Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fonden för ett sammanlänkat Europa – FSE Digital

Den digitala delen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE Digital) kommer att stödja och katalysera både offentliga och privata investeringar i infrastruktur för digital konnektivitet mellan 2021 och 2027.

© Europeiska kommissionen

FSE Digital driver bredbandsinvesteringar i Europa

fix-empty

Att göra Europa mer digitalt är en av de viktigaste utmaningarna för vår generation. Ökningen av online-interaktioner och framväxten av nya sätt att leva, arbeta och göra affärer har visat på den centrala roll som digital teknik spelar i vår ekonomi och vårt samhälle. Digital teknik kräver i sin tur lämplig infrastruktur för digital konnektivitet för att fungera.  

Trots detta växande behov av konnektivitet finns det fortfarande en betydande lucka i privat och offentlig finansiering. Fonden för ett sammanlänkat Europa – Digital kommer som ett svar på denna klyfta. Tillsammans med andra finansieringsinstrument, däribland faciliteten för återhämtning och resiliens och InvestEU, kommer FSE Digital att bidra till att stödja en aldrig tidigare skådad mängd investeringar som ägnas åt säker, säker och hållbar högpresterande infrastruktur. I synnerhet Gigabit- och 5G-nät i hela EU. Denna åtgärd kommer att vara viktig för att stödja Europas digitala omvandling, i enlighet med förslaget om vägen till det digitala decenniet.

Dessutom kommer FSE Digital att bidra till ökad kapacitet och motståndskraft hos digitala ryggradsinfrastrukturer i alla EU:s territorier, särskilt de yttersta randområdena. Detta är avgörande för att EU ska fortsätta att vara digitalt suveränt och självständigt under de kommande åren.

De viktigaste åtgärderna inom ramen för FSE Digital är följande:

 

Senaste nytt

Läs mer

Översikt

Finansiering av digital teknik i den fleråriga budgetramen 2021–2027

EU:s långtidsbudget, även kallad den fleråriga budgetramen, kommer att främja digital teknik och stöd till återhämtningen från pandemin.

Fördjupning

5G för smarta samhällen

FSE2 Digital-programmet kommer att bevilja medel för snabb utbyggnad och användning av 5G för smarta samhällen och innovativa tillämpningar.

Se också

EU:s stöd till utbildning

Kommissionen erbjuder ett antal utbildningsmöjligheter för att hjälpa dig att komma igång på det digitala området, t.ex. vägledning om entreprenörskap, utbyten med mera.

Programmet för ett digitalt Europa

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) är ett nytt EU-finansieringsprogram som är inriktat på att föra digital teknik till företag, medborgare och offentliga förvaltningar.

Annat relaterat innehåll