Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Utvrđivanje specifikacija IKT-a

Europska komisija razvila je fleksibilan pristup normizaciji pri utvrđivanju novih tehničkih specifikacija IKT-a.

    Osoba stoji iza riječi prikazanih u šesterokutima i odabire „specifikacije”

© iStock by Getty Images - 519831780 NicoElNino

Europska komisija može utvrditi tehničke specifikacije IKT-a koje nisu nacionalne, europske ili međunarodne norme, pod uvjetom da ispunjavaju precizne zahtjeve. Nakon što se utvrde i odobre, te se specifikacije mogu navesti u europskoj javnoj nabavi.

Taj fleksibilan pristup omogućuje EU-u da odgovori na brz razvoj tehnologije u području IKT-a. Također pomaže u poticanju tržišnog natjecanja, promicanju interoperabilnosti i inovacija te olakšavanju pružanja prekograničnih usluga.

Kako se utvrđuju novi standardi?

Europska platforma za više dionika, stručna savjetodavna skupina za normizaciju IKT-a, osniva evaluacijske skupine za ispitivanje usklađenosti tehničkih specifikacija u području IKT-a koje nisu nacionalne, europske ili međunarodne norme. To čini imajući na umu zahtjeve navedene u Prilogu II. Uredbi 1025/2012 o europskoj normizaciji (.pdf).

Na temelju rezultata skupine za evaluaciju platforma s više dionika izrađuje izvješće o evaluaciji za Komisiju. Izvješće uključuje njihove savjete o mogućnosti utvrđivanja tehničkih specifikacija na koje treba upućivati u javnoj nabavi.

Prije donošenja odluke Europska komisija savjetuje se s odborom ili relevantnim sektorskim stručnjacima. Nakon takvih savjetovanja Komisija odlučuje hoće li tehničku specifikaciju IKT-a utvrditi kao „zajedničku tehničku specifikaciju” koju javna tijela mogu upotrebljavati u svojoj javnoj nabavi (u skladu s uredbama o javnoj nabavi).

Koje su tehničke specifikacije dosad utvrđene?

Popis dosad utvrđenih tehničkih specifikacija i poveznica na posebne provedbene odluke Komisije.

Koje uvjete moraju ispuniti novi standardi?

Da bi se utvrdile kao moguće „zajedničke tehničke specifikacije”, tehničke specifikacije IKT-a moraju biti u skladu sa zahtjevima iz Priloga II. Uredbi 1025/2012 o europskoj normizaciji (.pdf). To uključuje prihvaćanje na tržištu i usklađenost s europskom normizacijom.

Proces razvoja tehničkih specifikacija IKT-a mora biti otvoren, transparentan i utemeljen na konsenzusu. Specifikacije također moraju zadovoljavati definirane atribute, uključujući održavanje, dostupnost, prava intelektualnog vlasništva licencirana na temelju FRAND-a, relevantnost, neutralnost, stabilnost i kvalitetu.

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

IKT i standardizacija

Specifikacijama IKT-a osigurava se da se proizvodi mogu međusobno povezati i međusobno surađivati, potičući inovacije i održavajući tržišta IKT-a otvorenima i konkurentnima.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Kontinuirani plan normizacije IKT-a

Tekući plan EU-a pruža pregled preliminarnih i komplementarnih aktivnosti normizacije IKT-a poduzetih kao potpora političkim aktivnostima EU-a.