Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Jum għal Internet Aktar Sikur

Il-Jum għal Internet Aktar Sikur jippromwovi użu aktar sikur u responsabbli tat-teknoloġija online mit-tfal u ż-żgħażagħ madwar id-dinja.

    Il-Jum għal Internet Aktar Sikur fl-2023 li jiċċelebra 20 edizzjoni

Matul is-snin, il-Jum għal Internet Aktar Sikur (SID) sar avveniment importanti fil-kalendarju tas-sikurezza online. Din bdiet fl-2004 taħt l-ewwel pjan ta’ azzjoni għal internet aktar sikur, bħala inizjattiva tal-proġett SafeBorders iffinanzjat mill-UE. Imbagħad ġiet adottata minn Insafe, in-netwerk ta’ Ċentri għal Internet Aktar Sikur. Issa, il-Jum għal Internet Aktar Sikur kiber lil hinn miż-żona ġeografika tradizzjonali tiegħu u huwa ċċelebrat f’madwar 200 pajjiż u territorju madwar il-kontinenti kollha, u jilħaq miljuni ta’ nies madwar id-dinja.

Kull sena, is-SID titlob azzjoni mill-ħafna atturi involuti fil-provvista ta’ ambjent diġitali aktar sikur u aħjar għall-utenti żgħażagħ, inkluż:

  • dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livelli tal-UE, nazzjonali u internazzjonali
  • rappreżentanti ta’ l-industrija
  • organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
  • edukaturi u ġenituri
  • iż-żgħażagħ infushom

L-internet huwa għodda b’saħħitha b’opportunitajiet enormi għat-tagħlim, għat-tisħiħ tal-ħiliet u għall-kisba ta’ kapaċitajiet u għarfien ġodda, kif enfasizzat matul il-pandemija tal-COVID-19. Madankollu, bl-opportunitajiet jiġu f’riskju. L-għan tas-SID huwa li titqajjem kuxjenza, filwaqt li fl-istess ħin jittieħdu azzjonijiet konkreti biex jipprovdu protezzjoni għat-tfal u ż-żgħażagħ online u jagħtuhom is-setgħa.

Id-dinja diġitali m’għandhiex fruntieri, u neħtieġu li kulħadd jingħaqad u jaħdem ma’ oħrajn b’mod li jiżgura esperjenza diġitali aħjar għalina lkoll, speċjalment l-utenti żgħażagħ.

“Flimkien għal internet aħjar”

Din is-sena, li hija wkoll is-Sena Ewropea tal-Ħiliet, iċ-ċelebrazzjonijiet tal- Jum għal Internet Aktar Sikur saru fis-7 ta’ Frar, taħt is-slogan familjari ‘Flimkien għal internet aħjar’.

Il-Kummissjoni Ewropea mmarkat il-ġurnata billi għamlet l-Istrateġija għal Internet Aħjar għat-Tfal adattata għat-tfal disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE u lil hinn minnha, inkluż l-Ukrain. U, ippubblikat verżjoni adattata għat-tfal tad-Dikjarazzjoni dwar id-Drittijiet u l-Prinċipji Diġitali, flimkien ma’ logħba tal-vidjo dwar il-prinċipji

Il-Viċi President Šuica u l-Kummissarju Breton it-tnejn irreġistraw messaġġi bil-vidjo li jiċċelebraw 20 edizzjoni tal-Jum għal Internet Aktar Sikur.

 

Edizzjonijiet preċedenti

Għall- Jum għal Internet Aktar Sikur 2022, il-Kummissjoni Ewropea organizzat avveniment dirett ta’ Twitter Spazji dwar kif l-UE qed tgħin liż-żgħażagħ iħossuhom aktar sikuri online permezz ta’ leġiżlazzjoni u sensibilizzazzjoni. Huwa ppubblika serje ta’ filmati ma’ Ambaxxaturi taż-Żgħażagħ u membri tal-panel taż-Żgħażagħ tal-Internet Aħjar għat-Tfal (BIK) minn rokna differenti tal-Ewropa li jitkellmu dwar il-prijoritajiet tagħhom online, l-importanza tal-ħiliet diġitali u l-viżjoni tagħhom għal esperjenzi online aħjar fil-futur.

Fl-2021, ġie ppreżentat l-eżitu tal- Impenn għaż-Żgħażagħ imniedi fuq SID 2020, segwit minn diskussjoni madwar mejda dwar it-triq’il quddiem għal trasformazzjoni diġitali aktar affidabbli.

