Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikācija

Eiropas digitālo prasmju balvas: uzziniet 2023. gada konkursa uzvarētājus

Gaidīšana ir beigusies! Ir paziņoti 2023. gada Eiropas digitālo prasmju balvas ieguvēji: 6 projekti no visas Eiropas atgriezās pie labākās prakses trofejas piecās balvu kategorijās.

Direktora vietnieks un nodaļas vadītājs J. Lejas-Kingstons (Lowery-Kingston) 2023. gadā, pasniedzot Eiropas digitālo prasmju balvas

EDSA23 balvu pasniegšanas ceremonijā jūnijā Eiropas Komisijas CNECT ĢD direktora vietnieks un nodaļas vadītājs Lejaseja-Kingstona pasniedza balvas sešiem izciliem projektiem, kas veiksmīgi palīdz eiropiešiem iegūt nepieciešamās pamatprasmes un padziļinātas digitālās prasmes. 

2030 ierakstu līmenis 2023. gadā, kas ir Eiropas Prasmju gads, bija ārkārtīgi augsts visās piecās kategorijās. Visā Eiropā ir tik daudz interesantu projektu, kas liecina, ka digitālās prasmes ir pieejamas ikvienam neatkarīgi no vecuma, dzimuma, invaliditātes/invaliditātes un atrašanās vietas. Katrs no šiem apbalvošanas projektiem rada reālas pārmaiņas novatoriskos un efektīvos veidos, piedāvājot potenciāli mainīgas iespējas meitenēm, bērniem, cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un profesionāļiem, kas nav saistīti ar tehnoloģijām.

Jūnijs, Eiropas Komisijas CNECT ĢD direktora vietnieks un nodaļas vadītājs Lowery-Kingston

Uzvarētāju vidū ir ļoti dažādi projekti un organizācijas: no privātā un publiskā sektora partnerībām līdz vietējiem vietējā līmeņa projektiem, no iedzīvotāju organizācijām un vietējām skolām līdz ES konsorcijiem, kuros apvienojušās augsta līmeņa tehniskās universitātes, šā gada uzvarētāji demonstrē spēcīgu priekšstatu par digitālajām prasmēm Eiropā.

Konkursa uzvarētāji ir:  

Iespēju nodrošināšana jauniešiem digitālajā jomā

UBBU — Learn to code (Portugāle)

Ubbu ir datorzinātnes un programmēšanas platforma, kas māca bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem, kā programmēt, izmantojot uz spēlēm balstītas mācības. Bērni mācās atrisināt loģiskas problēmas un attīstīt problēmu risināšanas prasmes, vienlaikus mācoties par ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

To izstrādāja Portugāles izglītības un sociālās ietekmes jaunuzņēmums Ubbu, un tā īstenošanu valsts skolās Portugālē atbalsta Izglītības ministrija, Zinātnes un tehnoloģiju fonds, Aveiro Universitāte, Altice fonds, Santa Casa da Misericórdia Lisboa, Montepio banka un Siemens Portugal.

Projekts tika izraudzīts par šīs kategorijas uzvarētāju, jo tas spēj izvērsties un tam ir plaša ietekme vairākās valstīs, kā arī tā pievilcīgais formāts. Tā ir platforma, kas īpaši paredzēta, lai to varētu izmantot ģimenes, skolotāji un cilvēki bez programmēšanas pieredzes, tādējādi padarot to par lielisku rīku, ar ko bērni un pieaugušie var mācīties kopā. Turklāt Ubbu uzņēmējdarbības modelis padara to ļoti ilgtspējīgu laika gaitā.  

Digitālās prasmes izglītībai

Ex aequo Open the Box (Itālija) un Pix (Francija)

2020. gadā Covid-19 pandēmijas laikā tika sākts atvērt lodziņu ar mērķi izveidot mērogojamu un efektīvu medijpratības projektu. Tā ir vērsta uz dezinformācijas apkarošanu tiešsaistē un ir vērsta uz skolotājiem un pedagogiem, lai uzlabotu skolēnu digitālās prasmes vecumā no 11 līdz 18 gadiem.

Dataninja ir šā projekta vadošā organizācija, kas sadarbojas ar tādiem partneriem kā SkyTg24, Meet Digital Culture Center — Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Agnelli, Sapere Digitale, Provincia Autonoma di Bolzano, Liceo Peano di Cuneo, Istituto Avogadro, Capgemini.  

