Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Verkkojen Eurooppa -väline – Verkkojen Eurooppa -väline

Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalisella osalla tuetaan ja aktivoidaan sekä julkisia että yksityisiä investointeja digitaalisiin yhteenliitettävyysinfrastruktuureihin vuosina 2021–2027.

© Euroopan komissio

Verkkojen Eurooppa -väline edistää laajakaistainvestointeja Euroopassa

fix-empty

EU:n digitalisaatio on yksi sukupolvemme keskeisistä haasteista. Verkkovuorovaikutuksen lisääntyminen ja uusien elin-, työskentely- ja liiketoimintatapojen syntyminen ovat osoittaneet digitaaliteknologioiden keskeisen roolin taloudessamme ja yhteiskunnassamme. Digitaaliteknologiat puolestaan edellyttävät asianmukaisia digitaalisia yhteyksien infrastruktuureja toimiakseen.  

Yhteyksien kasvavasta tarpeesta huolimatta yksityisen ja julkisen rahoituksen määrä on edelleen merkittävä. Verkkojen Eurooppa -väline – Digitaaliset välineet ovat vastaus tähän kuiluun. Yhdessä muiden rahoitusvälineiden, kuten elpymis- ja palautumistukivälineen jaInvestEU- välineen, kanssa Verkkojen Eurooppa -välineellä tuetaan ennennäkemätöntä määrää investointeja, jotka kohdistuvat turvalliseen, turvalliseen ja kestävään korkean suorituskyvyn infrastruktuuriin. Erityisesti gigabitti- ja 5G-verkot eri puolilla EU:ta. Tämä toimi on tärkeä Euroopan digitalisaatiokehityksen tukemisessa, kuten digitaalista vuosikymmentä koskevassa ehdotuksessa todetaan.

Lisäksi Verkkojen Eurooppa -välineellä edistetään digitaalisten selkärankainfrastruktuurien kapasiteetin ja häiriönsietokyvyn parantamista kaikilla EU:n alueilla, erityisesti syrjäisimmillä alueilla. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta Eurooppa pyrkii jatkossakin olemaan digitaalisesti itsenäinen ja riippumaton tulevina vuosina.

Verkkojen Eurooppa -välineeseen kuuluvat seuraavat keskeiset toimet:

 

Viimeisimmät uutiset

NEWS ARTICLE |
Eurooppalaisen digitaalisen median seurantafoorumin keskukset kattavat nyt koko EU27:n

Kuudesta uudesta keskuksesta, joista kukin kattaa yhden tai useamman jäsenvaltion, tulee osa eurooppalaista digitaalisen median seurantakeskusta, jonka tehtävänä on edistää disinformaation torjuntaa kaikkialla Euroopassa. Yhdessä vuodesta 2021 lähtien jo käytössä olevien kahdeksan keskuksen kanssa ne laajentavat EDMO-verkoston kattavuutta 100 prosenttiin EU:n väestöstä.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalialan rahoitus vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä

EU:n pitkän aikavälin talousarvio, joka tunnetaan myös monivuotisena rahoituskehyksenä, edistää digitaaliteknologiaa ja auttaa toipumaan pandemiasta.

Syventävää tietoa

5G älykkäille yhteisöille

Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnetään varoja 5G:n nopeaan käyttöönottoon ja käyttöönottoon älykkäitä yhteisöjä ja innovatiivisia sovelluksia varten.

Katso myös

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) on uusi EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda digitaaliteknologiaa yritysten, kansalaisten ja julkishallinnon käyttöön.

Muu aiheeseen liittyvä sisältö