Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europos infrastruktūros tinklų priemonė – EITP skaitmeninė ekonomika

Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės skaitmeninę dalį 2021–2027 m. bus remiamos ir skatinamos viešosios ir privačiosios investicijos į skaitmeninio ryšio infrastruktūrą.

© Europos Komisija

EITP skaitmeninė technologija skatina investicijas į plačiajuostį ryšį Europoje

fix-empty

Vienas iš pagrindinių mūsų kartos uždavinių – padaryti Europą labiau skaitmeninę. Didėjanti sąveika internete ir naujų gyvenimo, darbo ir verslo vykdymo būdų atsiradimas parodė, kad skaitmeninės technologijos atlieka pagrindinį vaidmenį mūsų ekonomikoje ir visuomenėje. Savo ruožtu skaitmeninėms technologijoms reikia tinkamos skaitmeninio ryšio infrastruktūros, kad jos galėtų veikti.  

Nepaisant didėjančio junglumo poreikio, vis dar esama didelių privačiojo ir viešojo finansavimo spragų. Europos infrastruktūros tinklų priemonė „Skaitmeninė ekonomika“ yra atsakas į šią spragą. EITP Digital kartu su kitomis finansavimo priemonėmis, įskaitant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę ir programą „InvestEU“, padės remti precedento neturinčias investicijas, skirtas saugiai, patikimai ir tvariai itin našiai infrastruktūrai. Visų pirma gigabitiniai ir 5G tinklai visoje ES. Šie veiksmai bus svarbūs remiant Europos skaitmeninę transformaciją, kaip nurodyta pasiūlyme dėl skaitmeninio dešimtmečio kelio.

Be to, EITP Digital padės didinti skaitmeninės pagrindinės infrastruktūros pajėgumą ir atsparumą visose ES teritorijose, visų pirma atokiausiuose regionuose. Tai labai svarbu siekiant, kad Europos užmojai ateityje ir toliau būtų skaitmeniniai suverenūs ir nepriklausomi.

Pagrindiniai pagal EITP Digital numatyti veiksmai yra šie:

 

Naujausios naujienos

NEWS ARTICLE |
Hubs of the European Digital Media Observatory now extend to the whole EU27

Six new hubs, each one covering one or more Member States, will become part of the European Digital Media Observatory to contribute to the fight against disinformation across Europe. Together with the current eight hubs already in place since 2021, they will expand coverage of the EDMO network to 100% of the EU population.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeninės ekonomikos finansavimas 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje

Ilgalaikis ES biudžetas, dar vadinamas daugiamete finansine programa, paskatins skaitmenines technologijas ir pagalbą atsigaunant po pandemijos.

Išsamiau

5G išmaniosioms bendruomenėms

Pagal EITP2 skaitmeninę programą bus skiriamos lėšos pažangiosioms bendruomenėms ir novatoriškoms prietaikoms sparčiai diegti ir diegti 5G.

Taip pat žr.

ES parama švietimui ir mokymui

Komisija siūlo keletą švietimo ir mokymo galimybių, kad padėtų jums pradėti naudotis skaitmeninėmis technologijomis, pavyzdžiui, verslumo orientavimo, mainų ir kt.

ES parama įmonėms skaitmeniniame pasaulyje

ES siūlo įvairią paramą įmonėms – nuo startuolių iki veiklą plečiančių įmonių iki mažųjų ir vidutinių įmonių ir už jų ribų. Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.

Skaitmeninės Europos programa

Skaitmeninės Europos programa (DIGITAL) yra nauja ES finansavimo programa, skirta skaitmeninių technologijų pritaikymui įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo institucijoms.

Kitas susijęs turinys