Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Instrument „Łącząc Europę” – instrument „Łącząc Europę”

Cyfrowa część instrumentu „Łącząc Europę” (CEF Digital) będzie wspierać i stymulować zarówno publiczne, jak i prywatne inwestycje w infrastrukturę łączności cyfrowej w latach 2021–2027.

© Komisja Europejska

Instrument „Łącząc Europę” napędza inwestycje szerokopasmowe w Europie

fix-empty

Uczynienie Europy bardziej cyfrową jest jednym z kluczowych wyzwań dla naszego pokolenia. Wzrost interakcji online oraz pojawienie się nowych sposobów życia, pracy i prowadzenia działalności gospodarczej pokazały kluczową rolę, jaką technologie cyfrowe odgrywają w naszej gospodarce i społeczeństwie. Z kolei technologie cyfrowe wymagają odpowiedniej infrastruktury łączności cyfrowej do funkcjonowania.  

Pomimo rosnącego zapotrzebowania na łączność, nadal istnieje znaczna luka w finansowaniu prywatnym i publicznym. Instrument „Łącząc Europę” – cyfryzacja jest odpowiedzią na tę lukę. Wraz z innymi instrumentami finansowania, w tym Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz InvestEU, instrument „Łącząc Europę” pomoże wspierać bezprecedensową kwotę inwestycji przeznaczonych na bezpieczną, bezpieczną i zrównoważoną infrastrukturę o wysokiej wydajności. W szczególności sieci Gigabit i 5G w całej UE. Działanie to będzie miało istotne znaczenie dla wspierania transformacji cyfrowej Europy, jak określono we wniosku „Droga do cyfrowej dekady”.

Ponadto instrument „Łącząc Europę” „cyfrowy” przyczyni się do zwiększenia zdolności i odporności cyfrowej infrastruktury szkieletowej na wszystkich terytoriach UE, w szczególności w regionach najbardziej oddalonych. Ma to kluczowe znaczenie dla ambicji Europy, aby w nadchodzących latach nadal być suwerenna i niezależna pod względem cyfrowym.

Główne działania przewidziane w ramach instrumentu „Łącząc Europę” obejmują:

 

Najnowsze wiadomości

ARTYKUŁ |
Centra Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych obejmują obecnie całą UE-27

Sześć nowych centrów, z których każde obejmuje co najmniej jedno państwo członkowskie, stanie się częścią Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych, aby przyczynić się do walki z dezinformacją w całej Europie. Wraz z ośmioma istniejącymi już od 2021 r. centrami rozszerzą zasięg sieci EDMO na 100 % ludności UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Finansowanie technologii cyfrowych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

Długoterminowy budżet UE, znany również jako wieloletnie ramy finansowe, wzmocni technologie cyfrowe i pomoc w odbudowie po pandemii.

Szczegółowe wyjaśnienia

5G dla inteligentnych społeczności

Program CEF2 Digital zapewni środki na szybkie wdrożenie i wykorzystanie sieci 5G na rzecz inteligentnych społeczności i innowacyjnych aplikacji.

Zobacz też

Wsparcie UE na rzecz kształcenia i szkolenia

Komisja oferuje szereg możliwości kształcenia i szkolenia, które pomogą Ci rozpocząć naukę w dziedzinie technologii cyfrowych, takich jak doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wymiana informacji i wiele innych.

Wsparcie UE dla przedsiębiorstw w świecie cyfrowym

UE oferuje szereg wsparcia dla przedsiębiorstw, od przedsiębiorstw typu start-up po przedsiębiorstwa typu scale-up, po małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poza nimi. Możesz dowiedzieć się więcej na tej stronie.

Inne powiązane treści

Korytarze transgraniczne 5G

Kraje UE i przemysł współpracują w celu przygotowania na szeroką skalę wdrożenia korytarzy 5G na...