Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Connecting Europe-faciliteten — CEF Digital

Den digitale del af Connecting Europe-faciliteten (CEF Digital) vil støtte og katalysere både offentlige og private investeringer i infrastrukturer til digital konnektivitet mellem 2021 og 2027.

© Europa-Kommissionen

CEF Digital driver investeringer i bredbånd i Europa

fix-empty

At gøre Europa mere digitalt er en af de vigtigste udfordringer for vores generation. Stigningen i onlineinteraktioner og fremkomsten af nye måder at leve, arbejde og drive forretning har vist den centrale rolle, som digitale teknologier spiller i vores økonomi og samfund. Til gengæld kræver digitale teknologier passende infrastrukturer til digital konnektivitet for at kunne fungere.  

På trods af dette voksende behov for konnektivitet er der stadig en betydelig kløft i privat og offentlig finansiering. Connecting Europe-faciliteten — Digital kommer som en reaktion på denne kløft. Sammen med andre finansieringsinstrumenter, herunder genopretnings- og resiliensfaciliteten ogInvestEU, vil CEF Digital bidrage til at støtte en hidtil uset mængde investeringer, der er afsat til sikker, sikker og bæredygtig højtydende infrastruktur. Navnlig gigabit- og 5G-netværk i hele EU. Denne foranstaltning vil være vigtig med hensyn til at støtte Europas digitale omstilling som skitseret i Vejen til forslaget om et digitalt årti.

CEF Digital vil desuden bidrage til den øgede kapacitet og modstandsdygtighed i digitale backbone-infrastrukturer i alle EU's territorier, navnlig regionerne i den yderste periferi. Dette er afgørende for Europas ambition om fortsat at være digitalt suverænt og uafhængigt i de kommende år.

De vigtigste foranstaltninger under CEF Digital omfatter:

 

Seneste nyheder

NEWS ARTICLE |
Knudepunkterne i det europæiske observatorium for digitale medier omfatter nu hele EU27

Seks nye knudepunkter, som hver dækker en eller flere medlemsstater, vil blive en del af det europæiske observatorium for digitale medier for at bidrage til bekæmpelsen af desinformation i hele Europa. Sammen med de nuværende otte knudepunkter, der allerede har eksisteret siden 2021, vil de udvide dækningen af EDMO-netværket til 100 % af EU's befolkning.

Se også

Det store billede

Finansiering af digitalisering i den flerårige finansielle ramme 2021-2027

EU's langsigtede EU-budget, også kendt som den flerårige finansielle ramme, vil sætte skub i digitale teknologier og støtte til genopretning efter pandemien.

Grav dybere

Se også

EU-støtte til uddannelse og erhvervsuddannelse

Kommissionen tilbyder en række uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder, der kan hjælpe dig med at komme i gang med det digitale, f.eks. iværksættervejledning, udvekslinger og meget mere.

EU-støtte til virksomheder i den digitale verden

EU tilbyder en bred vifte af støtte til virksomheder, fra nystartede virksomheder til vækstvirksomheder til små og mellemstore virksomheder og andre lande. Du kan finde ud af mere på denne side.

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et nyt EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Andet relateret indhold