Għas- SID 2020, il-Kummissjoni Ewropea organizzat sessjoni ta’ ħidma tal-esperti biex tesplora l-potenzjal tal-intelliġenza artifiċjali fil-ġlieda kontra l-materjal ta’ abbuż sesswali tat-tfal online u ospitat tnedija tal- Impenn taż-Żgħażagħ, proċess ta’ ħolqien konġunt immexxi miż-żgħażagħ mas-sħab tal-industrija.

Is-SID 2019 kien wieħed mill-istadji importanti tal- kampanja #SaferInternet4EU, li kienet laħqet aktar minn 30 miljun persuna fl-2018 b’aktar minn 1800 riżorsi ġodda dwar is-sikurezza online, il-litteriżmu medjatiku u l-iġjene ċibernetika.

It-tema tal- 2018, "Oħloq, qabbad u taqsam ir-rispett: Internet aħjar jibda miegħek’enfasizzat ir-responsabbiltà u r-rwol ta’ kull utent fl-involviment ma’ oħrajn b’rispett online. Tnediet il- kampanja #SaferInternet4EU.

Is-slogan tal- 2017,"Be l-bidla: Ningħaqdu għal internet aħjar, enfasizzal-importanza tal-kollaborazzjoni u l-unità.  Ġiet stabbilita l-Alleanza tal-industrija biex jiġu protetti aħjar il-minorenni online.

Il-Jum għal Internet Aktar Sikur 2016 ħeġġeġ lil kull wieħed u waħda minna biex inwettqu l-parti tagħna stess— fi kliem ieħor nerfgħu r-responsabbiltà f’idejna.

Il-Jum għal Internet Aktar Sikur 2015 ippromwova l-approċċ kollaborattiv tal-partijiet interessati kollha — “Ejja noħolqu Internet aħjar flimkien”

Għal aktar tagħrif

Biex tiskopri riżorsi dwar is-sikurezza online u aktar informazzjoni dwar in-netwerk taċ-Ċentri Ewropej għal Internet Aktar Sikur żur il- websajt Internet Aħjar għat -Tfal.

Biex issir taf x’qed jiġri f’pajjiżek, iċċekkja s- sit web tal-Jum għal Internet Aktar Sikur.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tibgħat talba għal informazzjoni lil Amazon skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Illum, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet formalment lil Amazon talba għal informazzjoni skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA). Il-Kummissjoni qed titlob lil Amazon tipprovdi aktar informazzjoni dwar il-miżuri li ħadet biex tikkonforma mal-obbligi relatati mal-valutazzjonijiet tar-riskju u l-miżuri ta’ mitigazzjoni biex tipproteġi lill-konsumaturi online, b’mod partikolari fir-rigward tad-disseminazzjoni ta’ prodotti illegali u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, kif ukoll dwar il-konformità tas-sistemi ta’ rakkomandazzjoni mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-DSA.

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tibgħat talbiet għal informazzjoni lil TikTok u YouTube skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Illum, il-Kummissjoni Ewropea bagħtet formalment talbiet għal informazzjoni lil TikTok u YouTube skont l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA). Il-Kummissjoni qed titlob lill-kumpaniji jipprovdu aktar informazzjoni dwar il-miżuri li ħadu biex jikkonformaw mal-obbligi tagħhom relatati mal-protezzjoni tal-minorenni skont id-DSA, inklużi l-obbligi relatati mal-valutazzjonijiet tar-riskju u l-miżuri ta’ mitigazzjoni għall-protezzjoni tal-minorenni online, b’mod partikolari fir-rigward tar-riskji għas-saħħa mentali u s-saħħa fiżika, u dwar l-użu tas-servizzi tagħhom mill-minorenni.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-ħolqien ta’ Internet aħjar għat-tfal

l-Istrateġija għal Internet aħjar għat-tfal (BIK+) se tiżgura li t-tfal ikunu protetti, rispettati u mogħtija s-setgħa online.

Ara Wkoll

Forum għal Internet Aktar Sikur

Il-Forum għal Internet Aktar Sikur huwa l-konferenza internazzjonali annwali ewlenija dwar is-sikurezza online tat-tfal fl-Ewropa.

Ċentri għal Internet Aktar Sikur

Iċ-Ċentri għal Internet Aktar Sikur jinfurmaw, jagħtu pariri u jassistu lit-tfal, lill-ġenituri, lill-għalliema u lill-persuni li jindukraw dwar kwistjonijiet diġitali u jiġġieldu kontra l-abbuż sesswali tat-tfal online.