Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Jum għal Internet Aktar Sikur

Il-Jum għal Internet Aktar Sikur jippromwovi użu aktar sikur u responsabbli tat-teknoloġija online mit-tfal u ż-żgħażagħ madwar id-dinja.

European Commission

Matul is-snin, il-Jum għal Internet Aktar Sikur (SID) sar avveniment importanti fil-kalendarju tas-sikurezza online. Bdiet fl-2004 taħt l-ewwel pjan ta’ azzjoni għal internet aktar sikur, bħala inizjattiva tal-proġett SafeBorders iffinanzjat mill-UE. Imbagħad ġie adottat minn Insafe, in-netwerk ta’ Ċentri għal Internet Aktar Sikur. Issa, Jum Internet Aktar Sikur kiber lil hinn miż-żona ġeografika tradizzjonali tiegħu u huwa ċċelebrat f’madwar 200 pajjiż u territorju madwar il- kontinenti kollha, u jilħaq miljuni ta ‘nies madwar id-dinja.

Kull sena s-SID jitlob azzjoni mill-ħafna atturi involuti fil-forniment ta’ ambjent diġitali aktar sikur u aħjar għall-utenti żgħażagħ, inkluż:

  • dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livelli tal-UE, nazzjonali u internazzjonali
  • rappreżentanti tal-industrija
  • organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
  • edukaturi u ġenituri
  • iż-żgħażagħ infushom

l-internet huwa għodda b’saħħitha b’opportunitajiet enormi għat-tagħlim, it-titjib tal-ħiliet u l-akkwist ta’ kapaċitajiet u għarfien ġodda. Madankollu, b’opportunitajiet jiġu riskji. Is-SID għandha l-għan li tqajjem kuxjenza, iżda tieħu wkoll passi konkreti biex tipproteġi u tagħti s-setgħa lit-tfal u liż-żgħażagħ online. Fil-qasam diġitali, il-kollaborazzjoni hija essenzjali għal esperjenza online aħjar, b’mod partikolari għall-utenti iżgħar fl-età.

“Flimkien għal internet aħjar”

Fl-2024, il-Jum għal Internet Aktar Sikur ġie ċċelebrat nhar it-Tlieta 6 ta’ Frar. Fl- indirizz bil-vidjo tiegħu, il-Kummissarju Breton laqa’ l-ewwel bidliet li ġabet magħha l-implimentazzjoni tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA). Il-Kummissjoni trid iżżomm lit-tfal u liż-żgħażagħ sikuri u mogħtija s-setgħa online. l-aħjar mod biex titqajjem kuxjenza huwa billi d-DSA tinġieb eqreb lejn l-istudenti. Tnediet l-inizjattiva DSA School Guardians u ġie ppubblikat ktejjeb li jispjega l-miżuri tad-DSA għall-protezzjoni tal-minorenni online fil-lingwi kollha tal-UE. Il-Kummissjoni għamlet ukoll disponibbli riżorsi ġodda permezz tal-portal tal-Internet Aħjar għat-Tfal biex it-tfal jibqgħu sikuri u mogħtija s-setgħa fid- dinja virtwali.

fix-empty

Messaġġ minn Thierry Breton, Kummissarju Ewropew, fl-okkażjoni tal-Jum għal Internet Aktar Sikur

Edizzjonijiet preċedenti

Fl-2023, li kienet ukoll is-Sena Ewropea tal-Ħiliet, iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Jum għal Internet Aktar Sikur saru fis-7 ta’ Frar, taħt is-slogan familjari “Flimkien għal internet aħjar”. Il-Kummissjoni mmarkat il-ġurnata billi għamlet l-Istrateġija għal Internet Aħjar għat-Tfal li hija adattata għat-tfal disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE u lil hinn minnha, inkluż l-Ukrain. Aħna ppubblikajna wkoll verżjoni adattata għat-tfal tad-Dikjarazzjoni dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali, flimkien ma’ video game dwar il-prinċipji. Il-Viċi President Šuica u l- Kummissarju Breton irreġistraw messaġġi bil-vidjo li jiċċelebraw 20 edizzjoni ta’ Jum l-Internet Aktar Sikur. 

Għall- Jum għal Internet Aktar Sikur 2022, il-Kummissjoni organizzat avveniment live Twitter Spaces dwar kif l-UE qed tgħin liż-żgħażagħ iħossuhom aktar sikuri online permezz tal-leġiżlazzjoni u s-sensibilizzazzjoni. Aħna ppubblikajna sensiela ta’ filmati ma’ Ambaxxaturi taż-Żgħażagħ u ta’ panelists taż-Żgħażagħ b’Internet Aħjar għat-Tfal (BIK) minn irkejjen differenti tal-Ewropa li jitkellmu dwar il-prijoritajiet tagħhom online, l-importanza tal-ħiliet diġitali u l-viżjoni tagħhom għal esperjenzi online aħjar fil-futur.

