Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Identyfikacja specyfikacji ICT

Komisja Europejska opracowała elastyczne podejście do normalizacji przy określaniu nowych specyfikacji technicznych ICT.

    Osoba stoi za słowami wyświetlanymi w sześciokątach i wybiera „specyfikacje”

© iStock by Getty Images - 519831780 NicoElNino

Komisja Europejska może zidentyfikować specyfikacje techniczne ICT, które nie są normami krajowymi, europejskimi lub międzynarodowymi, pod warunkiem że spełniają one precyzyjne wymagania. Po zidentyfikowaniu i zatwierdzeniu specyfikacje te mogą być następnie wymienione w europejskich zamówieniach publicznych.

To elastyczne podejście pozwala UE reagować na szybki rozwój technologii ICT. Pomaga również zachęcać do konkurencji, promować interoperacyjność i innowacje oraz ułatwiać świadczenie usług transgranicznych.

W jaki sposób zidentyfikowano nowe standardy?

Europejska wielostronna platforma, ekspercka grupa doradcza ds. normalizacji ICT, ustanawia grupy oceniające w celu zbadania zgodności specyfikacji technicznych w dziedzinie ICT, które nie są normami krajowymi, europejskimi ani międzynarodowymi. Ma to na uwadze wymogi określone w załączniku II do rozporządzenia nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej (.pdf).

Na podstawie wyników grupy oceniającej platforma wielostronna sporządza sprawozdanie z oceny dla Komisji. Sprawozdanie zawiera porady na temat możliwości określenia specyfikacji technicznych, do których należy się odnieść w zamówieniach publicznych.

Przed podjęciem decyzji Komisja Europejska konsultuje się z komitetem lub z odpowiednimi ekspertami sektorowymi. Po konsultacjach Komisja podejmuje decyzję o określeniu specyfikacji technicznej ICT jako „wspólnej specyfikacji technicznej”, którą organy publiczne mogą stosować w swoich zamówieniach publicznych (zgodnie z rozporządzeniami w sprawie zamówień publicznych).

Jakie specyfikacje techniczne zostały do tej pory zidentyfikowane?

Wykaz zidentyfikowanych dotychczas specyfikacji technicznych oraz powiązanie ze szczegółowymi decyzjami wykonawczymi Komisji.

Jakie wymagania muszą spełniać nowe standardy?

Aby można było określić jako „wspólne specyfikacje techniczne”, specyfikacje techniczne ICT muszą być zgodne z wymogami określonymi w załączniku II do rozporządzenia 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej (.pdf). Obejmuje to akceptację rynku i spójność z normalizacją europejską.

Proces opracowywania specyfikacji technicznych ICT musi być otwarty, przejrzysty i oparty na konsensusie. Specyfikacje muszą również spełniać określone atrybuty, w tym utrzymanie, dostępność, prawa własności intelektualnej licencjonowane na podstawie FRAND, trafność, neutralność, stabilność i jakość.

Najnowsze wiadomości

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

ICT i normalizacja

Specyfikacje ICT gwarantują, że produkty mogą łączyć się ze sobą i współdziałać ze sobą, pobudzając innowacje oraz utrzymując otwartość i konkurencyjność rynków ICT.

Zobacz też

Kroczący plan normalizacji ICT

Plan kroczący UE zawiera przegląd wstępnych i uzupełniających działań normalizacyjnych w zakresie ICT podejmowanych w celu wsparcia działań politycznych UE.