Žūrija par uzvarētāju izvēlējās atvērto lodziņu, pamatojoties uz projekta ilgtspēju un mērogojamību. Pēc sākotnējā trīs gadu izmēģinājuma posma vidusskolās iniciatīvas mērķis ir paplašināt tās tvērumu, iekļaujot pamatskolas skolotājus un pedagogus. Tā mērķis ir arī sadarboties ar NVO un pedagogiem, kas strādā nelabvēlīgos apgabalos, kā arī ar publiskām bibliotēkām, kultūras centriem un fondiem, tādējādi nodrošinot pieejamību marginalizētām grupām, neaizsargātām personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Turpmākais solis “Atvērt lodziņu” ir paplašināt projektu citās Eiropas valodās un valstīs.   

PIX ir publisks tiešsaistes pakalpojums, ko izmanto, lai novērtētu, attīstītu un sertificētu digitālās prasmes Francijā, Beļģijā un visā Eiropā. 6 gadu laikā PIX ir palīdzējusi + 4,5 miljoniem skolēnu gadā uzlabot savas digitālās prasmes, izmantojot izklaides un sarežģītus testus, kā arī skolotāji uzrauga skolēnu digitālo pratību. Projektu vada Francijas Valsts izglītības ministrija, Augstākās izglītības ministrija un GIP Pix.   

PIX tika izraudzīts par uzvarētāju saistībā ar tā konkrēto darbības jomu un ietekmi uz skolēniem, skolotājiem un skolām. Tai ir bijusi izšķiroša nozīme digitālās pratības uzlabošanā ne tikai Francijā un Beļģijā, bet arī visā Eiropā. Ar savu uzdevumu atbalstīt gados jaunu izglītojamo digitālās prasmes Pix ir palīdzējis uzlabot digitālās prasmes un veicināt mūžizglītības iespējas indivīdiem.  

Iekļaušana digitālajā pasaulē

DigiAcademy (EIT Health, Īrija, Horvātija, Spānija, Zviedrija un Francija)

Digi-ID ir Eiropas mēroga daudzdisciplīnu projekts, ko finansē EIT Health un ko uzsāka Trinity College Dublin kopā ar National Learning Network/Rehabcare, Brothers of Charity, Avista, Sv. Michael’s House, Central Remedial Clinic, Stewarts Care, MADoPA, Karolinska Institut, Zagrebas Universitātes. Tajā galvenā uzmanība pievērsta personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem (ID) veselībai, izglītībai un tehnoloģijām. Pamatojoties uz pieredzi un darbībām, kurās piedalās vairāk nekā 500 personu ar ID, komanda izstrādāja “DigiAcademy”: pieejama digitālo prasmju izglītības platforma.  

Projekts bija izcils balvas kandidāts, jo tā kopizstrādes un līdzattīstības process, iesaistot cilvēkus ar ID, bija līdzizstrādes process. Par prioritāti nosakot piekļūstamību, lietotājdraudzīgumu un pielāgojot platformu un saturu mērķauditorijas konkrētajām vajadzībām, DigiAcademy piedāvā unikālu un vērtīgu resursu digitālo prasmju izglītībai.  

 Sievietes IKT karjerā

Meitenes kodu “Labāka” (Itālija)

Itālijā 2014. gadā uzsāktais “Girls Code It Better” ir bezmaksas digitālās jaunrades un uzņēmējdarbības projekts, kas meitenes pietuvina karjerai tehnoloģiju un STEM jomā. Projektu vada Officina Futuro Fondazione W-Group.

Ir divi galvenie iemesli, kāpēc par EDSA23 uzvarētāju ir izraudzīts “Girls Code it better”. Pirmkārt, projekts veicina ne tikai digitālos, bet arī uzņēmējdarbības ceļus meitenēm, un, otrkārt, iniciatīvas iespaidīgajam tvērumam un ietekmei bija būtiska nozīme tās atlasē. Tā kā 522 klubi ir izveidoti 223 vidusskolās un vairāk nekā 10,000 meiteņu piedalās no 17 Itālijas reģioniem, “Girls Code It Better” apliecina tā mērogojamību un efektivitāti, iesaistot meitenes un atbalstot viņu interesi par karjeru IKT un STEM jomā.  

Digitālā prasmju pilnveide @ Work

AI4gov (Spānija, Itālija, Vācija, Igaunija)

Maģistra grāds mākslīgajā intelektā sabiedriskajiem pakalpojumiem (AI4Gov) ir augstākās izglītības programma, ko finansē Eiropas Savienība un ko izstrādājušas četras vadošās Eiropas universitātes digitālās, tehnoloģijas un inženierzinātnes jomā (Universidad Politécnica de Madrid, Spānija, Politecnico di Milano, Itālija, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Vācija un Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija).  Dalībnieki iegūst speciālās zināšanas, lai radikāli mainītu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, izmantojot ētisku un ietekmīgu MI īstenošanu. 