Fl-2021, ġie ppreżentat l-eżitu tal- Impenn taż-Żgħażagħ imnedija dwar is-SID 2020, segwita minn diskussjoni round table dwar it-triq’il quddiem għal trasformazzjoni diġitali aktar affidabbli.

Għas- SID 2020, il-Kummissjoni Ewropea organizzat workshop ta’ esperti biex tesplora l-potenzjal tal-intelliġenza artifiċjali fil-ġlieda kontra materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal online u ospitat tnedija tal- Impenn taż-Żgħażagħ, proċess ta’ kokreazzjoni mmexxi miż-żgħażagħ mas-sħab tal-industrija.

Is-SID 2019 kien wieħed mill-istadji importanti tal- kampanja #SaferInternet4EU, li kienet laħqet aktar minn 30 miljun persuna fl-2018 b’aktar minn 1800 riżorsi ġodda dwar is-sikurezza online, il-litteriżmu medjatiku u l-iġjene ċibernetika.

It-tema tal- 2018, "Oħloq, qabbad u aqsam ir-rispett: Internet aħjar jibda minnek” enfasizza r-responsabbiltà u r-rwol ta’ kull utent fl-involviment mal-oħrajn b’mod rispettuż online. Tnediet il -kampanja #SaferInternet4EU.

Is-slogan tal- 2017, "Kun il-bidla: Jingħaqdu għal internet aħjar",enfasizza l-importanza tal-kollaborazzjoni u l-unità.  Ġiet stabbilita l -Alleanza tal-Industrija biex tipproteġi aħjar lill-minorenni online.

Il-Jum għal Internet Aktar Sikur 2016 ħeġġeġ lil kull wieħed u waħda minna biex nagħtu sehemna — fi kliem ieħor billi nieħdu r-responsabbiltà f’idejna.

Il-Jum għal Internet Aktar Sikur 2015 ippromwova l-approċċ kollaborattiv tal-partijiet interessati kollha — “Ejja noħolqu Internet aħjar flimkien”

Aktar informazzjoni

Biex tiskopri r-riżorsi dwar is-sikurezza online u aktar informazzjoni dwar in-netwerk ta’ Ċentri Ewropej għal Internet Aktar Sikur żur is- sit web tal-Internet Aħjar għat -Tfal.

Biex issir taf x’qed jiġri f’pajjiżek iċċekkja s- sit web tal-Jum għal Internet Aktar Sikur.

l-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tibgħat talba għal informazzjoni lil Amazon skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Il-Kummissjoni Ewropea bagħtet formalment lil Amazon talba għal informazzjoni skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA). Il-Kummissjoni qed titlob lil Amazon biex tipprovdi aktar informazzjoni dwar il-miżuri li ħadet biex tikkonforma mal-obbligi relatati mal-valutazzjonijiet tar-riskju u l-miżuri ta’ mitigazzjoni biex tipproteġi lill-konsumaturi online, b’mod partikolari fir-rigward tad-disseminazzjoni ta’ prodotti illegali u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, kif ukoll dwar il-konformità tas-sistemi ta’ rakkomandazzjoni mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-DSA.

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tibgħat talbiet għal informazzjoni lil Meta u lil Snap skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Il-Kummissjoni Ewropea bagħtet formalment talbiet għal informazzjoni Meta u Snap skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA). Il-Kummissjoni qed titlob lill-kumpaniji jipprovdu aktar informazzjoni dwar il-miżuri li ħadu biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom relatati mal-protezzjoni tal-minorenni skont id-DSA, inklużi l-obbligi relatati mal-valutazzjonijiet tar-riskju u l-miżuri ta’ mitigazzjoni biex jipproteġu lill-minorenni online, b’mod partikolari fir-rigward tar-riskji għas-saħħa mentali u s-saħħa fiżika, u dwar l-użu tas-servizzi tagħhom mill-minorenni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-ħolqien ta' Internet aħjar għat-tfal

L-Istrateġija għal Internet aħjar għat-tfal (BIK+) se tiżgura li t-tfal jiġu protetti, rispettati u mogħtija s-setgħa online.

Ara Wkoll

Forum għal Internet Aktar Sikur

Il-Forum għal Internet Aktar Sikur huwa l-konferenza internazzjonali annwali ewlenija dwar is-sikurezza online tat-tfal fl-Ewropa.

Ċentri għal Internet Aktar Sikur

Iċ-Ċentri għal Internet Aktar Sikur jinfurmaw, jagħtu pariri u jassistu lit-tfal, lill-ġenituri, lill-għalliema u lill-persuni li jindukraw dwar kwistjonijiet diġitali u jiġġieldu kontra l-abbuż sesswali tat-tfal online.