Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Instrument „Łącząc Europę” – instrument „Łącząc Europę”

Cyfrowa część instrumentu „Łącząc Europę” (CEF Digital) będzie wspierać i pobudzać zarówno publiczne, jak i prywatne inwestycje w infrastrukturę łączności cyfrowej w latach 2021–2027.

© Komisja Europejska

Instrument „Łącząc Europę” napędza inwestycje w sieci szerokopasmowe w Europie

fix-empty

Uczynienie Europy bardziej cyfrową jest jednym z kluczowych wyzwań dla naszego pokolenia. Wzrost interakcji internetowych oraz pojawienie się nowych sposobów życia, pracy i prowadzenia działalności gospodarczej pokazały kluczową rolę, jaką technologie cyfrowe odgrywają w naszej gospodarce i społeczeństwie. Z kolei technologie cyfrowe wymagają odpowiedniej infrastruktury łączności cyfrowej, aby mogły funkcjonować.  

Pomimo rosnącego zapotrzebowania na łączność, nadal istnieje znaczna luka w finansowaniu prywatnym i publicznym. Instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe stanowi odpowiedź na tę lukę. Wraz z innymi instrumentami finansowania, w tym Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz InvestEU, instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe pomoże wspierać bezprecedensową kwotę inwestycji przeznaczonych na bezpieczną, bezpieczną i zrównoważoną infrastrukturę o wysokiej wydajności. W szczególności sieci gigabitowe i sieci 5G w całej UE. Działanie to będzie miało istotne znaczenie dla wspierania transformacji cyfrowej Europy, zgodnie z propozycją „ Droga do cyfrowej dekady”.

Ponadto instrument „Łącząc Europę” w dziedzinie cyfrowej przyczyni się do zwiększenia zdolności i odporności cyfrowej infrastruktury szkieletowej na wszystkich terytoriach UE, w szczególności w regionach najbardziej oddalonych. Ma to zasadnicze znaczenie dla dążenia Europy do utrzymania niezależności cyfrowej i niezależności w nadchodzących latach.

Główne działania przewidziane w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe obejmują:

 

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
Ponad 240 mln EUR na dalsze wsparcie infrastruktury łączności cyfrowej

Komisja ogłosiła trzeci zestaw zaproszeń do składania wniosków o wartości ponad 240 mln EUR w ramach komponentu cyfrowego instrumentu „Łącząc Europę”, aby wzmocnić wdrażanie ultraszybkiej, bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury cyfrowej.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Finansowanie technologii cyfrowych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027

Długoterminowy budżet UE, znany również jako wieloletnie ramy finansowe, wzmocni technologie cyfrowe i pomoc w odbudowie po pandemii.

Szczegółowe wyjaśnienia

5G dla inteligentnych społeczności

Program CEF2 Digital zapewni fundusze na szybkie wdrożenie i wykorzystanie sieci 5G na potrzeby inteligentnych społeczności i innowacyjnych zastosowań.

Zobacz też

Wsparcie UE na rzecz kształcenia i szkolenia

Komisja oferuje szereg możliwości kształcenia i szkolenia, które pomogą Ci rozpocząć naukę w dziedzinie technologii cyfrowych, takich jak doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, wymiana informacji i wiele innych.

Wsparcie UE dla przedsiębiorstw w świecie cyfrowym

UE oferuje szereg wsparcia dla przedsiębiorstw, od przedsiębiorstw typu start-up po przedsiębiorstwa typu scale-up, po małe i średnie przedsiębiorstwa oraz poza nimi. Możesz dowiedzieć się więcej na tej stronie.

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) to unijny program finansowania skoncentrowany na wprowadzaniu technologii cyfrowych do przedsiębiorstw, obywateli i administracji publicznej.

Inne powiązane treści

Transgraniczne korytarze 5G

Państwa UE i przemysł współpracują w celu przygotowania wdrożenia na dużą skalę korytarzy 5G na...