Projekts ir izraudzīts par balvas ieguvēju par novatoriskas pieejas pārstāvēšanu augstākajā izglītībā, apvienojot MI, sabiedrisko pakalpojumu un digitālās pārveides jomas. Šis projekts ir unikāls izglītības ceļš, kas apmierina augošo pieprasījumu pēc MI prasmēm valdībā un pārvaldē. 

Sadarbība ar Digitālo prasmju un darbvietu nacionālajām koalīcijām: EDSA23 uzvarētāji un žūrija kopīgi izstrādā risinājumus un konkrētas darbības digitālo prasmju jomā

Uzvarējušo projektu pārstāvji tika aicināti saņemt balvas īpašās ceremonijas laikā Briselē, bet nākamajā dienā piedalījās arī interaktīvā seminārā kopā ar nacionālajām digitālo prasmju un darbvietu koalīcijām. 

Gan uzvarētāji, gan trīs žūrijas locekļi Alice Bougnères, Stefano Kluzer un Veronica Stefan sniedza savu praktisko pieredzi un zināšanas Eiropas mēroga koalīcijas tīkla rīcībā: vietējās valsts organizācijas, kas atbalsta un veicina digitālās prasmes visos līmeņos savās valstīs.  

Semināra laikā tika apzinātas problēmas, un interesanti risinājumi tika kopīgi radīti, un tie kalpos par pamatu iespējamām turpmākām iniciatīvām Eiropas valstīs. 

 Par Eiropas digitālo prasmju balvu

Eiropas digitālo prasmju balvas mērķis ir atzīt izcilus projektus un iniciatīvas, kas palīdz eiropiešiem attīstīties digitālajā jomā. No pamatprasmēm, piemēram, datora vai 

planšetdators, lai apmācītu IKT speciālistus tādās jaunās tehnoloģijās kā mākslīgais intelekts, blokķēde un dati, ļoti aktīvi pulcē organizācijas, pasniedzējus un skolotājus, kas uzlabo Eiropas iedzīvotāju digitālās prasmes. Eiropas Komisija ar Digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas atbalstu 2016., 2017. un 2018. gadā ir organizējusi balvas. EDSA 2023. gadā organizē Digitālo prasmju un darbvietu platformas komanda.

Par EDSA23 žūriju 

Eiropas Komisijas Digitālo prasmju un darbvietu platforma, kas organizēja balvas, saņēma 330 pieteikumus no visām Eiropas valstīm. Žūrija, kuras sastāvā bija 5 eksperti, no 28 finālistu kandidātu saraksta izraudzījās sešus uzvarētājus: Alice Bougnères (Square), Stefano Kluzer (Viss Digitālās un kopīgās pētniecības centrs), Keith Quille (TU Dublina), Veronica Stefan (Eiropas un digitālo pilsoņu padome, Rumānija) un Juliane Reppert-Bismarck (Lie Detectors). 

Par digitālo prasmju un darbvietu platformu

Digitālo prasmju un darbvietu platforma (DSJP) ir digitālo prasmju un darbvietu iniciatīvu mājvieta Eiropā un Digitālo prasmju un darbvietu kopienas pamats. Platforma izveidota kā viena no iniciatīvām, kas uzsāktas saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmu, un sniedz ieguldījumu programmā DIGITAL Europe — vērienīga ES programma, kuras mērķis ir padarīt Eiropu konkurētspējīgāku globālajā digitālajā ekonomikā, veidojot digitālās spējas un nodrošinot digitālo tehnoloģiju plašu izmantošanu visā ES. Platformas mērķis ir uzlabot Eiropas sabiedrības un darbaspēka digitālās kompetences, un tā piedāvā plašu apmācības un karjeras attīstības atbalstu, labas prakses pārskatu, ekspertu konsultācijas, finansēšanas iespējas un finanšu instrumentus, ziņas, pasākumus un daudz vairāk digitālo prasmju nostiprināšanai Eiropā. Digitālo prasmju un darbvietu platformā varat atrast arī informācijas centru par Kiberdrošības prasmju akadēmiju, LEADS projektu “Padziļinātas digitālās prasmes” un varat kārtot digitālo prasmju testu!