standardiseringsaktiviteter, der gennemføres til støtte for EU's politiske aktiviteter.