Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Verkkojen Eurooppa -väline – Verkkojen Eurooppa -väline

Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalisella osalla tuetaan ja vauhditetaan sekä julkisia että yksityisiä investointeja digitaalisiin yhteenliitettävyysinfrastruktuureihin vuosina 2021–2027.

© Euroopan komissio

Verkkojen Eurooppa -väline edistää laajakaistainvestointeja Euroopassa

fix-empty

Euroopan digitalisoituminen on yksi sukupolvemme keskeisistä haasteista. Verkkovuorovaikutuksen lisääntyminen ja uusien elin-, työskentely- ja liiketoimintatapojen syntyminen ovat osoittaneet digitaaliteknologian keskeisen roolin taloudessamme ja yhteiskunnassamme. Digitaaliteknologiat puolestaan edellyttävät asianmukaisia digitaalisia yhteenliitettävyysinfrastruktuureja toimiakseen.  

Tästä kasvavasta yhteyksien tarpeesta huolimatta yksityisessä ja julkisessa rahoituksessa on edelleen huomattavia puutteita. Verkkojen Eurooppa -väline – Digital on vastaus tähän kuiluun. Verkkojen Eurooppa -välineellä tuetaan yhdessä muiden rahoitusvälineiden, kuten elpymis- ja palautumistukivälineen ja InvestEU-ohjelman kanssa, ennennäkemättömiä investointeja turvalliseen, varmaan ja kestävään ja suorituskykyiseen infrastruktuuriin. Erityisesti Gigabit- ja 5G-verkot eri puolilla EU:ta. Tämä toimi on tärkeä Euroopan digitalisaation tukemisessa, kuten tiedonannossa ”Eteneminen digitaaliselle vuosikymmenelle” esitetään.

Lisäksi Verkkojen Eurooppa -väline lisää digitaalisten runkoinfrastruktuurien kapasiteettia ja häiriönsietokykyä kaikilla EU:n alueilla, erityisesti syrjäisimmillä alueilla. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta Eurooppa voi jatkossakin olla digitaalisesti itsenäinen ja riippumaton tulevina vuosina.

Verkkojen Eurooppa -välineen digitaalistrategiassa kaavailtuja keskeisiä toimia ovat muun muassa seuraavat:

 

Viimeisimmät uutiset

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalialan rahoitus vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä

EU:n pitkän aikavälin talousarvio, joka tunnetaan myös monivuotisena rahoituskehyksenä, edistää digitaaliteknologiaa ja auttaa toipumaan pandemiasta.

Syventävää tietoa

5G älykkäille yhteisöille

Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnetään varoja 5G:n nopeaan käyttöönottoon ja käyttöönottoon älykkäitä yhteisöjä ja innovatiivisia sovelluksia varten.

Katso myös

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) on EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda digitaaliteknologiaa yrityksille, kansalaisille ja julkishallinnoille.

Muu aiheeseen liittyvä sisältö