Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

ES ieguldīs 13,5 miljardus eiro pētniecībā un inovācijā 2023.–2024. gadam

Komisija ir pieņēmusi galveno pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” darba programmu 2023.–2024. gadam ar aptuveni 13,5 miljardiem eiro, lai atbalstītu pētniekus un novatorus Eiropā nolūkā rast revolucionārus risinājumus vides, enerģētikas, digitālajām un ģeopolitiskajām problēmām.

banner of the Horizon Europe programme showing people in different life situations (relaxing under a tree, on a bench, a nurse helping a patient)

European Commission

Šis finansējums, kas ir daļa no plašākas ES pētniecības un inovācijas programmas 95,5 miljardu EUR apmērā, proti, “Apvārsnis Eiropa”, palīdzēs ES sasniegt savus klimata mērķus, palielināt enerģētisko noturību un attīstīt digitālās pamattehnoloģijas. Tā pievērsīsies arī mērķtiecīgām darbībām, lai atbalstītu Ukrainu, palielinātu ekonomikas noturību un veicinātu ilgtspējīgu atveseļošanu no Covid-19 pandēmijas.

Paziņojums presei (viss teksts)