Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Connecting Europe-faciliteten — CEF Digital

Den digitale del af Connecting Europe-faciliteten (CEF Digital) vil støtte og katalysere både offentlige og private investeringer i digitale konnektivitetsinfrastrukturer mellem 2021 og 2027.

© Europa-Kommissionen

CEF Digital fremmer investeringer i bredbånd i Europa

fix-empty

At gøre Europa mere digitalt er en af de vigtigste udfordringer for vores generation. Stigningen i onlineinteraktioner og fremkomsten af nye måder at leve, arbejde og drive forretning på har vist den centrale rolle, som digitale teknologier spiller i vores økonomi og samfund. Digitale teknologier kræver til gengæld passende digitale konnektivitetsinfrastrukturer for at kunne fungere.  

På trods af dette voksende behov for konnektivitet er der stadig et betydeligt hul i privat og offentlig finansiering. Connecting Europe-faciliteten — Digital kommer som en reaktion på denne kløft. Sammen med andre finansieringsinstrumenter, herunder genopretnings- og resiliensfaciliteten og InvestEU, vil CEF Digital bidrage til at støtte en hidtil uset mængde investeringer, der er afsat til sikker og bæredygtig højtydende infrastruktur. Især gigabit- og 5G-net i hele EU. Denne indsats vil være vigtig for at støtte Europas digitale omstilling som skitseret i forslaget om vejen til det digitale årti.

Desuden vil CEF Digital bidrage til den øgede kapacitet og modstandsdygtighed i digitale backbone-infrastrukturer i alle EU's områder, navnlig regionerne i den yderste periferi. Dette er afgørende for Europas ambition om fortsat at være digitalt suveræn og uafhængig i de kommende år.

De vigtigste foranstaltninger under CEF Digital omfatter:

 

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

Finansiering af digitalisering i den flerårige finansielle ramme 2021-2027

EU's langsigtede EU-budget, også kendt som den flerårige finansielle ramme, vil sætte skub i digitale teknologier og støtte til genopretning efter pandemien.

Grav dybere

5G til intelligente fællesskaber

CEF2 Digital-programmet vil yde midler til hurtig udrulning og anvendelse af 5G til intelligente samfund og innovative applikationer.

Se også

EU-støtte til uddannelse og erhvervsuddannelse

Kommissionen tilbyder en række uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder, der kan hjælpe dig med at komme i gang med det digitale, f.eks. iværksættervejledning, udvekslinger og meget mere.

EU-støtte til virksomheder i den digitale verden

EU tilbyder en bred vifte af støtte til virksomheder, fra nystartede virksomheder til vækstvirksomheder til små og mellemstore virksomheder og andre lande. Du kan finde ud af mere på denne side.

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et nyt EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi ud til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Andet beslægtet indhold