Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Commissie stuurt verzoeken om informatie naar 17 zeer grote onlineplatforms en zoekmachines in het kader van de wet inzake digitale diensten

De Commissie heeft in het kader van de wet inzake digitale diensten formele verzoeken om inlichtingen gestuurd naar 17 van de zeer grote onlineplatforms en zoekmachines (VLOP’s en VLOSE’s) die op 25 april 2023 zijn aangewezen, namelijk AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking.com, Facebook, Google Search, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, YouTube en Zalando.

Commission sends requests for information to 17 Very Large Online Platforms and Search Engines under the Digital Services Act

Deze VLOP’s en VLOSE’s worden verzocht meer informatie te verstrekken over de maatregelen die zij hebben genomen om te voldoen aan de verplichting om in aanmerking komende onderzoekers onverwijld toegang te verlenen tot de gegevens die openbaar toegankelijk zijn op hun online-interface.

Toegang tot gegevens voor onderzoekers is van cruciaal belang om de verantwoordingsplicht en het publieke toezicht op het beleid van platforms te waarborgen. De toegang van onderzoekers tot openbaar beschikbare gegevens draagt in hoge mate bij tot de doelstellingen van de wet inzake digitale diensten, wat met name van belang is met het oog op komende evenementen zoals verkiezingen op nationaal en EU-niveau, en voor een permanent toezicht op de aanwezigheid van illegale inhoud en goederen op onlineplatforms.

De 17 VLOP’s en VLOSE’s moeten de Commissie de gevraagde informatie uiterlijk op 8 februari 2024 verstrekken. Op basis van de beoordeling van de antwoorden zal de Commissie de volgende stappen bepalen.

Na hun aanwijzing als zeer grote onlineplatforms of zoekmachines moeten de 17 VLOP’s en VLOSE’s voldoen aan alle bepalingen van de digitaledienstenverordening, met inbegrip van de verstrekking van toegang tot gegevens.

Op 18 december 2023 heeft de Commissie een formele inbreukprocedure tegen VLOP X ingeleid op verschillende gronden, waaronder vermoedelijke schendingen van de verplichtingen met betrekking tot de toegang tot gegevens voor onderzoekers.

 

Lees meer over :